SİTENE EKLE

 

 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
D)
  1 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
A) 0,8
B) 8,01
C) 8,1
D) 8,001
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2 )0,16 ondalık kesrinin kesir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16/10
B) 16/100
C) 16/1000
D) 16/10000
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3 )Beş tam binde beş ondalık kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,505
B) 5,005
C) 5,025
D) 5,05
 4.
A)
B)
C)
D)
  4 )101,011 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz bir tam yüzde bir
B) Yüz bir tam binde on bir
C) Yüz bir tam on bir
D) Yüz bir tam onda on bir
  5.
A)
B)
C)
D)
  5 )Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür?
A) 1,1
B) 1,01
C) 1,10
D) 1,100
  6.
A)
B)
C)
D)
  6 )78,329 ondalık kesrinin basamak değeri en küçük rakamı hangisidir?
A) 2
B) 3
C) 8
D) 9
  7.
A)
B)
C)
D)
  7 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
A) 0, 1
B) 0, 11
C) 0, 07
D) 0, 069
  8.
A)
B)
C)
D)
  8 )Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi 6,786 sayısından küçüktür?
A) 6,876
B) 6,869
C) 6,796
D) 6,769
  9.
A)
B)
C)
D)
  9 )Sıfır tam yüzde on dört ondalık kesrinin azılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,14
B) 0,014
C) 0,0014
D) 0,00014
  10.
A)
B)
C)
D)
  10 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
A) 0,7
B) 0,701
C) 0,702
D) 0,711
  11.
A)
B)
C)
D)
  11 )Seksen dört tam binde seksen dört sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 84, 84
B) 84, 084
C) 84, 0084
D) 840, 0084
  12.
A)
B)
C)
D)
  12 )Altı tam binde on iki ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6, 12
B) 6, 012
C) 6, 10012
D) 6,100012
  13.
A)
B)
C)
D)
  13 )781,925 ondalık sayısının yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A) İki
B) Yüzde iki
C) Yüzde yirmi
D) Yüzde dokuz
  14.
A)
B)
C)
D)
  14 )m > 4,72 olduğuna göre, m en az kaç olabilir?
A) 0,74
B) 3, 72
C) 4,72
D) 4, 73
  15.
A)
B)
C)
D)
  15)2,809 - 2,499 - 2,701 - 2,652 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2, 809 > 2, 499 > 2, 701> 2, 652
B) 2, 652 > 2, 701 >2, 499 >2, 809
C) 2, 499 >2, 652 > 2, 701 >2, 809
D) 2, 809 > 2, 701 >2, 652 >2, 499
  16.
A)
B)
C)
D)
  16 )160 047 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakam nedir?
A) 0
B) 4
C) 6
D) 7
  17.
A)
B)
C)
D)
  17 )0,8 - 0,9 - 0,08 - 0,009 sayılarının en büyüğü hangisidir?
A) 0, 8
B) 0,9
C) 0,08
D) 0,009
  18.
A)
B)
C)
D)
  18 )40,084 ondalık kesrinde 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?
A) Binde birler
B) Yüzde birler
C) Onda birler
D) Yüzde sekiz
  19.
A)
B)
C)
D)
  19 )Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?
A) 0,46 > 0,45 > 0,046
B) 0,46 > 0,046 > 0,45
C) 0,046 > 0,45 > 0,46
D) 0,46 > 0,046 > 0,45
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20)A = 2, 05 B= 2, 5 C= 2, 005 ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C < B < A
B) C < A < B
C) A < B < C
D) A < C < B
         HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......