SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm.
B) Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım.
C) Babam işten henüz gelmedi.
D) Söylediklerine bir anlam veremedim.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Arkadaşım, sade bir törenle evlendi.
B) Yalandan bir temizlik yapıverdiler.
C) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi.
D) Beni, şakayla karışık uyardı.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. “Fırtınalı günlerde bile sarsılmayan bir kale gibi durur.” cümlesiyle anlatılan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güvenilir
B) Kararlı
C) Güçlü
D) Telaşlı
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Hasta olduğu için okula gelemedi.
B) Senin için söylenecek bir çift sözüm var.
C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı.
D) Beni aradığın için çok mutlu oldum.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu.
B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur.
C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.
D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.
B) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.
C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
D) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır?
A) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.
B) Çankırı, oldukça düzenli bir şehirdir.
C) En sevilen spor dalı futboldur.
D) Çocuk, en büyük mutluluk kaynağıdır.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” Diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilinçli olduğu
B) Duyarlı olduğu
C) Üzgün olduğu
D) İleri görüşlü olduğu
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı.
B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi.
C) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.
D) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. “Kardeşim, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
A) üzüntüsünü - hissettirmemek
B) duygularını - yansıtmamak
C) heyecanını - belli etmemek
D) saygısını – göstermemek
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. “Yüksek dağın başı dumanlı olur.” Atasözünü açıklayan cümle aAa6ıdakilerden hangisidir?
A) Önemli iş yapanlar, sürekli sorumluluklarının sıkıntısı içinde olurlar.
B) Sabır acıdır ama tatlı bir meyvesi vardır.
C) Büyük servetler bazen insanı yalnızlaştırır.
D) Sevgi ve nefret arasındaki fark şaşılacak kadar azdır.
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir?
A) Matematik sorularını bu kez çözece6im.
B) Önümüzdeki hafta babam eve gelir.
C) Bu akşam bize misafir geliyor.
D) Annem bana yeni bir ayakkabı almış.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. “Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek de6ildir, başkalarının yapacakları kötülükleri de önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir davranıştır?
A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak
B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek
D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. 1. kendi planlarını
2. bilgelik
3. çok 4. değiştirmekten
5. dünyanın düzenini
6. gerçekleştirmektir.
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluAturuldu6unda sıralama nasıl olur?
A) 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 3
B) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6
C) 5 – 4 – 3 – 2 – 6 – 1
D) 1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 2
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama ……..Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) bu konuyu bir de başkalarından dinlemek istiyorum.
B) senden farklı düşünüyorum.
C) bu konuda araştırma yapmalıyım.
D) senin dediklerini kabul ediyorum.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.
D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır.
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Bilgisayar alındığı için işimiz kolaylaştı.
B) Hasta her geçen gün daha da kötüleşiyor.
C) Kitap okumak üzere buraya geldim.
D) Böylece otelime doğru yola çıktım.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. “Bir dikili ağacım bile yok ama ….” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilemez?
A) sayısız dostum var.
B) çok şükür sağlığım yerinde.
C) kimseye de muhtaç değilim.
D) sanıldığı kadar da varlıklı değilim.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. “Aynı aileden hem iyi hem de kötü insan yetişebilir.” biçiminde açıklanan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir başa bir göz yeter.
B) Bir ağaçta gül de biter, diken de.
C) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
D) Bir koyundan iki post çıkmaz.
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Ali gideli aşağı yukarı tam bir yıl oldu.
B) Günümüzde binalar birbirine yakın yapılıyor.
C) Yaşlı adamın gözleri doldu.
D) Çocuklar tatlıyı çok severler.
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

   
......