5.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlılık Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) ıslak-yaş
B) gece-gündüz
C) kara-siyah
D) fayda-yarar
Soru 2
“sıcak-soğuk” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur?
A) ileri-geri
B) nefes-soluk
C) seyrek-sık
D) sert-yumuşak
Soru 3
“yokuş” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur?
A) ince
B) çıkış
C) rampa
D) iniş
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz?
A) somut-soyut
B) temiz-kirli
C) uzak-yakın
D) al-kırmızı
Soru 5
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) acemi-usta
B) bayat-taze
C) eski-yeni
D) hürriyet-özgürlük
Soru 6
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerdir?
A) okul-mektep
B) talebe-öğrenci
C) övmek-yermek
D) netice-sonuç
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) fakir
B) zengin
C) zayıf
D) yoksul
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?
A) Aşağı yukarı aynı boydaydılar.
B) Merdivenlerden inerken ve çıkarken koşmamalıyız.
C) Okulun duvarları siyah beyaz renkteydi.
D) Baran, çalışkan ve başarılı bir çocuktu.
Soru 9
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaz?
A) acemi-usta
B) örnek-misal
C) ucuz-pahalı
D) tatlı-acı
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) üzüntülü
B) masum
C) sevinçli
D) mutlu
Soru 11
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) barış-savaş
B) muallim-öğretmen
C) misafir-konuk
D) ev-konut
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin diğerleriyle bir anlam ilişkisi yoktur?
A) kurnaz
B) zeki
C) saf
D) cimri