İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Allah’ın emir ve yasaklarının yazılı olarak bulundurulduğu kitaba ne ad verilir?
A) Kur’an
B) Hadis
C) Fıkıh
D) İlmihal
2. Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış milletler ve peygamberlerden söz eden haberlere ne ad verilir?
A) Hisse
B) Kıssa
C) Öykü
D) Olay
3. Anlamlı kur’an cümlesi nasıl adlandırılır?
A) Cüz
B) Hadis
C) Sure
D) Ayet
4. Ayetlerin birleşerek oluşturduğu anlamlı bütünlüğe ne ad verilir?
A) Cüz
B) Hadis
C) Sure
D) AyetI. Kur’an’da kıssalar, insanlara doğru, güzel ve iyiyi göstermek için aktarılmıştır.II. Kur’an’daki kıssalar insanların bu olaylardan ders almaları için anlatılmıştır.III. Peygamberlerin günlük yaşantılarında nelerle uğraştıklarını anlatmak için aktarılmıştır.
5. Yukarıda verilen maddelerden hangileri Kur’an kıssalarının anlatılma amacıyla ilgilidir.
A) I ,II 
B) II 
C) III 
D) I
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’anda peygamberlerle ilgili kıssa yoktur.
B) Kur’anda insan ilişkileri kıssalarla örnekler gösterilerek anlatılmıştır.
C) Kıssalardan ibret almalıyız.
D) Kıssalar
7. Kur’anı daha iyi anlamamıza yardım eder. Gecenin karanlığı onu kaplayınca ( İbrahim) bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup gidenleri sevmem" demişti. Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim Rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum." Sonra Güneş’i (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu benim Rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım." "Gerçek şu ki, ben içtenlikle yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben Allah’a ortak koşanlardan değilim." ( En’am Suresi 76-79)(7 ve 8. soruları bu ayetlere göre cevaplayınız.)7. Hz. İbrahim, Yıldız’ın, Ay’ın ve Güneş’in Tanrı olmayacağı sonucuna nasıl ulaşmıştır?
A) Çevresindeki insanların ona doğruyu anlatmasıyla ulaşmıştır.
B) Allah’ın vahiy göndermesi sonucunda ulaşmıştır.
C) Babasının ona doğruyu göstermesi sonucunda ulaşmıştır.
D) Evrendeki düzen üzerinde düşünerek ulaşmıştır.
8. Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Aklımızı kullanarak Allah’ın varlığına ulaşabiliriz. 
B) Allah her şeyi yoktan var edendir.
C) İnsan çevresindeki değişiklikleri incelemeden de Allah’ın varlığına ulaşabilir.
D) Allah’a ortak koşulacak hiçbir varlık yoktur.I. Hz. Yakup’un 12 oğlundan biridir.II. Allah ona rüyalatın yorumunu öğretmiştir.III. Kendisine atılan iftirdan dolayı uzun yıllar hapiste kalmıştır.VI. Kardeşleri onu kıskandığı için kuyuya atmıştır.
9. Yukarıda kendisiyle ilgili bilgi verilen peygamber kimdir?
A) Yunus 
C) Yusuf 
B) Nuh 
D) Lut 
10. Sevgi ve merhamet örneği olarak gösterilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Eyüp

11. Kur’anda büyük bir tufanla anlatılan Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Eyüp
12. Güneş ve Ay’ı inceleyerek ve bir takım gözlemlerde bulunarak Allahın varlığına ulaşan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Eyüp
13. Kur’anda sabır örneği olarak anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangsidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Eyüp
14. Aşağıdaki Peygamberlerden hangisi bilgeliği ile tanınmaktadır?
A) Hz. Lokman
B) Hz. Adem
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Yusuf
15. Peygamberimiz hangi peygamberin soyundan gelmektedir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Nuh
D) Hz. Eyüp
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah İnsanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir.
B) Son peygamber Hz. Muhammed’dir.
C) Bütün peygamberler aynı soydan gelmiştir.
D) Her Kavime peygamber gönderilmiştir.
17. İslam kültüründe sabrın sembolü olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Eyüp
D) Hz. İbrahim
18. Hz. İbrahim’in babası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokman
B) İlyas
C) Azer
D) Lut
19. Hz. Yusuf zamanında Mısır hükümdarlarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nemrut
B) Firavun
C) Kral
D) Padişah
20. Kuşların taş atmasıyla sonuçlandığı anlatılan kıssa aşağıdakilerden hangsidir?
A) Kuş Olayı
B) Fil Olayı
C) Kureyş Seferi
D) Ebrehe Olayı 
 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER