ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir?
   Kız çocuklarına değer verilmezdi.
   İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
   İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
   Kabile olarak yaşantı vardı.
 2. Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmiştir?
   8 Haziran 632
   8 Haziran 630
   8 Haziran 631
   8 Haziran 633
 3. Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?
   Ebu Talib
   Abulmuttalib
   Abdurrahman
   Hz. Ebubekir
 4. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?
   Üzerine düşen görevleri yapar
   Emanete ihanet etmez
   Başkalarını hor görür
   Kötülüğe yaklaşmaz
 5. Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?
   Kadir Gecesi
   İsra ve Mi’rac Gecesi
   Beraat Gecesi
   Regaib Gecesi
 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   Ayet-6666
   Sure-114
   Cüz -30
   En uzun Sure-Nisa Suresi
 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
   Arabistan – Mekke
   Kabe – Allah’ın evi
   Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri
   Abdullah – Hz. Muhammed’in amcası
 8. Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir?
   Haniflik
   Hıristiyanlık
   Musevilik
   İslamiyet
 9. İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş,ağaç, bir hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir?
   Eşya
   Put
   Resim
   Heykel
 10. Hz. Muhammed doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir?
   Yahudilik
   Hıristiyanlık
   Budizm
   Haniflik
 11. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
   Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
   Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır.
   Hac ibadeti burada yapılır.
   Arabistan’da Mekke’de bulunur.
 12. Peygamberimiz Hz.Muhammed (A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?
   Çalışkan olduğu için
   Peygamber olduğu için
   Güvenilir olduğu için
   Vahiy aldığı için
 13. Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz.Muhammed’i doğuran annesi……………………. onu emzirecek bir kadın arıyordu. Süt anne bulunmuş ve süt ann………………... Hz. Muhammed’e dört yıl bakmıştı. Boşluğa sırasıyla hangi isimleryerleştirilmelidir.
   Amine - Halime
   Emine – Amine
   Hatice – Ayşe
   Halime – Amine
 14. Kur’an-ı Kerim’in ilk/son sureleri hangileridir?
   Fatiha/Bakara
   Fatiha/Nas
   Fatiha/Nasr
   Bakara/Kevser
 15. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?
   20 Şubat 571
   20 Mart 571
   20 Nisan 571
   20 Mayıs 571
 16. 1. Museviler
  2. Hanifler
  3. Puta tapanlar
  Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı?
   1, 2, 3
   1 ve 2
   2 ve 3
   Sadece 1
 17. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?
   Kur’an
   Cüz
   Sure
   Ayet
 18. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
   Ayet
   Sure
   Cüz
   Kur’an
 19. Hz. Muhammed annesi …………………., ölünce dedesi………………………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır. Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru seçeneği bulunuz.
   Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
   Amine – Abdullah - Ebu Talib
   Amine – Abdulmuttalip - Hamza
   Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip
 20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır?
   Dört yıl süt annede kaldı.
   4-8 yaşları arası ona annesi Amine baktı
   Süt annesi Halime idi
   6 yaşındayken annesi öldü.