5.Sınıf Türkçe 3.Tema Konu Testleri

5.Sınıf Türkçe 3.Tema Konu Testleri

Tema Değerlendirme

Terim Anlamlılık Kazanım

Anlamdaş Sözcükler Kazanım

Atasözleri Deyimler Özdeyişler Kazanım

Gerçek Mecaz ve Terim Anlam Kazanım

Karşılaştırma Cümleleri Kazanım

Okuma Anlama Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu 5N1K Kazanım

Öznel ve Nesnel Anlatım Kazanım

Okuma Anlama

Tema Kazanımları

3.Tema

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

3.Tema Erdemler

Sebep Sonuç İlişkisi

Öznel Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam

3.Tema Sonu Değerlendirme