5.Sınıf Türkçe 4.Tema Konu Testleri

5.Sınıf Türkçe 4.Tema Konu Testleri

1.Dönem 2. Yazılı Soruları

Eş Sesli Sesteş Sözcükler Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Deyimler Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Okuma Anlama Kazanım

Metinde Anlam Kazanım

Paragrafta Anlam Kazanım

Cümlede Anlam KazanımTema Kazanımları

4.Tema Kazanım Değerlendirme

4.Tema Değerlendirme

Zıt Anlamlılık Kazanım

Türemiş Sözcükler Kazanım

Ses Bilgisi Kazanım

Eş Sesli Sözcükler Kazanım

4. Tema