SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Her mevsim yağışlıdır
B) Bitki örtüsü ormandır
C) Kış mevsimi soğuk ve sert geçer
D) Ilıman iklimdir
  2. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Yazları sıcak ve kuraktır
B) Bitki örtüsü ormandır
C) Kış mevsimi ılık ve yağışlıdır
D) Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi Karasal ikliminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Kış mevsimi ılık ve yağışlıdır
B) Yazlar sıcak ve kurak geçer
C) Bitki örtüsü bozkırdır
D) İç bölgelerde görülür
 4.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde karasal iklim görülür
B) Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde karasal iklim görülür
C) Marmara Bölgesinde geçiş iklimi görülür
D) İç bölgelerin bitki örtüsü ormandır
  5.
A)
B)
C)
D)
  Doğal bitki örtüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitki örtüsü iklimden etkilenmez
B) Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır
C) Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir
D) Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır
  6.
A)
B)
C)
D)
  Taştan yapılan ve genellikle çatısı olmayan evler hangi iklim bölgesine aittir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Soğuk iklim
  7.
A)
B)
C)
D)
  Kerpiç ağırlıklı yapılan evler hangi iklim bölgesine aittir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Soğuk iklim
  8.
A)
B)
C)
D)
  Ahşap ağırlıklı yapılan evler hangi iklim bölgesine aittir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Soğuk iklim
  9.
A)
B)
C)
D)
  Yazın sıcak ve kurak geçen bir bölgede hangi turizm faaliyetleri daha önceliklidir?
A) Yayla turizmi
B) Kış turizmi
C) Yaz turizmi
D) Sağlık turizmi
  10.
A)
B)
C)
D)
  Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgelerde hangi turizm faaliyetleri yaygındır?
A) Yayla turizmi
B) Kış turizmi
C) Yaz turizmi
D) Sağlık turizmi
  11.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisinin nüfus yoğunluğuna etkisi yoktur?
A) İklim
B) Ulaşım
C) Sanayi
D) Haberleşme
  12.
A)
B)
C)
D)
  Kırsal kesimlerde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Turizm
D) Madencilik
  13.
A)
B)
C)
D)
  Büyük şehirlerde hangi ekonomik faaliyet daha fazladır?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Hayvancılık
D) Madencilik
  14.
A)
B)
C)
D)
  Hangi bölgemizde nüfus yoğunluğu en azdır?
A) Karadeniz
B) Akdeniz
C) Marmara
D) Doğu Anadolu
  15.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetler üzerinde daha etkilidir?
A) Ulaşım
B) Sanayi
C) Tarım
D) İklim
  16.
A)
B)
C)
D)
  Kıyı arazilerinin değerli olmasının en önemli sebebi nedir?
A) Ulaşım
B) Tarım
C) İnsan
D) Turizm
  17.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha yoğundur?
A) Ankara
B) Ordu
C) İzmir
D) İstanbul
  18.
A)
B)
C)
D)
  Nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Karadeniz b.
B) Akdeniz b.
C) Marmara b.
D) Doğu Anadolu b.
  19.
A)
B)
C)
D)
  Zonguldak ilinin nüfusunun çevresindeki illere göre daha yoğun olmasının en önemli nedeni nedir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Hayvancılık
D) Madencilik
  20. 
A)
B)
C)
D)   
Aşağıdakilerden hangisi nüfusu en az etkiler?
A) Ulaşım
B) Ticaret
C) İklim
D) Sanayii
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......