ANA SAYFA

Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?

   Melekler
   İnsanlar  
   Allah  
   Hayaletler
 2. Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir?

   Alah'ın insanları sorumlu tuttuğunu
   Allah'ın her şeyi yarattığını
   Allah'ın bir ve tek olduğunu
   Allah'ın ilk önce evreni yarattığını
 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

   Namaz  
   Oruç 
   Zekat  
   Kurban
 4. “Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar görendir.”
  Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

   İlim  
   Semi  
   Kudret  
   Basar
 5. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi 39. Ayet) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki ayete ters düşmektedir?

   Ağır kazan geç kaynar.
   Zahmetsiz rahmet olmaz.
   Akan su yosun tutmaz.  
   İşleyen demir parıldar.
 6. Müslümanlar için Cuma günü önemlidir. Bu günde ……………   olan Cuma namazı cemaatle kılınır.  Cuma namazına kadar kürsüden………………. yapılır. Merdivenli yüksekçe yer olan ………………. den …………….. okunur. Ayrıca Cuma namazı ………………. vaktinde kılınan bir namazdır.
  Boşluklar doğru olarak hangi seçenekteki kelimeler kullanılarak tamamlanabilir?

   Sünnet – Vaaz – Kürsü – Hutbe – Öğle
   Farz – Hutbe – Minber – Kur’an – İkindi
   Farz – Vaaz – Minber – Hutbe – Öğle
   Vacip – Vaaz – Mihrap – Hutbe – Öğle
 7. Aşağıdakilerden hangisi sorumlu olmamız yönü ile diğerlerinden farklıdır?

   Bayram namazı  
   Vitir namazı 
   Cuma namazı
   Kurban kesmek
 8. Evreni inceleyen bir öğrenci bazı yargılar ortaya   koymuştur. Buna göre;
  1. Allah her şeyi bir düzene göre yaratmıştır.
  2. Bazı gezegenler rastgele hareket ederler.
  3. Yağmurun yağması da bir düzene göre oluşur.
   verilen yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

   Yalnız 1
   Yalnız 2  
   Yalnız 3  
   1 ve 3
 9. 1- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
  2- Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
  3- Bazı ihtiyaçları vardır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

   Sadece 1
   Sadece 3   
   1 ve 2  
   1 ve 3
 10. İbadetlerin bir çok özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Örneğin oruç bizi sağlıklı kılarken, zekât ve sadaka insanlar arasında sevgi saygı bağlarını güçlendirir. Namaz insanları temizliğe alıştırırken hac ibadetiyle insanlar aynı giysileri giyerek Allah’ın önünde eşit olduklarının bilincine varır.
  Yukarıda ibadetlerle ilgili genel olarak neden bahsedilmektedir?

   İbadet sayesinde kulluk borcumuzu öderiz. 
   İbadetlerle şükrümüzü göstermiş oluruz
   İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir  
   ibadetler bizi özgür kılar
 11. - Günde beş vakit farzdır.
  - Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur.
  - Yatsı namazından sonra kılınır.
  - Mekke ve çevresi ziyaret edilir.

  Yukarıda  aşağıdaki ibadetlerden hangisi açıklanmamıştır?

   Namaz 
   Hac   
   Zekat
   Oruç
 12. Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde, üzerinde durulan konulardan birisi değildir?

   Allah’ın bir olduğu 
   Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
   Kurban kesmek gerektiği
   Hiçbir şeyin Allah’a denk olmadığı
 13. Ey İman Edenler! ________ sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara Suresi 183. Ayet)
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisi gelmelidir?

   Zekat
   Namaz  
   Hac
   Oruç
 14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından  değildir?

   Hayat 
   Kıdem  
   Kelam 
   Semi
 15. Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?

   Zati Sıfatlar 
   Vahdaniyet
   Subuti Sıfatlar  
   Muhalefetün Lil Havadis
 16. “Ey güzel Allah’ım! Sen, neyi yaparsan güzel yaparsın Ya şimdi ağaçtan başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim ne olurdu?
  Nasreddin Hoca bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?

   Allah’ın her şeyi yarattığını
   Cevizin daha faydalı bir yiyecek olduğunu
   Kabak yemenin sünnet olduğunu
   Allahın her yaratmasında bir incelik olduğunu
 17. Aşağıdakilerden hangisi sünnet değildir?

   Güzel söz
   Hasta ziyareti  
   Selamlaşmak
   Vitir namazı
 18. Öğle namazının ilk sünneti hangi kavramla açıklanır?

   Vacip 
   Sünneti Müekked
   Sünneti Gayri müekked
   Farz
 19. Aşağıdakilerden hangisi Farz-ı kifayeye örnektir?

   Cuma namazı
   Cenaze namazı
   Öğle namazı
   Vitir namazı
 20. Camilerin yanında abdest almak için yapılan yere ne denir?

   Kubbe 
   Şerefe  
   Şadırvan  
   Minare