ANA SAYFA

Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme

1 / 20
 1. “Allah, gökler ile yeri ve her ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır...” (Rum suresi, 8. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
   Evrenin bir düzene göre yaratılmış olduğuna
   Allah’ın herşeyi görüp gözettiğine
   Allah’ın bir ve tek olduğuna
   Allah’ın her şeye gücünün yeteceğine
 2. Her şeyin bir yapanı, bir yaratıcısı vardır. Her resmin bir ressamı, her heykelin bir heykeltraşı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir yaratanı vardır. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir?
   Allah her şeyi yaratandır.
   Allah her şeyi işitir ve görür.
   Allah her şeyi bilir.
   Allah’ın her şeye gücü yeter.
 3. İhlas suresinin ilk ayeti olan “Kul hüvallahü ehad”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
   Ondan çocuk olmamıştır.
   De ki; O, Allah’tır, bir tektir.
   O samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o hiçbir şeye muhtaç değildir.)
 4. Peygamberimizin yaptığı, bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
   Farz
   Vacib
   Mübah
   Sünnet
 5. Vacibin farzdan farkı aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?
   Allah’ın emri olması.
   Peygamberimizin uygulamış olması.
   Farz kadar kesin olmaması.
   Peygamberimizin tavsiye etmiş olması.
 6. Namaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
   Her Müslümana farzdır.
   Cuma namazı ayda bir kılınır.
   Bayram namazı yılda bir defa kılınır.
   Teravih namazı ramazan ayında kılınır.
 7. İbadet niyetiyle tan yeri ağırmasından akşam güneşin batışına kadar hiçbir şey yiyip içmeden yapılan ibadet, aşağıdakilerden hangisidir?
   Namaz
   Oruç
   Zekât
   Hac
 8. Hac ibadeti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   Gücü yeten, gerekli şartları taşıyan Müslümanlar yapmalıdır.
   Yılda en az bir defa yapılması gerekir.
   Kabe ve çevresindeki kutsal yerler ziyaret edilir.
   Dünya Müslümanları bir araya gelerek Allah’a dua ederler.
 9. Zengin olan Müslümanların, sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını ihtiyacı olan kimselere vermesi olarak tarif edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
   Namaz
   Oruç
   Zekât
   Hac
 10. Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?
   Minber
   Mihrap
   Vaiz
   Kürsü
 11. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
   Hastalanan kardeşimi doktora götürdüm. Çabuk iyileşmesi için Allah’a dua ettim.
   Evini sağlam yapmayan Ahmet amca, depremden korunmak için Allah’a dua etti.
   Ağabeyim zor sınavdan geçmek için günlerce çalıştı ve Allah’a dua etti.
   Van depreminde harçlıklarımızı topladık, depremzedelere gönderdik. Onları koruması için Allah’a dua ettik.
 12. Allah bizlere bir çok nimet vermiştir. Verdiği nimetler sebebiyle onu anmalı, bizleri bu nimetlerden mahrum bırakmaması için ona dua etmeliyiz. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
   Niçin dua edilir?
   Nasıl dua edilir?
   Ne zaman dua edilir?
   Kimler için dua edilir?
 13. “Bismişah Allah Allah! Yattım Allah kaldır beni, rahmetine daldır beni, eğer vadem yetti ise iman ile gönder beni. Yattım sağıma, döndüm soluma. Sığındım sübhan’ıma. Kalkarsam Allah, kalkmazsam ammentü billah. Destur Allah, eyvallah.” Bu paragraf aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
   Salavat
   Dua
   Şükür
   Sabır
 14. İbadet, kötü davranışlardan uzak tutar ve iyi davranışlara yöneltir. Allah’a olan sevgi ve saygımızı geliştirir. Allah’a saygılı olan insan, onun yarattıklarına karşı da saygılı olur. Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
   İbadetler toplumsal barışa katkı sağlar.
   İbadetler sabırlı olmayı öğretir.
   İbadetler toplumsal hoşgörüye katkı sağlar.
   İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir.
 15. Aşağıdakilerden hangisinin hac ibadetinin faydalarından biri olduğu söylenemez?
   Müslümanlar arasındaki sevgi bağlarını güçlendirmesi
   Barış ve kardeşlik duygularını geliştirmesi
   Toplumdaki sınıf ve cinsiyet farkını ortadan kaldırması
   Cömertlik duygusunu geliştirmesi
 16. Mekke toplumunda üstün ahlakından dolayı Hz. Hatice’ye verilen lakap aşağıdakilerden hangisi idi?
   Emin (Güvenilir)
   Temiz (Tahire)
   Sıddık (Doğru)
   Faruk (Adil)
 17. Peygamberimiz kızı Fatıma’yı ne zaman görse onun için ayağa kalkar, alnından öper ve yanına alırdı. Çocuklarını ve torunlarını kucağına alır, zaman zaman onların oyunlarına katılırdı. Aile ile ilgili konularda tek başına karar vermezdi. Peygamberimizin bu tutumu onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
   Örnek bir aile reisi oluşuna
   Sabırlı bir kişiliğe sahip olduğuna
   Güvenilirliğine
   Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem vermesine
 18. Hz. Muhammed’in biri dışında diğer çocukları kendisi hayatta iken vefat etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra ölen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?
   Abdullah
   Rukiye
   Fatıma
   Zeynep
 19. İnsan, kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ister. Hayatın amacı, ölümden sonra ne olacağı ve diğer canlılarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği gibi sorulara cevap arar. İşte bu ve benzeri konuları Kur’an cevaplar. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
   İslamın temel kaynağı nedir?
   Kur’an günümüze kadar nasıl ulaşmıştır?
   Kur’an niçin indirilmiştir?
   Kur’an’da neler bulabiliriz?
 20. “Elem tera keyfe feale rabbüke bieshabi’l-fil.” Bu ayetin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   Sonunda onları, yenmiş ekin gibi yaptı.
   Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyordu.
   Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
   (Ey Muhammed! Kabeyi yıkmaya gelen) fil sahiplerine Rabb’inin ne ettiğini görmedin mi?