İNTERAKTİF TESTLER


1-3333 sayısı aşağıdakilerden hangisine bölünürse bölüm 101 olur?

A)3
B)3333
C) 333
D)33

2-Her birinde 86 boncuk olan paketlerden 124 tanesini alan bir tasarımcı, boncukların bir kısmıyla her biri 28 boncuktan oluşan 16 kolye yapmıştır.Geriye kaç boncuk kalmıştır?

A)10216
B)10620
C)10226
D)10636

3-Büyük bir kutuda her birinin içinde 8küçük kutu bulunan 6kutu vardır. Küçük kutularında her birinde üçer minik kutu olduğuna göre kutuların hepsi kaç tanedir?

A) 149
B) 148
C) 145
D) 144

4-AAA x A = 7104 ise A kaçtır?

A)2
B) 4
C)8
D)6

5-12 x 12 x 12 işleminin üslü olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Üç üstü on iki
B) On iki üstü üç
C)On iki üssü üç
D) Üç üssü on iki

6-643 sayısı 100 ile çarpıldığında sayı kaç artar?

A)100
B) 300
C) 63657
D)64307

7-Bir yolun iki tarafına yedişer metre aralıkla 428 ağaç dikilmiştir. Bu yolun 1096 metresi asfaltlandığına göre asfaltlanmayan kısım kaç metredir?

A) 402
B) 1800
C)1900
D)395

8-Bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın farkı 13172’dir. Bu işlemde eksilen 40341 ise çıkan kaçtır?

A)13977
B)53513
C) 33755
D) 27169

9-Toplamları 11 111 olan dört basamaklı iki doğal sayıdan küçük olanı en az kaç olur?

A) 1000
B)1112
C)1111
D) 1235

10-Bir köylü bir kenarı 715 m olan kare şeklindeki tarlasının etrafını telle çevirmek istiyor. Bunun için 3000 m uzunluğunda tel alıyor. Tarlasının etrafına bir sıra tel çekince geriye kaç metre tel kalır?


A) 2285
B) 1570
C) 140
D)855

 

11-Toplamları 1650 olan beş ardışık sayının en büyüğü bu beş sayının toplamından kaç eksiktir?


A)1316
B)1320
C) 1318
D) 1322

12-9805 – 70 işleminin sonucu kaçtır?


A)9735
B) 6105
C)2805
D) 9875

13-62A1 -2434 = BC6C işlemine göre A+B+C işleminin sonucu kaçtır?

A)9
B) 19
C) 11
D)10

14-21350 + 45111 işleminin sonucunda elde edilen sayının rakamları toplamı kaçtır?

A)20
B) 23
C) 25
D) 27

15) Bir konser salonunda 1215 erkek, 4894 bayan vardır. Buna göre konser salonunda toplam kaç kişi vardır?

A) 5009
B) 5109
C) 6109
D)6009

16) Bir voleybol takımının yaptığı üç maçta, salona gelen seyirci sayıları sırayla 5876, 6743 ve 10473’tür. Buna göre toplam kaç kişi üç maçı izlemiştir?

A)22082
B) 23082
C) 22092
D) 23092

17) Bir basketbolcu arka arkaya oynadığı maçlarda sırasıyla 12, 22, 18, 14, 34 sayı atmıştır. Buna göre basketbolcunun bu maçlardaki sayı ortalaması kaçtır?

A) 18
B) 19
C) 20
D)21

18) iki günde 120 TL’lik satış yapan gazeteci, üçüncü gün kaç TL’lik satış yaparsa satış ortalaması 75 TL olur?

A) 75
B) 85
C) 105
D) 95

19) 22:18’den kaç saat kaç dakika sonra saat 03:46’yı gösterir?

A) 5:28
B) 5:18
C) 4:28
D) 4:18

20) 432 saat kaç günlük süreye eşittir?
A) 8
B) 18
C) 19
D) 201.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER