5.Sınıf Ön Adlar (Sıfatlar) Test

23 Mart 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Ön Adlar

Test Çöz

 

Adları biçim durum renk hareket olarak niteleyen yerlerini sayılarını belirten sözcüklere ne denir?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığı niteleyen bir kelime yoktur?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde varlığın özelliği tam olarak değil de belli belirsiz anlatılmıştır?
“Türkçede varlıkların sayılarını, sıralarını belirterek onların özelliğini bildiren sözcüklere sayı sıfatı denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “varlıkların işaret yoluyla belirten” bir sıfat yoktur?
“Yeşil” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat görevinde değildir?
“Türkçede varlıkların yerlerini işaret yoluyla gösteren kelimelere işaret sıfatı denir.” Aşağıdaki tümcelerin hangisi, yukarıdaki tanıma örnek olarak verilebilir?
“Yaralı adam, kan sızan yarasını eliyle bastırıyordu.” Tümcesinde sıfat olan kelime hangisidir?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “varlığın biçimini bildiren” bir sıfat vardır?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat olan bir kelime yoktur?
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat, diğerlerinden farklı bir türdedir?
“güzel” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde boş bırakılan yere gelirse sıfat olmaz?