SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Atatürk; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” sözünü hangi ilkeye yönelik söylemiştir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Kuduz aşısının ve çiçek aşısının bulunması gibi icatlarda hastalıkları mikropların yaptığının belirlenmesi etkili olmuştur. Buna göre bu icatların yapılmasında aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi büyük bir rol oynamıştır?
A) Steteskop
B) Röngen ışını
C) Dürbün
D) Mikroskop
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. “ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir. İlim ve fen nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz….” Diyen Atatürk’ün ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barış içinde yaşama
B) Çağdaşlaşma
C) Ulusal egemenlik
D) Milli eğitim
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Hangi icat bilgi birikimine ve bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Tekerleğin icadı
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Kağıdın seri üretimi ve bilgi birikimlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ihtiyacı hangi teknolojik ürünün gelişmesine neden olmuştur?
A) Tekerlek
B) Uçak
C) Araba
D) Matbaa
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Tekerleğin icadı
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Orman ve orman ürünlerine dayalı ekonomik faaliyetlerin en çok olması beklenen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ihtiyaçları nasıl karşılanır?
A) Maaşlarla
B) Bağışlarla
C) Ticaretle
D) Hizmet karşılığı.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Ülkemizde eğitim – öğretim çalışmalarının planlanmasından ve yürütülmesinden hangi bakanlık sorumludur?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Devlet tarafından oluşturulan kurumlara ne ad verilir?
A) Vakıflar
B) Özel kurumlar
C) Resmi kurumlar
D) Sosyal kurumlar
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Toplum yaşamını düzenleyen kurallar yazılısız ve yazılı kurallar olarak ikiye ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kurallardan değildir?
A) Bayram ziyaretleri
B) Karşılaştığımız kişilerle selamlaşma
C)Trafik işaretlerine uyma
D) Yaşlıların elini öpme
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi kimdir?
A) Vali
B) Belediye başkanı
C) Bakan
D) Kaymakam
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu kurumlardan değildir?
A) Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Türk Kalp Vakfı
C) TEMA Vakfı
D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan ve zeki çocukların eğitim görmesi için çalışmalar yapan kuruluş hangisidir?
A) Türk Dil Kurumu
B) Türk Böbrek Vakfı
C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
D) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Temel amacı toplumda aileye, bireye zararlı olan içki, sigara, uyuşturucu, kumar vb. kötü alışkanlıkları eğitim yoluyla önlemek olan kuruluş hangisidir?
A) Yeşilay
B) Türk Kalp Vakfı
C) Kızılay
D) Arama Kurtarma Timi
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. TBMM’nin ilk açılış tarihi hangisidir?
A) 19 Mayıs 1919
B) 23 Nisan 1920
C) 23 Nisan 1923
D) 29 Ekim 1923
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Başbakanın kurmuş olduğu ve ülkeyi yönetme görevini alan gruba ne denir?
A) Meclis
B) Belediye
C) Yönetim kurulu
D) Hükümet
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
A) Kendi isteklerine
B) Kanunlara
C) Bakanlığa
D)Valiye
  19.
A)
B)
C)
D)
  19.
I. Devletin şekli
II. Cumhuriyetin nitelikleri
III. Devletin bütünlüğü,resmi dili,milli marşı ve başkenti Verilen bilgilerden hangileri anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerindendir?
A) I, II, III
B) I, II
C)Yalnız III
D) II, III
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Bir insan aşağıdaki durumların hangisinde sosyal etkileşimde bulunuyordur?
A) Sosyal Bilgiler imtihanı olurken
B) Arkadaşlarıyla performans ödevi araştırırken
C) Uyurken
D) Kendi başına televizyon izlerken
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......