İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Aşağıdakilerden hangisi “Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.” Cümlesinin karşılığıdır?
A) Millet
B) Vatan
C) Şehit
D) Gazi
2. Sınırları belirli toprak parçasına ne denir?
A) Millet
B) Vatan
C) Şehit
D) Gazi
3. Savaşta düşmanla savaşıp hayatta kalanlara ne denir?
A) Millet
B) Vatan
C) Şehit
D) Gazi
4. Savaşta ölenler için kullanılır?
A) Millet
B) Vatan
C) Şehit
D) Gazi
5. 1)Vatan savunması önemlidir. 2) Allah yolunda vatan için ölebileceğini kanıtlayan şehitler, ülkesinin değerini yükselten kişilerdir. 3) Yaşadığımız bu vatan öncelikle askerlerimiz tarafından savunulur. 4) Bundan dolayı şehitler ölmez, uğrunda öldükleri şeye hayat verirler.        Yukarıdaki cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır.
A) 3          
B) 2         
C) 1          
D) 4
6. Ben vatanımı ve milletimi çok seviyorum.    Bunu davranışlarımla da gösteriyorum.
     Bunları söyleyen Ahmet Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa söylediğine aykırı davranmış olur?      
A)  Sorumluluklarını yerine getirmezse

B) Çalışıp vatanın kalkınması için uğraşırsa
C) Ailesiyle, arkadaşlarıyla iyi geçinirse
D) Ödevlerine çalışıp, başarılı olursa  
7.    “Sahipsiz olan memleketin batması haktır     Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”                                           M. Akif ERSOY    Yukarıdaki şiirde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görevlerimizi yerine getirmeliyiz.
B) Birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız.
C) Vatanımızı korumalı ve sevmeliyiz.
D) Vatanın varlığının devamı onu korumamıza bağlıdır.
8.  Mehmet Bey, oğlu Gökhan’a:  —Toplumlara, millet olma özelliği kazandıran önemli değerler vardır. Bu değerler toplumun fertlerini birbirine bağlar. Sence bu değerler neler olabilir, diye sorar.  Gökhan:  —Bayrak, İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı, vatan, şeklinde cevap verir. Yukarıda Gökhan’ın verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Bayrak           
B) İstiklal Marşı        
C) Kurtuluş Savaşı          
D) Vatan 
9. 1- Çünkü bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. 2- Bu ülkeyi sevmek bayrağı sevmektir. 3- Öyleyse onun göklerde her zaman dalgalanmasına özen göstermeliyiz. 4- O bizlere geçmişimizi, tarihimizi, bu vatan uğruna verilen mücadeleleri hatırlatır.  Yukarıda karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturunuz?
A) 1-3-2-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 3-4-2-1
10.    1- Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır. 2-Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. 3-Manevi değerlerimizi koruyup saygı göstermeliyiz. 4- Çünkü bunlar fertleri birbirine bağlar, onları diğer toplumlardan ayırır. 5- Çünkü insanlar birbirlerine sevgiyle kenetlenmişlerdir. 6- Çünkü yurdumuzun ilerlemesi ve gelişmesi buna bağlıdır.
Yukarıda sebep ve sonuç cümlelerini doğru şekilde eşleştirilmiştir?
A) 1-
6, 2-5, 3-4              
B) 1-5, 2-6, 3-4 
C) 1-4, 2-6, 3-5       
D) 1-6, 2-4, 3-5   

 


11. Bütün insanların güven içinde yaşaması dünyada barışın yaygınlaşmasına bağlıdır. Ülkemizde sağlayacağımız barış dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Öyleyse ………………………………………… Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam akışı bozulmaz?
A) Yurtta barış, dünyada barış, temel ilkemizdir.
B)Vatan sıhhat gibidir, kıymeti kaybedilince anlaşılır, temel ilkemizdir.
C) Vatan çalışkan insanların omuzları üzerinde yükselir, temel ilkemizdir.
D)Göçülen yurdun kıymeti, konulan yurtta bilinir, temel ilkemizdir.
12. I.       Yurdumuzun dıştan gelen saldırılara karşı korunmasında hazırlıklı olması için yapılır. II.      Bir milletin varlığını devam ettirmesi için gereklidir. III.     Bir vatan borcu olup, kutsal bir vazife olarak görülmüştür.   Yukarıda verilen maddeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Gazilik         
B) Şehitlik         
C) Askerlik           
D) Polis
13. Bütün peygamberlerin gönderiliş amaçlarından olan ve  özellikle üzerinde durduğu davranış hangisidir?
A) Zekat vermek   
B) Allaha ortak koşmamak     
C) İbadetlere dikkat etmek                
D) İnsan kalbini kırmamak
14. “Bir kaybolup bir görünen yıldızlar benim rabbim olmaz ” sözü kime aittir?
A) Hz İbrahim              
B) Hz Musa                  
C) Hz. Muhammed                         
D) Hz. İsa
15. Zindandayken kendisine rüya tabiri öğretilen peygamber kimdir?
A) Hz Yusuf                 
B) Hz İbrahim              
C) Hz. Yahya                        
D) Hz. Zekariyya
16. “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme” sözlerini kim söylemiştir?
A) Hz Lokman                       
B) Hz Yusuf                 
C) Hz. Muhammed                
D) Hz. İbrahim
17. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Hz Muhammed                 
B) Hz  Musa                 
C) Hz. Yusuf                
D) Hz. İsa
18. Hz. Muhammed’in doğduğu geceden dolayı önemli kabul edilen kandil gecesi hangisidir?
A) Regaib                     
B) Berat              
C) Mevlit                      
D) Kadir
19. Allah’ın rızasını kazanmak için kendimize ve çevremize karşı yaptığımız her türlü güzel davranışlara ne denir
A) Farz                         
B) Sevap       
C) Salih Amel              
D) Sadaka
20.  Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir?
A) Namaz                     
B) İbadet                               
C) Niyet                       
D) Secde  


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER