5.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “-ler,-lar”yanlış yazılmıştır?

A) İyi dileklerde bulundular.
B) Hayırsızlar! Bir kere aramadılar.
C) Eyvâhlar olsun! Buna nasıl inandın?
D) Teyzem’ler bize kalmaya geldi.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Onlar Sancak Mahallesi’nde oturuyor.
B) İnsanlar Cumhuriyet Anıtı’nda toplanmıştır.
C) Medeni Kanun birçok yenilik getirdi.
D) Atatürk ilköğretim okulu birinci olmuş.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “ki” yanlış yazılmıştır?

A) Bizimki yine uyumuyor, ağlıyor.
B) Bahçedeki güller sıcaktan kurumuş.
C) Öyle güçlüki kocaman taşı kaldırdı.
D) Onun anlattıklarını anlamadım ki…
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar”yanlış yazılmıştır?

A) Paket’ler bize gelecek.
B) Anneler sevgi deposudur.
C) Dayımlar bize gelecekti.
D) Arabalar yolda kaldı.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımında yanlışlık yoktur?

A) Sırada ki hasta gelsin.
B) Elimde ki yara geçmedi.
C) Başkaları anlamaz ki beni.
D) Benim ki yine kirlenmiş.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken ki, ayrı yazılmıştır?

A) Ben de korku filmi izleyemem ki.
B) Elde ki yara yarasıza duvar değildir.
C) O kim ki bana hesap soruyor.
D) Bir türlü derdimi anlatamadım ki.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki olan “-de” yanlış yazılmıştır?

A) Velilerde çocukların tüm notları vardı.
B) Uçakda herkes korkuya kapıldı.
C) Televizyonda güzel film var.
D) Bu şarkıda aşkımı anlattım sana.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sanırım gelemem mi, demiş.
B) Kardeşini sev miyor musun?
C) Oğlum da oğlum, diye mi ağladı?
D) Uzun mu uzun bir yol…
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kitabı okuyup tamı verecek.
B) Uykundamı geldi ki?
C) Şimdilerde kimse kalmadıki.
D) Ne yapayım, konular zordu.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de” yanlış yazılmıştır?

A) Okul da evde çok yakın buraya.
B) Aynada saatlerce kendine baktı da ne oldu?
C) Hadi uyu da dinlen, ben yaparım.
D) Sen bizimle gel de…
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri olan “ki” yanlış yazılmıştır?

A) Komşular ki yardıma bile gelmediler.
B) Akşamki film nefisti.
C) Arabanın ki yeni bitti.
D) Aklımdaki konular bile silindi.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?

A) Güzel mi güzel bir çocuktu.
B) Kızı mı oğlu mu bakıyor?
C) Ben sevdimmi tam severim, dedi.
D) Sen onu dinledin mi?
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?

A) Hepsinde benim imzam var.
B) Aklımda kalanları anlattım.
C) Senin de her istediğin olsun.
D) Bakıp ta geçme, dur.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Okulda ve sınıfta kurallara uymalıyız.
B) Toplantı da bu salonda yapılacak.
C) Sende mi bana inamıyorsun?
D) Yıl sonu etkinliklerine bizim sınıf da katılacak.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

A) Önündeki engelleri bir bir aştı
B) Kolundaki yara henüz iyileşmedi.
C) Konuşmalarına dikkat etki yanlış yapmayasın.
D) Anlaşılan o ki sen bu konuyu anlamadın.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sormadınmı kim diye?
B) Bunlar ne, sinek mi ısırdı?
C) Anlamlı anlamlı baktı.
D) Gelin mi olmak istiyor?
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile”nin yazımı yanlıştır?

A) Dikkatle okursan anlarsın.
B) Konuyla ben ilgilenmem.
C) Eve arabayle geldi.
D) Yorumu ile şarkıyı güzel söyledi.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Dinleyip te çalıştım, daha bitmedi.
B) Duvarda dedesinin resmi asılıydı.
C) Seneler geçse de unutamam.
D) Grup en güzel şarkılarını bu konserde söyledi.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bahçede ağaçın dallarını buduyor.
B) Bugün benim de anlatacaklarım var.
C) Sınıftan çıkınca arkadaşlarnın yanına gitti.
D) Kapıları ve pencereleri ardına kadar kapattı.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır?

A) Okula gitmiyor muydunuz?
B) Topu kalelere sen mi yolladın?
C) Ağladı mı yer gök inler.
D) Sorunların bitmiyormuydu?