İNTERAKTİF TESTLER


1-“Babam ve Oğlum” filminin seyirci sayısı 3 415 520 dır. Bu sayının binler bölüğünde bulunan rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?   

A)415              B) 3         
C) 520             D) 3415        

  2.  563 639 sayısında “3” rakamlarını 4 artırırsak sayı kaç artar?

A) 4400            B) 4040       
C) 40400          D)440

3.  A > 3589 + 10 001 ifadesinde A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

A) 13 591          B) 13 590 
C) 10 000           D) 14 591

4-

        A 2 B
  x        3 8
      1 0 0 8
+    3 7 8    .
      4 C 8 8

Yukarıdaki çarpma işlemine göre A+B+C kaçtır?
A) 14                 B)10       
C) 16                  D) 9

5.  “Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’ndan 650 öğrenci Anıtkabir ziyaretine gidecektir. Yolculuk için 25 kişilik midibüsler kiralanmıştır. Kaç midibüs gerekir?

A) 20         B) 24        
C) 25          D)26 

6-   A  : 58 =?   bölme işleminde kalan en fazla kaç olabilir?

A) 1                 B) 58          
C) 57                D)62    

7-     2  1  4  2  8  4  16  8  ?   dizisinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 4           B) 24        
C) 32          D)16 

8.  Yüzme kursuna gelen öğrencilerin 80’i erkektir. Erkekler, kursa gelen öğrencilerin   5/8' ini oluşturduğuna göre kursa gelen kaç kız öğrenci vardır?

A) 50               B) 128      
C)   80             D) 48 

9. (5, 7, 0, 9) rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?

A) 4041             B) 4671  
C)  4491             D) 3950

10.  “On sekiz tam binde on beş” ondalık kesrinin rakamla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)    18,15                  B) 18,015 
C) 18,150                    D) 181,015

 

11.  Aşağıdaki uzunluk ölçüleri arasındaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?

A) 0,52 cm = 5,2 dm     
B)87 m = 0,87 hm 
C) 140 dam = 1,4 km  
D) 12 km = 120 000 dm

12.  Dakikada ortalama 300 m yol alan bir bisikletli 2 saatte kaç km yol alır?

A)360          B) 36      
C) 3,6          D) 0,36

13. Bir çiftlikte 7 inekten her biri, günde ortalama 8 L süt veriyor. Bu inekler bir haftada kaç mL süt verirler?

A)392 000     B) 392      
C) 3920          D) 0,392

14.  1 saatte 3 dakika geri kalan saat sabah saat 8.15’te ayarlanıyor. Bu saat 6 saat sonra kaçı gösterir?

A)14.33           B) 13.57  
C) 13.45           D) 14.15

15-Dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarı 18m kısa kenarı ise 12m’dir. Bahçemizin çevresine 3 m aralıklarla kiraz ağacı dikilecektir. Kaç ağaç gerekir?

A) 18                B) 16        
C) 20                D)22  

16-  A / 12    basit kesir ise  A  en fazla kaç olabilir?

A) 12                   B) 14     
C) 10                    D)11    

17-Aralarında 6’şar sayı fark olan üç ardışık tam sayının toplamı 96’dır.Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
     
A) 32                    B) 20        
C)38                     D) 26 

18-      A+B=30   B = A : 5 olduğuna göre  A : B =?

A)5                         B) 6          
C) 7                         D) 15

19-   5 çocuk bir miktar fındığı eşit paylaşınca 4 tane artıyor. Eğer bu fındıkları 4 çocuk eşit paylaşsalardı hiç artmayacaktı. Buna göre en az kaç fındık vardır?

A)36                    B) 16        
C) 14                   D)24

20-İki sayıdan biri diğerinin 3 katından 5 fazladır. Toplamları 69 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?

A)   76                  B) 16        
C) 28                     D)53
 
 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER