İNTERAKTİF TESTLER


1.  (11 + 13 + 15 + ... + 29) + (10 + 12 + 14 + … +26)
işleminin sonucu kaçtır?

A)462           B) 430       
C) 456          D)362  

 

2.  Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının farkı kaçtır?

A) 88 531  
B)89 999   
C) 88 888  
D) 99 998

3-          35d67    Verilen toplama işleminde a, b, c,
               2b614   d, e yerine gelecek rakamların sayı
               260a2   değerleri toplamı kaçtır?
           +   835c   
              e4720

 A) 45          B)34        
C) 25           D) 64

4-  Kısa kenarı 36 cm, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
   
      A)   108 cm              B) 72 cm               
      C) 216 cm                D) 144 cm

5-Emrecan kitabını her gün 24 sayfa okuyarak 14 günde bitirdi. Emrecan, kitabını 2 gün önce bitirebilmesi için, her gün kaç sayfa okumalıdır?

A) 26         B) 28        
C) 30         D) 32

6-Ali’nin elinde,   birim
küplerden 64 tane bulunmaktadır.
Ali bu küplerin hepsini kullanarak
aşağıdaki geometrik cisimlerden
hangisini oluşturamaz?

A) Üçgen prizma     
B) Küp
C) Kare prizma        
D) Dikdörtgenler prizması

7-Emre ile Nida nın paraları toplamı 3200 TL dir. Emre Nida ya 300 TL verince paraları eşit oluyor. Nida’nın kaç TL si vardır?

A) 1900     B)2400     
C) 1200     D) 1300

8 -25 789 543 sayısında (25) hangi bölüktedir?

A) onlar bölüğü                
B) binler bölüğü
C)milyonlar bölüğü          
D) birler bölüğü 

9-Hakan Ali’den 8 yaş küçük, Mehmet’ten 4 yaş büyüktür. Mehmet 16 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?

A)64           B) 44        
C) 58          D) 52

10-Annesi, ilköğretim 5. sınıfta okuyan Okan’a doğumunda kendisine verilen kilo ve boy takip kartını gösteriyor. Okan, doğduğunda boyunun 48 cm, 12 aylık iken ise 82,8 cm olduğunu görüyor. Can’ın boyu, 1 yaşına kadar ayda ortalama kaç cm artmıştır?

A) 2,6         B) 2,7        
C) 2,8         D) 2,9

 

11-Bursa’dan Manisa’ya giden bir yolcu otobüsü, 4 saat 20 dakika yol gittikten sonra 35 dakika mola veriyor. Tekrar yola çıktıktan 3 saat 25 dakika sonra 25 dakika daha mola vererek, 1 saat daha yol gidiyor ve Manisa’ya saat 18.40 ta varıyor. Bu otobüs Bursa’dan saat kaçta yola çıkmıştır?

A) 9.45       B) 9.15   
C) 8.55          D) 8.45

12-“On milyon bin on” okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
    
A) 10 100 010                    
B) 10 010 010          
C) 10 001 010                   
D) 10 000 110     

13- 1, 2, 4, 6, 9, 8 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek, altı basamaklı en büyük tek doğal sayı ile altı basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır?
 
A)861831                    
B) 870822
C) 861723                   
D) 871083

14-“Yirmi milyon iki yüz iki” sayısının rakamla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 20 000 202            
B) 20 002 020
C)20 202 000             
D) 20 200 002

15-Hangi sayının 35 fazlasının 5 katının yarısı 1500 eder?

A) 565          B) 600      
C)1200         D) 570

16- ( 30 : 3 ) x ( 26 – 6 x  4 )  işleminin sonucu kaçtır?

A)20                      B) 80
C) 120                   D) 800  

17-100,237 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3           B) 2          
C) 7           D) 0

18-Bir sürüde 15 kuzu, kuzuların iki katı keçi ve kuzu ile keçilerin toplamının 12 eksiği kadar da koyun vardır. Sürüdeki hayvanların ayaklarının sayısı toplamı kaçtır?   
   
A)312          B) 336       
C) 156          D) 624

 

19-Bir kenarının uzunluğu 16 cm olan kare şeklindeki tahtalardan istediğimiz kadar kullanarak dikdörtgen şekiller yapacağız. Oluşturabileceğimiz en küçük dikdörtgen şeklin çevresi kaç cm’dir?

A) 128          B)96         
C)   112        D) 64

 

20- Bir mağazada alış fiyatı 1800 TL olan televizyonlar %6 karla satılmaktadır. 22 televizyonun satışından kaç TL kar elde edilmiştir?

A)2376       B) 2267    
C) 2300       D) 2456

  
 
          

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER