ANA SAYFA

Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “... De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” (Zümer suresi, 9. ayet) Bu ayette insanın hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?
   Aklını kullanabilmesine
   İradesini kullanabilmesine
   İbadet eden bir varlık olmasına
   İç güdüleriyle hareket edebilmesine
 2. • Beş vakit namaz kılmak
  • Ramazan orucunu tutmak
  • Zekât vermek
  • Cuma namazı kılmak
  • ...................................
  Aşağıda verilen ibadetlerden hangisinin hükmü yukarıdaki ibadetlerle aynıdır?
   Hacca gitmek
   Umre yapmak
   Kurban kesmek
   Bayram namazı kılmak
 3. Küçük bir tebessüm, içten bir selam,
  Dosta hatır soran, bir iki kelam,
  Kısaca diyor ki insana İslam,
  İhlasla yaptığın, her şey ibadet.
  Yaşar Kandemir
  Dörtlükte vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
   İnsanlar Allah’ın selamı ile selamlanmalı.
   Dostlarla karşılaşınca tebessüm edilmeli.
   Arkadaşlarımızla karşılaşınca hatırları sorulmalı.
   İçtenlikle yapılan güzel şeylerin ibadet olduğu bilinmeli.
 4. İhlas suresinde: “Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.” anlamını ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
   Kul huvallâhu ehad
   Allâhu’s samed
   Lem yelid ve lem yûled
   Velem yekun lehû küfüven ehad
 5. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şartlarından biri değildir?
   Zengin olmak
   Akıllı olmak
   Sağlıklı olmak
   Ergenlik çağına girmiş olmak
 6. Aşağıdakilerden hangisi “mihrab”ın tanımıdır?
   Camide cuma ve bayram namazlarında hatibin hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe yerdir.
   Cami ve mescitlerde kıble yönünü gösteren, imamın cemaatle namaz kıldırırken durduğu yerdir.
   Caminin içinde vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
   Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
 7. • İstekleri Allah’a iletmektir.
  • Sevinç ve üzüntüleri yaratanla paylaşmaktır.
  • Allah’a sığınmaktır.
  Yukarıda hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
   Tevbe
   İman
   Dua
   Şükür
 8. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.” Bu ifadeler hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
   Fatiha suresinin anlamıdır.
   Veda Hutbesi’nden bir bölümdür.
   Kelime-i Tevhid’in Türkçe anlamıdır.
   Peygamberimize Allah’tan gelen ilk ayetlerdir.
 9. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur?
   4
   5
   6
   7
 10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in örnek davranışlarından biri olamaz?
   İsraftan kaçınmak
   Kusurları yüze vurmak
   Misafirlere cömert davranmak
   Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem vermek
 11. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu akraba ilişkileri ile ilgili değildir?
   “Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder....” (Nahl suresi, 90. ayet)
   “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını ziyaret etsin...” (Buhari, Edeb, 31)
   “... Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,... iyi davranın.” (Nisa suresi, 36. ayet)
   “Yetimi sakın ezme! İsteyeni de sakın azarlama!” (Duha suresi, 9 - 10. ayetler)
 12. “Hz. Muhammed’in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar bir çok sıkıntıya göğüs germiştir. Birlikte sevindikleri ve üzüldükleri olmuştur. Böylece onlar, hayatlarının her alanında gösterdikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır.” Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ve ailesinin davranışlarından olamaz?
   Farklı inanç mensuplarını desteklemeleri
   Hastaları ziyaret ederek onlara dua etmeleri
   Akrabalarına ve komşularına ilgi göstermeleri
   Öksüzleri ve yoksulları gözetmeleri
 13. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
   Tek seferde indirilmiştir.
   Hz. Muhammed tarafından çoğaltılmıştır.
   Hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
   Hz. Muhammed tarafından kitap hâline getirilmiştir.
 14. Kur’an ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine ne denir?
   Meal
   Hadis
   Tefsir
   Tevil
 15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği toplumun benimsediği inançlar arasında yer almaz?
   Putlara tapınma
   Güneşe tapınma
   Ay’a ve yıldızlara tapınma
   Tek ve bir tanrıya tapınma
 16. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazına ait bir bilgi değildir?
   Öğle namazı vaktinde kılınır.
   Vacip bir namazdır.
   Cemaatle kılınır.
   Hutbe okunur.
 17. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen ve “rağbet edilen, çok istenen şey” anlamına gelen kandil aşağıdakilerden hangisidir?
   Mevlit
   Regaib
   Miraç
   Berat
 18. “Müminler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve biri diğerini koruma konusunda bir vücut gibidir...” Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadise örnek oluşturmaz?
   Arkadaşlarımdan daha yüksek not aldığım için çok sevindim.
   Hasta olan arkadaşımı ziyaret edip üzüntüsünü paylaştım.
   Yaralanan arkadaşımı hastaneye götürüp tedavi ettirdim.
   Doğum gününde arkadaşım için güzel bir hediye aldım.
 19. Biz dünyadan gider olduk
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun
  Yunus Emre
  Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
   Geçmişlerimizi hatırlamanın ve dua etmenin önemine
   Selamlaşmanın güzel bir davranış olduğuna
   Dünya hayatının geçici olduğuna
   Her insanın bir gün öleceğine
 20. Tahiyyat duasının anlamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
   Selam
   Rahmet
   Şükür
   Bereket