SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Sivil toplum kuruluşlarının kurulmasında ve çalışmasında kimler görevlidir?
A) Gönüllüler
B) İşçiler
C) Memurlar
D) Resmi görevliler
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ihtiyaçları nasıl karşılanır?
A) Maaşlarla
B) Bağışlarla
C) Ticaretle
D) Hizmet karşılığı.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Doğal afetlerde öncelikle görev alan sivil toplum örgütü hangisidir?
A) Kızılay
B) TEMA
C) LÖSEV
D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi devlet tarafından desteklenmektedir?
A) TEMA
B) LÖSEV
C) TKV
D) Kızılay
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulan ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) TEV
B) MEV
C) TEMA
D) AKUT
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Arama kurtarma faaliyetlerini gönüllü olarak yürüten sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEV
B) MEV
C) TEMA
D) AKUT
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEV
B) MEV
C) TEMA
D) AKUT
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Fakir öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEV
B) MEV
C) TEMA
D) AKUT
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi sağlık alanında çalışmaktadır?
A) TEV
B) LÖSEV
C) TEMA
D) AKUT
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. “Baba beni okula gönder” kampanyasını yürüten sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEV
B) MEV
C) TEMA
D) AKUT
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Memur ve işçilerin haklarını savunmak amacıyla kurdukları sivil toplum kuruluşlarının ortak adı nedir?
A) Sendika
B) Lokal
C) Dernek
D) Sigorta
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Yeşilay hangi alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütüdür?
A) Eğitim
B) Sağlık
C) Çevre
D) Doğal afet
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Hayatı Koruma Vakfının görevlerinden birisidir?
A) Ağaçlandırma yaparak erozyonu önlemek.
B) Nesli tükenen hayvanları koruma altına almak
C) Toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak
D) Fakir öğrencilere burs sağlamak.
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevlerinden birisi değildir?
A) Afetzedelere barınak hazırlamak
B) Kan bankası kurmak
C) Afetzedelere yiyecek sağlamak
D) Depremde evi yıkılanlara ev yapmak
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Gönüllülük
B) Dayanışma
C) Problem çözme
D) Para kazanma
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden birisi değildir?
A) TEV
B) MEB
C) TEMA
D) AKUT
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütünde çalışan kişinin özelliklerinden birisi olamaz?
A) Sosyal katılımcı
B) Gönüllü
C) Bencil
D) Yardımsever
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarına en uygundur?
A) Ticari amaç taşımak
B) Sosyal dayanışmayı sağlamak
C) Ayrıcalıklı olmak
D) Çıkar sağlamak
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Bir toplumda sivil toplum kuruluşlarının çok olması o toplumun hangi özelliğini gösterir?
A) Zenginliğini
B) Ekonomisinin geliştiğini
C) Demokrasinin geliştiğini
D) Güçlü olduğunu
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki vakıflardan hangisi kalp ve damar sağlığına ilişkin çalışmalar yapar?
A) Türk Kalp Vakfı
B) Türk Kanser Vakfı
C) LÖSEV
D) Yeşilay
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......