SİTENE EKLE

 

 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses cisimlerin titreşimi sonucu oluşur.
B) Ses dalgalar halinde yayılır.
C) Yüksek ses kirlilik yapar.
D) Ses her ortamda yayılır.
  2. 
A)
B)
C)
D)
2. “Ayşegül çalar saati cam bir fanusa yerleştiriyor ve cam fanusun içindeki havayı boşaltıyor.” Ayşegül aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak istemektedir?
A) Ses yalıtımını.
B) Sesin boşlukta yayılmadığını.
C) Sesin dalgalar halinde yayıldığını.
D) Sesin titreşimler yaydığını.
  3. 
A)
B)
C)
D)
3.Sesin yayılması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Hava
B) Su
C) Boşluk
D) Maddesel ortam
 4.
A)
B)
C)
D)
4. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır?
A) Katılarda
B) Sıvılarda
C) Boşlukta
D) Gazlarda
  5.
A)
B)
C)
D)
5. Sesin yayılmasında maddelerin hangi özelliği etkilidir?
A) Hacim
B) Kütle
C) Yoğunluk
D) Berklik
  6.
A)
B)
C)
D)
6. Ses aşağıdaki maddelerin hangisinde en hızlı yayılır?
A) Plastik çubuk
B) Ağaç çubuk
C) Demir çubuk
D) Pamuk ipliği
  7.
A)
B)
C)
D)
7. Ses dalgaları bir engelle karşılaştığı zaman aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Frekans
B) Yankı
C) Yansıma
D) Soğurulma
  8.
A)
B)
C)
D)
8. Yusuf, içi su dolu bir leğene diyapozumun sesini yönlendiriyor. Yusuf suda aşağıdakilerden hangisini gözlemler?
A) Su titreşimlerle dalgalanır.
B) Su sesten etkilenmez.
C) Su sesi soğurur.
D) Su sesin çoğunu yansıtır.
  9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasına örnek gösterilebilir?
A) Işığın yayılması.
B) Durgun suya atılan taşın dalgaları.
C) Sesin yankılanması.
D) Sesin soğurulması.
  10.
A)
B)
C)
D)
10. “Ezgi, plastik bir borunun ucuna huni takıyor. Huninin ağzına balon gerdiriyor. Plastik borunun boş ucunu içi su dolu leğene daldırıyor. Balon takılı huniye sesleniyor.” Ezgi bu deneyde aşağıdakilerden hangisin gözlemler?
A) Su durgunlaşır.
B) Balon titreşimler yayar.
C) Su titreşir
D) Etkilenmez
  11.
A)
B)
C)
D)
11. Sesi kontrol etmek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Akustik.
B) Yankılanma.
C) Yansıtma.
D) Yalıtım.
  12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok ses yalıtımı sağlar?
A) Havasız ortam
B) Tahta talaş
C) Kum
D) Cam yünü
  13.
A)
B)
C)
D)
13. Ses yalıtımında kullanılan maddelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berk
B) Yumuşak
C) Yoğun
D) Hafif
  14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdaki yöntemlerin hangisi ses ve ısı yalıtımı için yapılmamıştır?
A) Binalardaki çift cam uygulaması
B) Duvarların arasına strafor konulması
C) Çatıların cam yünüyle kaplanması
D) Binaların dış cephesini boyanması
  15.
A)
B)
C)
D)
15. Evde kullandığımız eşyalardan hangisi ses yalıtımı sağlar?
A) Halı
B) Masa
C) Koltuk
D) perde
  16.
A)
B)
C)
D)
16. Arabaların eksozlarına susturucu takılmasının temel nedeni nedir?
A) Hava kirliliğini önlemek
B) Ses kirliliğini önlemek
C) Yakıt tasarrufu sağlamak
D) Estetiklik kazandırmak
  17.
A)
B)
C)
D)
17. “Fazlı özdeş üç masa saatini eşit büyüklükte kutulara koyuyor. Kutuları sırayla pamuk, kumaş ve gazete parçalarıyla dolduruyor ve ayrı ayrı saatlerin sesini dinliyor.” Fazlı hangi kutuya konan saatin sesini en az duyar?
A) Kumaş dolu kutu
B) Pamuk dolu kutu
C) Kağıt dolu kutu
D) Hepsi eşit
  18.
A)
B)
C)
D)
18. Uzak bir yere seslenirken ellerimizi neden ağzımızın iki yanına tutarız?
A) Sesi istediğimiz yöne yönlendirmek için
B) Sesin daha çok çıkmasını sağlamak için
C) Sesin işitilmesini engellemek için
D) Sesi düzenlemek için
  19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses kayıt edilmiş bir araç olamaz?
A) CD
B) Kaset
C) Video kaset
D) Megafon
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Sesi yönlendirmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrofon
B) Hoparlör
C) Megafon
D) Radyo
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......