SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)

I.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
II. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
III. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
IV. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  Yukarıda verilen milli bayramlarımızın tarihi oluş sırasına 
göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I–II-III-IV 
B) II-I – VI -III 
C) I-III – II-IV 
D) IV-II- III-I 

  2. 
A)
B)
C)
D)

 I. Ölü Deniz 
II. Peri Bacaları 
III. Ayasofya Müzesi 
IV. Kuş Cenneti 
Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden farklıdır? 
A) I     B) II     C) III    D) IV 

 
  3. 
A)
B)
C)
D)

Çömlek yapımıyla ünlü ilçemiz Avanos hangi ilimizde yer almaktadır? 
A) Konya       
B) Denizli 
C) Nevşehir    
D) Ankara 

 
 4.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  A) Kemençe – Akdeniz Bölgesi
  B) Horon – Karadeniz Bölgesi
  C) Kaşık – Doğu Anadolu Bölgesi 
D) Seğmen – İç Anadolu Bölgesi 

 
  5.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden birisi değildir?
  A) Müzik         
B) Çalgılar
  C) Giysiler       
D) Yaylalar  

 
  6.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetçilik.
  B) Halifeliğin kaldırılması – Laiklik 
C) Soyadı Kanunu - Halkçılık 
D) Miladi takvimin kabulü - Milliyetçilik 

 
  7.
A)
B)
C)
D)

Çinisiyle ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kütahya        
B) Eskişehir 
C) Erzurum         
D) Nevşehir 

 
  8.
A)
B)
C)
D)

Mantı, baklava, içli tava, pastırma vb. hangi kültürümüz içerisinde yer alır? 
A) Yemek                  
B) Folklör 
C) El sanatları          
D) Müzik 

 
  9.
A)
B)
C)
D)

Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi  aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) Gelenek ve göreneklerimiz
B) Kültürel zenginliğimizi 
C) Birlik ve beraberlikten uzak olduğumuzu 
D) Tek kültürlü olmamızı 

 
  10.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden biri değildir?
  A) Kına gecesi 
B) Asker uğurlama
  C) Sünnet 
D) Doğum günü kutlaması 

 
  11.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisi değildir
A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
B) Gençlik ve Spor Bayramı 
C) Cumhuriyet Bayramı 
D) Şeker Bayramı 

 
  12.
A)
B)
C)
D)

I.Öğretim birliğinin sağlanması 
II. Türk alfabesinin kabul edilmesi 
III. Millet mekteplerinin açılması 
Yukarıdaki yenilikler hangi alanda yapılmıştır?
 A) Siyasi               
B) Eğitim 
 C) Toplumsal          
D) Ekonomik 

  13.
A)
B)
C)
D)

 Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?
A) Siyasi                  
B) Eğitim 
C) Toplumsal              
D) Ekonomik 

 
  14.
A)
B)
C)
D)

Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kanunun kabulü, 
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü 
gibi inkılaplar hangi alanda yapılmıştır? 
A) Ekonomi              
B) Siyasi 
C) Ticari                 
D) Hukuk

 
  15.
A)
B)
C)
D)

Atatürk; “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” diyerek aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi belirtmiştir?
 A) Eğitim-Bilim       
B) Barış 
 C) Cumhuriyet       
D) Demokrasi 

 
  16.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar değildir?
  A) Akılcılık               
B) Bilimsellik
  C) Çağdaşlık            
D) Savaş 

 
  17.
A)
B)
C)
D)

Atatürk; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” sözünü hangi ilkeye yönelik söylemiştir? 
A) Milliyetçilik          
B) Devletçilik 
C) Halkçılık              
D) Laiklik 

 
  18.
A)
B)
C)
D)

Vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi hangi ilke ile açıklanabilir? 
A) Cumhuriyetçilik           
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık                    
D) Laiklik 

 
  19.
A)
B)
C)
D)

Halkın yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılması hangi ilke ile ilgilidir?           
A) Devletçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Halkçılık 
D) Laiklik 

 
  20. 
A)
B)
C)
D)   

Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?
  A) Halkçılık 
B) Laiklik 
C) Devletçilik 
D) Ulusçuluk

  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......