SİTENE EKLE

 

 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
D)
  1 )2,08 - 0,698 - 1,05 - 1,2 - 0,8 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,698 >0,8 > 1,05 > 1,2 > 2,08
B) 2,08 > 1,2 >1,05 > 0,8 > 0,698
C) 0,698 > 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8
D) 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8 > 0,698
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
A) 0,8
B) 8,1
C) 8,01
D) 8,001
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3)0,008 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfır tam onda sekiz
B) Sıfır tam yüzde sekiz
C) Sıfır tam binde sekiz
D) Sıfır tam on binde sekiz
 4.
A)
B)
C)
D)
  4 )Onlar basamağı 5, yüzde birler basamağı 7, binde birler basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50,037
B) 5073
C) 53,007
D) 50,073
  5.
A)
B)
C)
D)
  5 )0,509 - 0,59 - 0,009 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,59 > 0,009 > 0,509
B) 0,59 > 0,509 > 0,009
C) 0,509 > 0,009 > 0,59
D) 0,009 > 0,509 >0,59
  6.
A)
B)
C)
D)
  6 )Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
A) 0,6
B) 0,346
C) 0,45
D) 0,4
  7.
A)
B)
C)
D)
  7 )0,02 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfır tam iki
B) Sıfır tam onda iki
C) Sıfır tam yüzde iki
D) Sıfır tam binde iki
  8.
A)
B)
C)
D)
  8 )Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
A) 0,27
B) 0,72
C) 0,77
D) 0,7
  9.
A)
B)
C)
D)
  9 )0, 001 - 1,1 - 0, 01 - 0,1 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0, 001 > 0, 01 > 0, 1 > 1, 1
B) 1, 1 > 0, 1 > 0, 01 > 0, 001
C) 0, 1 > 0, 01 > 1, 1 > 0, 001
D) 1, 1 > 0, 001 > 0, 01 > 0, 1
  10.
A)
B)
C)
D)
  10 )8 tam 8/100 kesir sayısının ondalık kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8, 08
B) 0, 008
C) 8, 008
D) 8, 8
  11.
A)
B)
C)
D)
  11 )2, 478 > 2, 4A8 sıralamasında A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 21
B) 17
C) 16
D) 15
  12.
A)
B)
C)
D)
  12 )a = 3, 04 b = 3, 404 c = 3, 4 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a > b > c
B) b > c > a
C) c > b > a
D) b > a > c
  13.
A)
B)
C)
D)
  13 )342,243 ondalık sayısında 3'lerin basamak değerleri çarpımı kaçtır?
A) 0, 3
B) 0, 9
C) 3
D) 9
  14.
A)
B)
C)
D)
  14 )21,614 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 - 0,01
B) 1 - 1
C) 1 - 0, 1
D) 1 - 0, 001
  15.
A)
B)
C)
D)
  15 )2,75 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında hangi rakam vardır?
A) 2
B) 7
C) 5
D) 0
  16.
A)
B)
C)
D)
  16 )12,354 ondalık kesrinde 5'in basamak değeri kaçtır?
A) 0,05
B) 0,5
C) 5
D) 50
  17.
A)
B)
C)
D)
  17) 12/100 kesrinin ondalık kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,06
B) 0,03
C) 0,12
D) 0,006
  18.
A)
B)
C)
D)
  18)235,005 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yüz otuz beş tam yüzde beş
B) İki yüz otuz beş tam binde beş
C) İki yüz otuz beş tam onda beş
D) İki yüz beş tam binde beş
  19.
A)
B)
C)
D)
  19)84,265 ondalık kesrindeki 6 rakamının basamak değeri kaçtır?
A) Altmış
B) Onda altı
C) Altı
D) Yüzde altı
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20)13, 829 sayısının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A) 3
B) 0,8
C) 0,82
D) 13
         HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......