SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. İnsanların isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Üretim
D) Ulaşım
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Bir mal ya da hizmetin üretimden tüketime kadar geçirdiği sürece ne ad verilir?
A) Ticaret
B) Ekonomi
C) Üretim
D) Sanayi
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Gezmek, eğlenmek, dinlenmek vb. amacıyla yapılan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?
A) Ticaret
B) Ulaşım
C) Turizm
D) Ekonomi
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Orman ve orman ürünlerine dayalı ekonomik faaliyetlerin en çok olması beklenen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Karadeniz bölgesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerine göre daha çok yapılmaktadır?
A) Balıkçılık
B) Dokumacılık
C) Pamuk üretimi
D) Turizm
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Fındık üretimi en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Zeytin üretimi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde yapılmaktadır?
A) Karadeniz bölgesi
B) Doğu Anadolu bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. En çok buğday üretimi yapılan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Rize - çay
B) Ordu - fındık
C) Samsun - elma
D) Bursa – zeytin
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Aşağıdakilerden hangisinin üretim alanı diğerlerine göre daha geniştir?
A) Buğday
B) Pirinç
C) Fındık
D) Mercimek
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Aşağıdaki ürünlerden hangisi çikolata yapımında kullanılır?
A) Mısır
B) Çay
C) Fındık
D) Zeytin
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. “Bir bölgenin iklim özellikleri, yer yüzü , şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
A) İstanbul
B) Ağrı
C) Amasya
D) Artvin
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A) Baharda yağmurun bol olduğu
B) Kışların ılık olduğu
C) Kışların kar yağışlı olduğu
D) Yazların kurak olduğu
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?
A) Para
B) Madenler
C) Ormanlar
D) Sular
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdaki mesleklerden hangisi deniz kıyısındaki yerlerde yaygındır?
A) Madencilik
B) Marangozluk
C) Balıkçılık
D) Dokumacılık
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Pamuk hangi bölgemizde yetiştirilmez?
A) Akdeniz
B) Karadeniz
C) Ege
D) Güney doğu
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. İpek böcekçiliği aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisi içerisinde yer alır?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Seracılık
D) Sebzecilik
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Yabancı ülkelere mal ve hizmet satma işine ne ad verilir?
A) Üretim
B) İhracat
C) İthalat
D) Seyahat
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Doğu Anadolu bölgesinde en çok yapılan ekonomik failey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvancılık
B) Arıcılık
C) Balıkçılık
D) Sanayi
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde sanayi diğerlerine göre daha çok gelişmiştir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Marmara bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......