5.Sınıf Türkçe Ses Olayları Konu Testi

31 Ocak 2021 2 Yazar: testimiz.com

 

Ses Olayları Testi

TEBRİKLER.

Ses Olayları Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?    
A
yastıkta
B
çoraptan
C
silahta
D
bilgin
Soru 2
Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz artar. Bu olaya ünsüz türemesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?    
A
affınıza
B
hatamızı
C
hissini
D
haddini
Soru 3
İki heceli bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Bu olaya ünlü düşmesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    
A
boynu
B
omzu
C
sırtı
D
karnı
Soru 4
Sonu “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ile biten Türkçe sözcükler, “c, d, g” ile başlayan bir ek aldıklarında bu ekler “ç, t, k” ye dönüşür. Bu olaya ünsüz sertleşmesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?    
A
başdan
B
baskın
C
ilaçta
D
hedeften
Soru 5
Bir sözcükten yeni bir sözcük türetilirken ya da iki sözcük birleştirilirken de ünlü düşmesi olabilir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    
A
yukarıda
B
cumartesi
C
kaynana
D
sıyrılmak
Soru 6
Sonu “p, ç, t, k” ile biten Türkçe bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüklerin sonundaki “p, ç, t, k” sesleri “b, c, d, ğ” ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ek aldığında ünsüz yumuşaması görülmez?    
A
kağıt
B
ağaç
C
kapak
D
sepet
Soru 7
Türkçede son sesi “a, e” olan fiillere, “-yor” eki getirildiğinde sözcük sonundaki “a, e” geniş ünlüleri daralarak “ı, i, u, ü” seslerine dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması olan bir sözcük yoktur?    
A
Baran şarkı söylüyor.
B
Ceren yaramazlık yapmaz.
C
Ezgi saçını tarıyor.
D
Berk, akşam kek yiyecek.
Soru 8
Özel isimlerde yumuşama yazıya aktarılmaz. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmazken bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olurken bazılarında olmaz. Aşağıda verilen sözcük gruplarının hangisinde yumuşama görülmez?    
A
borç-denk-kap
B
kek-set-tek
C
kurt-yurt-renk
D
çok-gök-cenk
Soru 9
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?
A
haketmek
B
halletmek
C
reddetmek
D
hissetmek
Soru 10
Kaynaştırma harfi olan “y” sesi, “de-” ve “ye-” fiillerinde daralma yapar. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfinden kaynaklanan bir ünlü daralması olmamıştır?  
A
yiyecek
B
diyecek
C
yiyelim
D
giyecek
Soru 11
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    
A
kalbi
B
burnu
C
aklı
D
beyni
Soru 12
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?    
A
yapıt
B
sevinç
C
eşik
D
beşik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

İki heceli bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Bu olaya ünlü düşmesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
Bir sözcükten yeni bir sözcük türetilirken ya da iki sözcük birleştirilirken de ünlü düşmesi olabilir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
Türkçede son sesi “a, e” olan fiillere, “-yor” eki getirildiğinde sözcük sonundaki “a, e” geniş ünlüleri daralarak “ı, i, u, ü” seslerine dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması olan bir sözcük yoktur?
Kaynaştırma harfi olan “y” sesi, “de-” ve “ye-” fiillerinde daralma yapar. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfinden kaynaklanan bir ünlü daralması olmamıştır?
Sonu “p, ç, t, k” ile biten Türkçe bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüklerin sonundaki “p, ç, t, k” sesleri “b, c, d, ğ” ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ek aldığında ünsüz yumuşaması görülmez?
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?
Özel isimlerde yumuşama yazıya aktarılmaz. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmazken bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olurken bazılarında olmaz. Aşağıda verilen sözcük gruplarının hangisinde yumuşama görülmez?
Sonu “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ile biten Türkçe sözcükler, “c, d, g” ile başlayan bir ek aldıklarında bu ekler “ç, t, k” ye dönüşür. Bu olaya ünsüz sertleşmesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?
Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz artar. Bu olaya ünsüz türemesi denir. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?