ANA SAYFA

Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?

  1. Melekler
  2. İnsanlar  
  3. Allah  
  4. Hayaletler
 2. Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir?

  1. Alah'ın insanları sorumlu tuttuğunu
  2. Allah'ın her şeyi yarattığını
  3. Allah'ın bir ve tek olduğunu
  4. Allah'ın ilk önce evreni yarattığını
 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

  1. Namaz  
  2. Oruç 
  3. Zekat  
  4. Kurban
 4. “Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar görendir.”
  Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

  1. İlim  
  2. Semi  
  3. Kudret  
  4. Basar
 5. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi 39. Ayet) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki ayete ters düşmektedir?

  1. Ağır kazan geç kaynar.
  2. Zahmetsiz rahmet olmaz.
  3. Akan su yosun tutmaz.  
  4. İşleyen demir parıldar.
 6. Müslümanlar için Cuma günü önemlidir. Bu günde ……………   olan Cuma namazı cemaatle kılınır.  Cuma namazına kadar kürsüden………………. yapılır. Merdivenli yüksekçe yer olan ………………. den …………….. okunur. Ayrıca Cuma namazı ………………. vaktinde kılınan bir namazdır.
  Boşluklar doğru olarak hangi seçenekteki kelimeler kullanılarak tamamlanabilir?

  1. Sünnet – Vaaz – Kürsü – Hutbe – Öğle
  2. Farz – Hutbe – Minber – Kur’an – İkindi
  3. Farz – Vaaz – Minber – Hutbe – Öğle
  4. Vacip – Vaaz – Mihrap – Hutbe – Öğle
 7. Aşağıdakilerden hangisi sorumlu olmamız yönü ile diğerlerinden farklıdır?

  1. Bayram namazı  
  2. Vitir namazı 
  3. Cuma namazı
  4. Kurban kesmek
 8. Evreni inceleyen bir öğrenci bazı yargılar ortaya   koymuştur. Buna göre;
  1. Allah her şeyi bir düzene göre yaratmıştır.
  2. Bazı gezegenler rastgele hareket ederler.
  3. Yağmurun yağması da bir düzene göre oluşur.
   verilen yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  1. Yalnız 1
  2. Yalnız 2  
  3. Yalnız 3  
  4. 1 ve 3
 9. 1- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
  2- Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
  3- Bazı ihtiyaçları vardır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  1. Sadece 1
  2. Sadece 3   
  3. 1 ve 2  
  4. 1 ve 3
 10. İbadetlerin bir çok özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Örneğin oruç bizi sağlıklı kılarken, zekât ve sadaka insanlar arasında sevgi saygı bağlarını güçlendirir. Namaz insanları temizliğe alıştırırken hac ibadetiyle insanlar aynı giysileri giyerek Allah’ın önünde eşit olduklarının bilincine varır.
  Yukarıda ibadetlerle ilgili genel olarak neden bahsedilmektedir?

  1. İbadet sayesinde kulluk borcumuzu öderiz. 
  2. İbadetlerle şükrümüzü göstermiş oluruz
  3. İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir  
  4. ibadetler bizi özgür kılar
 11. - Günde beş vakit farzdır.
  - Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur.
  - Yatsı namazından sonra kılınır.
  - Mekke ve çevresi ziyaret edilir.

  Yukarıda  aşağıdaki ibadetlerden hangisi açıklanmamıştır?

  1. Namaz 
  2. Hac   
  3. Zekat
  4. Oruç
 12. Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde, üzerinde durulan konulardan birisi değildir?

  1. Allah’ın bir olduğu 
  2. Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  3. Kurban kesmek gerektiği
  4. Hiçbir şeyin Allah’a denk olmadığı
 13. Ey İman Edenler! ________ sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara Suresi 183. Ayet)
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisi gelmelidir?

  1. Zekat
  2. Namaz  
  3. Hac
  4. Oruç
 14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından  değildir?

  1. Hayat 
  2. Kıdem  
  3. Kelam 
  4. Semi
 15. Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?

  1. Zati Sıfatlar 
  2. Vahdaniyet
  3. Subuti Sıfatlar  
  4. Muhalefetün Lil Havadis
 16. “Ey güzel Allah’ım! Sen, neyi yaparsan güzel yaparsın Ya şimdi ağaçtan başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim ne olurdu?
  Nasreddin Hoca bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?

  1. Allah’ın her şeyi yarattığını
  2. Cevizin daha faydalı bir yiyecek olduğunu
  3. Kabak yemenin sünnet olduğunu
  4. Allahın her yaratmasında bir incelik olduğunu
 17. Aşağıdakilerden hangisi sünnet değildir?

  1. Güzel söz
  2. Hasta ziyareti  
  3. Selamlaşmak
  4. Vitir namazı
 18. Öğle namazının ilk sünneti hangi kavramla açıklanır?

  1. Vacip 
  2. Sünneti Müekked
  3. Sünneti Gayri müekked
  4. Farz
 19. Aşağıdakilerden hangisi Farz-ı kifayeye örnektir?

  1. Cuma namazı
  2. Cenaze namazı
  3. Öğle namazı
  4. Vitir namazı
 20. Camilerin yanında abdest almak için yapılan yere ne denir?

  1. Kubbe 
  2. Şerefe  
  3. Şadırvan  
  4. Minare