ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir?
   Kız çocuklarına değer verilmezdi.
  1. İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
  2. İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
  3. Kabile olarak yaşantı vardı.
 2. Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmiştir?
   8 Haziran 632
  1. 8 Haziran 630
  2. 8 Haziran 631
  3. 8 Haziran 633
 3. Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?
   Ebu Talib
  1. Abulmuttalib
  2. Abdurrahman
  3. Hz. Ebubekir
 4. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?
   Üzerine düşen görevleri yapar
  1. Emanete ihanet etmez
  2. Başkalarını hor görür
  3. Kötülüğe yaklaşmaz
 5. Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?
   Kadir Gecesi
  1. İsra ve Mi’rac Gecesi
  2. Beraat Gecesi
  3. Regaib Gecesi
 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   Ayet-6666
  1. Sure-114
  2. Cüz -30
  3. En uzun Sure-Nisa Suresi
 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
   Arabistan – Mekke
  1. Kabe – Allah’ın evi
  2. Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri
  3. Abdullah – Hz. Muhammed’in amcası
 8. Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir?
   Haniflik
  1. Hıristiyanlık
  2. Musevilik
  3. İslamiyet
 9. İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş,ağaç, bir hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir?
   Eşya
  1. Put
  2. Resim
  3. Heykel
 10. Hz. Muhammed doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir?
   Yahudilik
  1. Hıristiyanlık
  2. Budizm
  3. Haniflik
 11. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
   Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
  1. Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır.
  2. Hac ibadeti burada yapılır.
  3. Arabistan’da Mekke’de bulunur.
 12. Peygamberimiz Hz.Muhammed (A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?
   Çalışkan olduğu için
  1. Peygamber olduğu için
  2. Güvenilir olduğu için
  3. Vahiy aldığı için
 13. Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz.Muhammed’i doğuran annesi……………………. onu emzirecek bir kadın arıyordu. Süt anne bulunmuş ve süt ann………………... Hz. Muhammed’e dört yıl bakmıştı. Boşluğa sırasıyla hangi isimleryerleştirilmelidir.
   Amine - Halime
  1. Emine – Amine
  2. Hatice – Ayşe
  3. Halime – Amine
 14. Kur’an-ı Kerim’in ilk/son sureleri hangileridir?
   Fatiha/Bakara
  1. Fatiha/Nas
  2. Fatiha/Nasr
  3. Bakara/Kevser
 15. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?
   20 Şubat 571
  1. 20 Mart 571
  2. 20 Nisan 571
  3. 20 Mayıs 571
 16. 1. Museviler
  2. Hanifler
  3. Puta tapanlar
  Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı?
   1, 2, 3
  1. 1 ve 2
  2. 2 ve 3
  3. Sadece 1
 17. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?
   Kur’an
  1. Cüz
  2. Sure
  3. Ayet
 18. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
   Ayet
  1. Sure
  2. Cüz
  3. Kur’an
 19. Hz. Muhammed annesi …………………., ölünce dedesi………………………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır. Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru seçeneği bulunuz.
   Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
  1. Amine – Abdullah - Ebu Talib
  2. Amine – Abdulmuttalip - Hamza
  3. Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip
 20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır?
   Dört yıl süt annede kaldı.
  1. 4-8 yaşları arası ona annesi Amine baktı
  2. Süt annesi Halime idi
  3. 6 yaşındayken annesi öldü.