5.Sınıf Türkçe Sesteş Sözcükler Konu Testi

10 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kale ” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Yıkılan kale surları yeniden onarıldı.
B) Ahmet’in şutu kale direğine çarptı.
C) Evimizin bahçesine kale yaptık.
D) Barış kaleye geçti.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ daire” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Babam iki tane daire sattı.
B) Kazan dairesinde patlama olmuş.
C) Matematik dersinde tahtaya daire çizdik.
D) Bizim binada on daire var.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tuş ” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Kardeşim telefonun bir tuşunu koparmış.
B) Yaşar, ilk güreşinde rakibini tuş etti.
C) Çınar, kumandanın tuşuna çok hızlı bastı.
D) Okuldaki bilgisayarın bazı tuşları bozulmuş.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ taş ” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Selde küçük dere taşmış.
B) Ağlarını çekince tekneleri balıkla dolup taşmış..
C) Çocuk, elindeki taşları yere atmış.
D) Baraj ilkbaharda dolup taşmış.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kır ” sözcüğü, “ Bazı sözler beni kırabilir.” anlamında kullanılmıştır?
A) Babamın kır saçlarını çok seviyorum.
B) Gece esen rüzgarda bahçedeki bazı ağaçlar kırılmış.
C) İlkbaharda kırlarda renk renk çiçekler açar.
D) Arkadaşımın kırıcı sözleri beni çok üzdü.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saç” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Beren saçma sapan resimler yapmış.
B) Ozan saçlarını her zaman kısa kestirir.
C) Gazetelerde saçma sapan haberler vardı.
D) Ezgi konuşmaya başlayınca saçmaladı.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ gül ” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Güllerin içinden en çok kırmızı olanı severim.
B) Bahçemizin etrafına gül diktik.
C) Ayşe teyze gül reçeli yaptı.
D) Baran’ın yaptığı taklide çok güldük.
Soru 8
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ‘’ yaz ‘’ sözcüğü ‘’ Yazın tatile gittik.’’ Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır.
A) Okuduklarını deftere yaz.
B) Denize gitmek için yazı bekle.
C) Tahtadaki yazı okunmuyor.
D) Bana ara sıra mesaj yaz.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ saz” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Sazların arasında ördek avladık.
B) Telli sazlardan birisi de kemandır.
C) Saz çalıp türkü söyledik.
D) Sazımın sam teli kopmuş.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bin” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Lunaparkta atlı karıncaya binmişler.
B) Bisiklete binmeyi çok severim.
C) Bu çiftlikte bin at vardır.
D) Trenden inip otobüse bindik.