İNTERAKTİF TESTLER


 

“O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratılışında hiçbir uygunsuzluk göremezsiniz. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin sana dönecektir.”

(Mülk suresi, 3.4. ayetler.)

1. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah her şeyi kusursuz yaratmıştır.

B) Yaratılan her şey birbiriyle uyum içerisindedir.

C) Eksiklikleri gözle göremeyiz.

D) Gözümüzle gördüklerimiz yanıltıcıdır.

2. Allah’a inanmak insana verilen hangi özellikle ilgilidir?

A) İrade

B) Akıl

C) İtikat

D) İnanç

3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?

A) Vücut

B) Beka

C) Kıdem

D) Kelam

4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subiti sıfatlarından birisi değildir?

A) Hayat

B) İlim

C) Kıdem

D) İrade

5. Allah’ın varlığının öncesi olmadığını belirten sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıdem

B) Beka

C) Semi

D) Tekvin

6. Allah’ın her şeyi bilmesi aşağıdaki sıfatlarının hangisi ile ilgilidir?

A) İlim

B) Kelam

C) Kudret

D) Basar

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratma sıfatıdır?

A) İrade

B) Kudret

C) Kelam

D) Tekvin

8. Allah’ta var olan ama insanda olmayan özellik hangisidir?

A) İlim 

B) Kelam 

C) Beka 

D) İşitmek

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ait özelliklerdendir?

A) Hayat 

B) Konuşma 

C) İşitme 

D) Hepsi

10. Allah “Bir” olmasıydı evrende ne gibi düzensizlikler olurdu?

A) Her şey normal devam ederdi.

B) Hava olayları düzensiz olabilirdi.

C) Gece gündüzü takip ederdi.

D) Mevsimler birbirini takip ederdi

 

11. Allahın yaptığımız her şeyi görmesi davranışlarımızı nasıl etkiler?

A) Allahın gördüğünü düşünerek yaptığımız davranışlara dikkat ederiz.

B) Yalnız olduğumuz zaman dilediğimizi yaparız. 

C) Arkadaşlarımızın arkasından rahatlıkla konuşabiliriz.

D) Bize emanet edilen çantanın içine bakabiliriz. 

12. Dersine düzenli bir şekilde çalışan bir öğrencinin başarılı olmak için ne yapması gerekir?

A) Sabretmesi

B) Şükretmesi

C) Tevekkül etmesi(Güvenmesi) 

D) Namaz kılması 

13. Aşağıdakilerden hangisi Allahın yaratma özelliğine ters düşer?

A) Her şeyi Allah yaratmıştır

B) Allah yoktan yaratmıştır

C) Allah her şeyi planlı ve düzenli yaratmıştır.

D) Allahın yaratması sürekli değildir

14. Allahı en güzel, en kısa ve en özlü bir şekilde tanıtan Sûre hangisidir?

A) İhlas

B) Fatiha  

C) Yasin 

D) Kevser

15. Evrendeki düzen neyi gösterir?

A) Tesadüf eseri olmadığını

B) Tesadüf eseri olduğunu

C) İnsanların bu düzeni ortaya koyduğunu

D) Melekler tarafından düzenlendiğini

16. Allaha inanıyorum diyen birisi aşağıdakilerden hangisini söylemez?

A) Allah güvenilir ve adildir.

B) Allah sözünden asla dönmez

C) Dünyayı yaratmış ve kendi haline bırakmıştır.

D) Peygamberleri Allah seçmiştir. 

17. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği hangisidir?

A) Konuşması 

B) Görmesi 

C) Akıl sahibi olması 

D) Canlı olması 

18. “Biz insana şah damarından daha yakınız” ayeti Allahın hangi özelliğini gösterir?

A) Allahın her şeyi yarattığını 

B) Allahın güvenilir olduğunu

C) Allahın bizimle beraber olduğunu 

D) Allahın rızık veren olduğunu

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah dualarımızı işitir, ona karşılık verir.

B) Allah gücü sınırlı olan bir varlıktır.

C) İnancımıza göre Allah her an her yerdedir.

D) İhlas suresinde evrenin yaratılışından bahsedilmiştir.

20. Bir amaca ulaşabilmek için gereken tüm çabayı gösterdikten sonra Allah’a dua edip ondan yardım beklemek, aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?

A) Tedbir

B) Tevekkül

C) Tevhit

D) Dua

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER