SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1.“Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.
B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.
C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.
D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?
A) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.
B) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.
C) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.
D) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. “Cam” ile “ayna” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Kağıt – mendil
B) Hamur - börek
C) Toprak - saksı
D) Fidan - ağaç
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
A) Korkuluk
B) Kelebek
C) Sonbahar
D) Kıyafet
  7.
A)
B)
C)
D)
  7.
1. Balkondaki işe yaramaz eşyaları depoya koydum.
2. Anneme göre, sağlıklı, canlı; ancak yaramaz bir çocuktum.
3. Ahmet, yaramaz olduğu için kolunu kırdı.
4. Öğretmen, sınıftaki yaramaz öğrencilerin velileriyle görüşmüştü.
“Yaramaz” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “şık” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
A) Üstüne şık bir elbise giymişti.
B) Şık bir cevap verdi.
C) Her zaman şık birisiydi.
D) Sorunu çözmek için iki şık vardı.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. “Üst” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “artan, geriye kalan bölüm” anlamında kullanılmıştır?
A) Artıkları masanın üstünden kaldırdı.
B) Paranın üstünü almadan gelmişti.
C) Paltosunun üst düğmelerini iliklememiş.
D) Üstünü değiştirmek için izin aldı.
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Enli – geniş
B) Arı - saf
C) Aç – tok
D) Kaygı – tasa
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. “Çevirmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yolundan alıkoymak” anlamında kullanılmıştır?
A) O kadar gururlu ki, kendisine yollanan parayı geri çevirmiş.
B) Bahçenin etrafını duvarla çevirerek evi korumaya almışlar.
C) Başını çevirmeden annesine cevap verdi.
D) Arkadaşım bizi çevirip evine götürdü.
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdakilerin hangisinde “doğrusu” sözcüğü, açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu ki” anlamında kullanılmıştır?
A) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.
B) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.
C) Dün anlatılanların doğrusunu ondan öğrendim.
D) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. “Gün” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “iyi yaşanmış zaman” anlamında kullanılmıştır?
A) Gün biraz yükselince sıcak, kırları kapladı.
B) Gün gördün, diyenlere gülümseyerek bakardı.
C) Günün şartlarına uygun davranmaya çalışırdı.
D) Gün boyunca sabırla telefonun çalmasını bekledi.
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Güneş, gezegenlere ışık ve ısı verir.
B) Çiftçiler güneş batarken tarladan dönüyorlardı.
C) Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen bir konaktı.
D) Kedine yeni bir güneş gözlüğü aldı.
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Eşyalar sağlam olarak teslim edildi.
B) Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum.
C) Bir ricada bulunacak, yardım isteyecekti.
D) Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. “Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu olumsuzluklar onu olgunluk çağına hazırlıyordu.
B) Fotoğraflara baktıkça çocukluk hatıralarım aklıma geliyordu.
C) İhtiyarlığında rahat etmek için para biriktiriyormuş.
D) Birçok saçlı sakallı adam okul çocukları gibi sıraya dizilmişti.
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. “Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “en erken” anlamında kullanılmıştır?
A) Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin.
B) Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş.
C) İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi.
D) Bu hızla ancak akşama varırız.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bu problem ancak bu yolla çözülür.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Hayatta epeyce yol almış bir insandı.
B) Bu yolda varını yoğunu harcadı.
C) Başarılı olmanın birçok yolu vardır.
D) Çocuklara yolda top oynamayın, dedi.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Arkadaşım, sade bir törenle evlendi.
B) Yalandan bir temizlik yapıverdiler.
C) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi.
D) Beni, şakayla karışık uyardı.
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.
B) Güreşçi rakibini yere yıktı.
C) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.
D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......