5.Sınıf Türkçe 2.Tema Konu Testleri

5.Sınıf Türkçe 2.Tema Konu Testleri

2. Tema Kazanım Değerlendirme

Öznel ve Nesnel Yargı Kazanım
Sebep Sonuç Cümleleri Kazanım
Sesteş Sözcükler Kazanım
Zıt Anlamlılık Kazanım
Yazım Kuralları Kazanım
Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu Yardımcı Düşünce 5N1K
Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama Kazanım
Sözcükte Anlam Kazanım
Zıt Anlamlılık Kazanım Değerlendirme
Öznel ve Nesnel Yargı
2. Tema Kazanımları
Sesteş Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
2.Tema Değerlendirme Soruları
2.Tema Değerlendirme
Yapım Ekleri Kazanım Değerlendirme
Yapım Ekleri Kazanımları
Paragrafta Anlam Kazanım Değerlendirme
Şiirde Anlam Kazanım Değerlendirme
Atasözleri Kazanım Değerlendirme

2.Tema