SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1.Yöreden yöreye farklılık gösteren müzik, oyun, giyim gibi değerlerin ortak adı nedir?
A) Kültür
B) Gelenek
C) Görenek
D) Folklör
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2.Bir işin birlikte yardımlaşılarak yapılmasına ne denir?
A) Yardımlaşma
B) İmece
C) Folklör
D) Sanat
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3.Atatürk’ün yaptığı yenilikler nasıl adlandırılır?
A) İnkılap
B) İlkeler
C) Savaş
D) Anlaşma
 4.
A)
B)
C)
D)
  4.Tevhid-i tedrisat kanunu hangi alanda yapılan yeniliklerdendir?
A) Eğitim
B) Ekonomi
C) Toplumsal
D) Siyasi
  5.
A)
B)
C)
D)
  5.Harf inkılabı hangi alanda yapılan bir yeniliktir?
A) Eğitim
B) Ekonomi
C) Toplumsal
D) Siyasi
  6.
A)
B)
C)
D)
  6.Ölçü ve tartı alanında yapılan yenilikler ne ile ilgilidir?
A) Eğitim
B) Ekonomi
C) Toplumsal
D) Siyasi
  7.
A)
B)
C)
D)
  7.Hicri ve rumi takvimin yerine getirilen takvim hangisidir?
A) Ticari
B) 12 hayvanlı
C) Miladi
D) Siyasi
  8.
A)
B)
C)
D)
  8.Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı hangi alanda yapılan yeniliktir?
A) Eğitim
B) Ekonomi
C) Toplumsal
D) Siyasi
  9.
A)
B)
C)
D)
  9.Atatürkçü düşünce sisteminin temelini oluşturan öğeler nelerdir?
A) Atatürk ilkeleri
B) Atatürk inkılapları
C) Çağdaşlık
D) İleri görüşlülük
  10.
A)
B)
C)
D)
  10.Yönetimle ilgili ilke hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  11.
A)
B)
C)
D)
  11.Millet sevgisi hangi ilkeyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  12.
A)
B)
C)
D)
  12.Soyadı kanunu ve seçme ve seçilme hakkının verilmesi hangi ilkeyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  13.
A)
B)
C)
D)
  13.Atatürk; “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”sözü ile hangi ilkeyi vurgulamıştır?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  14.
A)
B)
C)
D)
  14.Halkın yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılması hangi ilke ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
  15.
A)
B)
C)
D)
  15.Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir?
A) Cumhuriyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
  16.
A)
B)
C)
D)
  16.Halifeliğin kaldırılması hangi ilke ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
  17.
A)
B)
C)
D)
  17.Yenilikler yapmak, yenilikçi olmak hangi ilke ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
  18.
A)
B)
C)
D)
  18.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan değildir?
A) Akılcılık
B) Bilimsellik
C) Savaşçılık
D) Evrensellik
  19.
A)
B)
C)
D)
  19.Atatürk ilke ve inkılaplarının bütününe ne ad verilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Atatürkçülük
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20.Toplumsal ve sosyal alanı düzenlemek için yapılan inkılap hangisidir?
A) Harf inkılabı
B) Şapka inkılabı
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Halifeliğin kaldırılması
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......