SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1.Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?
A) Karasal iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Karadeniz iklimi
D) Geçiş iklimi
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2.Bozkır hangi iklimin bitki örtüsüdür?
A) Karasal iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Karadeniz iklimi
D) Geçiş iklimi
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3.Aşırı yağmur ve hızlı kar erimesi sonucu hangi doğal afet oluşur?
A) Sel
B) Çığ
C) Heyelan
D) Erozyon
 4.
A)
B)
C)
D)
  4.Kar kitlelerinin harekete geçmesi sonucu hangi doğa olayı oluşur?
A) Sel
B) Çığ
C) Heyelan
D) Erozyon
  5.
A)
B)
C)
D)
  5.Toprak kitlelerinin göçmesi sonucu hangi doğa olayı oluşur?
A) Sel
B) Çığ
C) Heyelan
D) Erozyon
  6.
A)
B)
C)
D)
  6.Toprağın aşınması ve taşınması olayına ne denir?
A) Sel
B) Çığ
C) Heyelan
D) Erozyon
  7.
A)
B)
C)
D)
  7.Can mal kaybına neden olan doğa olaylarına ne denir?
A) Afet
B) Kaza
C) Deprem
D) Erozyon
  8.
A)
B)
C)
D)
  8.İnsan hatası sonucu oluşan can ve mal kaybına neden olan olaylara ne denir?
A) Afet
B) Kaza
C) Deprem
D) Erozyon
  9.
A)
B)
C)
D)
  9.Yerin yapısı ile ilgili olan doğal afet hangisidir?
A) Sel
B) Çığ
C) Deprem
D) Erozyon
  10.
A)
B)
C)
D)
  10.Toprak kaymasını önlemek için duvar ve set yapma işine ne denir?
A) Setlem
B) Taraçalama
C) Traşlama
D) Hendekleme
  11.
A)
B)
C)
D)
  11.Üretimden tüketime kadar yapılan tüm faaliyetlere ne denir?
A) Ekonomi
B) Ticaret
C) Hizmet
D) İhtiyaç
  12.
A)
B)
C)
D)
  12.Üretimin temelinde hangi unsur vardır?
A) Ekonomi
B) Ticaret
C) Hizmet
D) İhtiyaç
  13.
A)
B)
C)
D)
  13.İhtiyacımızı gidermek için yapılan ekonomik faaliyetlere ne denir?
A) Ekonomi
B) Hizmet
C) Ticaret
D) İhtiyaç
  14.
A)
B)
C)
D)
  14.Bir işi yapmak için faaliyet gösteren kişiye ne denir?
A) İşçi
B) Girişimci
C) Satıcı
D) Sanayici
  15.
A)
B)
C)
D)
  15.Her türlü alım satım işini kapsayan ekonomik faaliyetlere ne denir?
A) Ekonomi
B) Ticaret
C) Hizmet
D) İhtiyaç
  16.
A)
B)
C)
D)
  16.Yabancı ülkelere mal satma işine ne denir?
A) İthalat
B) İhracat
C) Ticaret
D) Ekonomi
  17.
A)
B)
C)
D)
  17.Yabancı ülkelerden mal alma işine ne denir?
A) İthalat
B) İhracat
C) Ticaret
D) Ekonomi
  18.
A)
B)
C)
D)
  18.Ülkemizde en çok yapılan ekonomik faaliyet hangisidir?
A) Sanayi
B) Ticaret
C) Tarım
D) Turizm
  19.
A)
B)
C)
D)
  19.Karadeniz bölgesinde daha çok hangi sanayi gelişmiştir?
A) Gıda
B) Orman
C) Tarım
D) Maden
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20.Sanayi faaliyetlerinin daha çok yoğun olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) Akdeniz bölgesi
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......