ANA SAYFA

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
2. Evrende Bir Düzen Vardır
3. Allah Vardır ve Birdir
4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
5. İhlâs Suresi ve Anlamı

1 / 20
 1. “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
  Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?
   Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
   Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
   Herkesin kendi arzusuna göre davranması
   İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
 2. Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?
   Hz. Musa
   Hz. İsa
   Hz. Nuh
   Hz. İbrahim
 3. Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
   Lâ ilâhe illallah
   Allahü ekber
   Elhamdülillah
   Bismillah
 4. “Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.)
  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
   Her şeyi Allah yaratmıştır.
   Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
   Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür.
   Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır.
 5. "•Deki: O Allah bir tektir.
  •Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  •O, doğurmamış, doğrulmamıştır.
  •O’nun eşi ve benzeri yoktur."
  Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
   Fatiha suresi
   Kevser suresi
   Sübhaneke
   İhlâs suresi
 6. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?
   Her şey yolunda giderdi.
   Allahın işi kolaylaşırdı.
   Düzen bozulurdu.
   İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.
 7. •Birlemek anlamına gelir
  •Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır
  •Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz
  Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?
   Tevbe
   Tevhit
   İhlas
   Fatiha
 8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
   İnsanlara karşı iyi davranmak
   Her zaman doğruyu söylemek
   İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.
   Helal para kazanmak
 9. “ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”
  Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
   Lem yelid ve lem yuled
   Allahümme ve bihamdik
   Errahmanirrahim
   Küfüven ahad.
 10. “De ki : “O Allah’tır, bir tekdir.
  ………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ”
  Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   Ancak senden yardım dileriz.
   Allah’ım hamd sanadır.
   Her şey ona muhtaçtır.
   O rahmandır ve rahimdir.
 11. Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
   Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
   Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
   Allah’ın her şeye gücü yeter.
 12. “Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?
   Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur.
   Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
   Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
   Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
 13. “Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   enne- ilahe
   illallah- enla
   enla- ilahe
   enla- enne
 14. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?
   Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
   Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
   Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
   Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.
 15. Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?
   Akıl
   Sevgi
   Saygı
   Hoşgörü
 16. "Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
   Devletin
   Babamın
   Allah'ın
   Öğretmenimin
 17. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?
   Çok çalışmayı
   Güzel söz söylemeyi
   Hayvanları sevmeyi
   Dua etmeyi
 18. Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
   Allah her şeyi bilir
   Allah’ın her şeye gücü yeter
   Allah her şeyi görür
   Allah içimizden geçenleri bilmez.
 19. Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?
   Fatiha suresi
   Nas Suresi
   Kevser Suresi
   İhlas Suresi
 20. Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   Her şeyi yaratan Allah'tır.
   Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
   Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
   Allah her zaman bizimle beraberdir.