SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. “Düş - rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Gökyüzü - gezegen
B) Elektrik - lamba
C) Rüzgâr - yel
D) Müzik – ses
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2)“Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Önemsiz
B)Kolay
C)Belli belirsiz
D)Rahatlamış
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız,eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.
B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.
C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.
D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.
  6.
A)
B)
C)
D)
  6) Aşağıdakilerin hangisinde “doğrusu” sözcüğü,açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu ki”anlamında kullanılmıştır?
A) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.
B) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.
C) Dün anlatılanların doğrusunu ondanöğrendim.
D) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7) Hangi seçenekteki sözcükler eşanlamlıdır?
A.Yaz-kış
B.Gel-git
C.Duygu-his
D.Sevinç-his
  8.
A)
B)
C)
D)
  8) “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)En iyi işleyen otel bizimki
B)İşyeri on beş elemanla işliyor
C) Ulus – Dış kapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
D) Duvardaki tüm saatler işledi.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9) “ Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” Kalkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)Niye kalktınız, ne güzel oturuyorduk
B)Babam geç yatar, erken kalkar
C)Sorduğunuz otobüs biraz önce kalktı
D)Dün matematik dersinden tahtaya kalktım
  10.
A)
B)
C)
D)
  10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?
B) Bu yapılanlar benim için önemli değil.
C) Okula gitmek için durakta bekliyorlar.
D) Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.
  11.
A)
B)
C)
D)
  11- Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi yoktur?
A) Kaz eti sevmem.
B) Sınavdan ben yüz aldım.
C) Al birini, vur ötekine
D) Güneş giriyor mu evinize?
  12.
A)
B)
C)
D)
  12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?
A) İki gündür işe geç kalıyor .
B) Onu çekmecenin gözünde buldum.
C) Kuşbaşı etleri şişlere diziyor.
D) Süt kaynarken biraz taştı.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13- Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler sesteştir.Bu açıklamaya göre "Çorbaya biraz tuz kat evlâdım." cümlesindeki "kat" sözcüğünün sesteşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Bu kat satılık mı acaba?
B) Harca biraz kireç kat, yoksa yaptığınız sıva çatlar.
C) Salataya acı biber kat.
D) Çavdar ununa biraz buğday unu kat.
  14.
A)
B)
C)
D)
  14)Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır?
A)Kaymak
B)Söylemek
C)Doğmak
D)Olmak
  15.
A)
B)
C)
D)
  15)‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.’’Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) İki kişinin bildiği sır değildir.
B) Kapının kolu kırılınca içeride kaldım.
C) Köy geçen dere, çay bahçelerini suluyor.
D) Bu ay Mars’a bir uydu gönderilecekmiş.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?
A) okul
B) gül
C) kitap
D) çanta
  17.
A)
B)
C)
D)
  17) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sesteşlik özelliği taşır?
A) Annem çiçek saksılarını iki günde bir sular.
B) Çocukluğumun geçtiği sokaklarda dolaşmayı seviyorum her zaman.
C) Babamın yeni aldığı yazlık çok hoşuma gitti.
D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir sevinçle kutladık.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı”sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?
A) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.
B) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.
C) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.
D) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. 1. Balkondaki işe yaramaz eşyaları depoyakoydum.2. Anneme göre, sağlıklı, canlı; ancak yaramazbir çocuktum.3. Ahmet, yaramaz olduğu için kolunu kırdı.4. Öğretmen, sınıftaki yaramaz öğrencilerinvelileriyle görüşmüştü.“Yaramaz” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “şık” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
A) Üstüne şık bir elbise giymişti.
B) Şık bir cevap verdi.
C) Her zaman şık birisiydi.
D) Sorunu çözmek için iki şık vardı.
       
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......