1. 1 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A)  B) C)   D)

2. 5 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A)     B)  C)   D)

3. 3 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A)   B)  C)  D)

4. 2 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A)   B)  C)  D)

5. 7 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A)  B)  C)  D)

6. 10 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A)  B)  C)  D)

7. 9 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A)  B)  C)  D)

8. 8 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A)  B)  C)  D)

9. 6 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova
A) B) C) D)

10. 4 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova
A) B) C) D)

11. Yüksekliği 500m’den fazla olan yerlere ne ad verilir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A) B) C) D)

12. Üç tarafı sularla kaplı kara parçasına ne ad verilir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A) B) C) D)

13. Çevresine göre daha alçakta bulunan ve tarıma 
elverişli geniş, düz kara parçasına ne ad verilir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova
A) B) C) D)

14. Denizlerin karalara doğru olan dar uzantısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A) B) C) D)

15. Karaların denizlere doğru olan dar uzantısına ne ad verilir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A) B) C) D)

16. Dağlar haritada hangi renkle gösterilir?
 A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri
A) B) C) D)

17. Deniz ve göller haritada hangi renkle gösterilir? 
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri
A) B) C) D)

18. Haritada ovalar hangi renkte gösterilir? 
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri
A) B) C) D) 

19. Denizlerle bağlantısı olmayan su birikintilerine 
ne ad verilir? 
A) Mavi B) Göl C) Deniz D) Gri
A) B) C) D)

20. Karadeniz bölgesinde en çok görülen yeryüzü şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ova B) Dağ C) Ada D) Körfez
A) B) C) D)

            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA