İNTERAKTİF TESTLER


1.  Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

A) Hastalanınca doktora gitmek.
B) Evde kısık sesle müzik dinlemek.
C) Kütüphanede kitap okumak.
D) Okul saatinde sinemaya gitmek.

2.  Okulun müzik korosuna katılan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Sevmediği kişileri korodan attırabilir.
B)Koroda görev alabilir.
C) Koronun tanıtım çalışmalarına katılabilir.
D) Koroya ait müzik aletlerini kullanabilir.

3.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devlete karşı görevlerinden değildir?

A) Askere gitmek   
B) Vergi vermek
C)Hacca gitmek   
D) Seçimlerde oy kullanmak

4.  Yurdumuz topraklarının Asya Kıtası’nda kalan kısmına ne ad verilir?    
A) Avrupa                  
B) Trakya
C) Anadolu                 
D) Başkent   

5.  “Atatürk İlkeleri, Türk toplumunun……………… doğmuştur. ”Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)  kavgasından                B) törelerinden
C) ihtiyaçlarından           
D) sürtüşmesinden

6.  Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılâplardan değildir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyet ilan edildi.
C) Yeni Türk alfabesi kabul edildi.
D) Halifelik kaldırıldı.

7.  İlkbaharda yağışlar ile yeşeren, yazın kuruyan otlardan oluşan bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerin hangisinde görülür?

A)Karasal iklim          
B) Karadeniz iklimi
C) Akdeniz iklimi        D)Okyanus iklimi 

8.  Kayseri, Yozgat, Konya illeri hangi bölgemizde yer almaktadır?

 A) Ege Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi

9.  Ülkemizde en çok incir yetiştirilen il hangisidir?

A) Bursa                      B)Aydın  
C) Kayseri                  
D) Antalya

10.  Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?

A) Domates                
B) Üzüm
C) Pamuk                     D) Elma 


11.  “Kazanç amacıyla her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına………denir.”Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) üretim 
B)ihracat 
C)ticaret                    
D) ithalat

12.  Ege Bölgesinde geniş verimli araziler ve uygun iklimin bulunması hangi geçim kaynağının gelişmesini sağlamıştır?

A)Tarım                    
B) Ormancılık
C) Balıkçılık  
D)Hayvancılık 


13. gazete- televizyon-telefon- bilgisayar 

Yukarıdaki teknolojik ürünleri yaşamımızın hangi alanında kullanırız?

A) sağlık    
B) eğlence
C) ulaşım
D) iletişim      

14. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında olmaması gereken özelliklerdendir?

A) Araştırmacı            
B) Dikkatsiz
C) Sabırlı  
D) Çalışkan

15.  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinde mutlaka olması gerekenlerdendir?

A) Maddi çıkar           
B) Zorunluluk
C) Dayanışma 
D) Yarışma

16.  Eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütleri yürüttükleri proje ve çalışmalarla eğitime destek verirler. Bu destekten daha çok kimler yararlanırlar?

A) Özel okula giden çocuklar
B) Kimsesiz ihtiyarlar
C) Milletvekili çocukları
D) Kimsesiz yardıma muhtaç çocuklar

17.  Aşağıdakilerden hangisi yasalarla ilgili bir özellik değildir?

A) Yazılı kurallardır.
B) Barışı ve huzuru sağlar.
C) Ülkedeki zengin kişilerin çıkarı doğrultusunda düzenlenmiştir.
D) Güvenliği sağlar.

18.  Kaymakamlar hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar?

A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç İşleri Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı

19.  Avrupa’nın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya                
B) Brezilya
C) Çin 
D) Yunanistan

20.  Aşağıdakilerden hangisi Mısır’a ait değildir??

A) Piramitler 
B) Yağmur Ormanları
C) Mumyalama 
D) Hiyeroglif

 

 

 

 

 

  

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER