İNTERAKTİF TESTLER


1.Allah’a karşı kulluk görevlerimize ne ad verilir?

A) İbadet
B) İman
C) İtikat
D) İnanç

2. İslam’ın şartlarını  bir kelimeyle anlatmak gerekirse aşağıdaki sözcüklerden hangsini kullanmamız yerinde olur?

A) İman
B) İbadet
C) İtikat
D) İbret

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

A) Namaz kılmak
B) Oruç tutmak
C) Zekat vermek
D) Dua etmek

4. Günde beş defa yapılarak yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oruç tutmak
B) Zekat vermek
C) Namaz kılmak
D) Hacca gitmek

5. Zengin ve sağlıklı olanlara farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

6. Kurban bayramı ile birlikte yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

7. Akli dengesi yerinde olan her müslümanın yerine getirmesi gereken ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

8. Yalnızca sağlıklı olanların yerine getirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

9. Allah’ın açık ve kesin bir şekilde yerine getirilmesini emrettiği iş ve davranışlara ne denir?

A) Sünnet
B) Vacip
C) Farz
D) İman

10. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak hangi ibadetlerimizdendir?

A) Sünnet
B) Vacip
C) Farz
D) İman

 

11. Hz. Muhammed’in, Allah’ın emirlerinden  ayrı olarak yaptığı örnek gösterdiği iş ve davranışlar ne olarak adlandırılır?

A) Sünnet
B) Vacip
C) Farz
D) İman

12. Yılda bir kez yapılan sağlığı  yerinde olanlara farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

13. İnsanların dert ve sıkıntılarını paylaştığı Allahtan yardım istediği dini faaliyet aşağıdakilerden hangsidir?

A) Namaz
B) İbadet
C) İman
D) Dua

14. Yalnızca maddi imkanlarımızla yerine getirdiğimiz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekat vermek
B) Dua etmek
C) Oruç tutmak
D) Namaz kılmak.

15. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz olan ibadetlerden birisi değildir?

A) Kurban kesmek
B) Oruç tutmak
C) Zekat vermek
D) Namaz kılmak

16. Dua etmek Allahın hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Ölümsüz olması      
B) Yaratıcılığı    
C) İşitmesi         
D) Adaletli olması

17.  Allaha ortak koşmaya, Allah’la beraber başka varlıklara tapmaya ne denir?

A) İman              
B) Şükür   
C) Şirk      
D) Küfür

18. Allaha inanan kişiye ne denir?

A) Münafık
B) Müşrik  
C) Mümin  
D) Kafir

19. Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden değildir?

A) Namaz kılmak   
B) Kurban kesmek 
C) Oruç tutmak       
D) Hacca  gitmek

 

20.  Peygamberimiz HZ. Muhammed (S.A.V)’in söylediği sözlere ne denir?

A) Ayet       
B) Hadis  
C)  Kur-an      
D) Vahiy  

 

CEVAP ANAHTARI

1.     A 2.    B 3.     D 4.  C 5.     A 6.     A 7.     D 8.     C 9.     C 10.         B

11.          A 12.        C 13.       D14. A 15. A 16.          C 17.     C 18.  C 19.  B 20.     B


       
   


İLKÖĞRETİM TEST

www.testimiz.com

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Hamit BİÇER