İNTERAKTİF TESTLER


1.  İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A) Eğitimde başarılı olunur.
B) Güvensizlik ortamı oluşur.
C)Sınıf farklılıkları ortaya çıkar.
D) Suç oranı artar.

2.  Ayla, ders zili çalınca koridorlarda koşturmadan zamanında sınıfa girdi. Buna göre Ayla hangi alanda sorumluluğunu yerine getirmiş oldu?

A) Aileye karşı sorumluluk
B)Okula karşı sorumluluk
C) Arkadaşlarına karşı sorumluluk
D) Akrabalarına karşı sorumluluk

3.  Grup çalışmalarında başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) bencillik                 
B) dayanışma
C) araştırma                
D) işbirliği                    

4.  Kayak pistleri ve konaklama yerleri olan ve kış sporu için tercih edilen Erzurum’daki dağımızın adı nedir?
A) Palandöken Dağı    
B) Toros Dağları
C) Ağrı Dağı               
D) Uludağ   

5.  Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda çiftçiye yem, gübre, tohum ve ilaçları uygun fiyatlarla temin etmek amacıyla kooperatifler kuruldu. Bu hangi alanda yapılmış bir yeniliktir?
A) Sosyal                    
B)Eğitim
C) Hukuksal               
D) Ekonomik

6.  Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün Laiklik ilkesiyle bütünleşmektedir?
  A) Medeni Kanunun kabulü
B) Yeni Türk alfabesinin kabulü
C) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
D) Kabotaj Kanununun kabulü
    
7.  Aşağıdakilerden hangisi beşeri özelliklerden değildir?

A) nüfus                     
B) tarım
C) iklim                        
D)sanayi    

8.  Yağmuru çok seven Aliye, daha çok yağmur yağışı görmek için aşağıdaki illerden hangisinde yaşamalıdır?

A)Gaziantep             
B) Antalya
C) Malatya                  
D)Rize         

9.  Ülkemizdeki nüfusu büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden değildir?

A) Büyük şehirlerde sanayinin gelişmiş olması
B) Büyük şehirlerde hayvancılığın daha kolay yapılması
C) İş imkânlarının çok olması
D) Yaşam şartlarının daha güzel olması.

10.  Ülkemizde tekstil sektöründe hammadde sıkıntısı yaşanıyorsa hangi bitkinin üretimine ağırlık verilmelidir?

A) Tütün                     
B) Pamuk 
C) Domates                   
D) Yulaf

 

11.  Şeker pancarının en çok üretildiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

12.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet değildir?

A) Hayvancılık yapılması          
B) TEMA Vakfı çalışmaları
C) Pamuk ekilmesi
D) Fabrika kurulması

13.  İlk tekerlekler hangi maddeden yapılmıştır?

A) Ağaç                         
B)Taş
C) Demir                        
D) Plastik

14.  Ünlü bilim adamı Volta aşağıdakilerden hangisini bulmuştur?

A)teleskop    
B)pil
C)radyo        
D) telefon

15.  Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi sağlık alanında faaliyet göstermez?

A) Türk Diyabet Vakfı
B) Lösemili Çocuklar Vakfı
C) İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
D) Yeşilay

16.  Oluşturduğumuz bir sivil toplum örgütü için yapacağımız çalışmalar arasında hangisi bulunmaz?

A) Kamuoyu oluşturmak.
B) Yardım kampanyası başlatmak
C) Eğitim çalışmalarında bulunmak
D)Amacımıza ters düşenleri cezalandırmak

17. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda bulunmaz?
A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
B) Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
C) İlköğretim zorunludur ve 12 yıldır.
D) Trafiğe çıkarken emniyet kemeri takılmalıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) Muhtarlar seçimle göreve gelirler.
B) Başbakanı askeri komutanlar seçer.
C) Öğretmenler, İç İşleri Bakanlığı’nca atanır.
D)Vali, ilçeyi yöneten en yetkili kişidir.

19.  Ticari ilişkilerimizin en yoğun olduğu Avrupa ülkesi hangisidir?

A) Yunanistan            
B) Belçika
C) İngiltere                  
D) Almanya  

20.  Mısır’ın dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında ilk sırayı almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Nil Nehri’nin olması
B) İskenderiye Feneri’nin bulunması.
C) Kahire Müzesi’nin bulunması.
D) Karnavalların yapılması.

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER