ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. SEN YARATTIN
  Baharları, yazları,
  Güneş’i, yıldızları,
  Hakk’a tapan bizleri,
  Sen yarattın Allah’ım
  Bahçeleri gülleri,
  Öten bülbülleri,
  Dua eden elleri,
  Sen yarattın Allah’ım
  . M. Yaşar Kandemir
  Bu şiirde vurgulanmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah vardır ve birdir.
  B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  C) Tüm varlıkları yaratan Allah’tır.
  D) Tüm varlıklar birbirlereyle uyum içindedir.
   SEÇ
 2. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)
  Bu ayette vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah vardır ve birdir.
  B) Her şeyi yaratan Allah’tır.
  C) Allah her şeyi işiten ve görendir.
  D) Allah’ın her şeye gücü yeter.
   SEÇ
 3. İhlas suresinde geçen “Allahü’s Samed” ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) De ki: O Allah’tır, bir ve tektir.
  B) Her şey ona muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
  C) Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.
  D) Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen ibadetlerin tamamı vaciptir?
  A) Cenaze namazı kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak
  B) Kurban kesmek, cuma namazı kılmak, bayram namazı kılmak
  C) Hacca gitmek, zekât vermek, vitir namazı kılmak
  D) Kurban kesmek, bayram namazı kılmak, vitir namazı kılmak
   SEÇ
 5. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yüce Allah ile iletişim kurma yollarından biridir.
  B) Müslümanların başarılı olmak için samimi dua yapmaları yeterlidir.
  C) Allah yalnız kendisine yönelerek O’ndan dilek ve istekte bulunmamızı istemiştir.
  D) Dua etmenin belli bir yeri ve zamanı yoktur.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi bir dua ayeti değildir?

  A) “... Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla...” (Âl-i İmran suresi, 16. ayet)

  B) “... Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim suresi, 41. ayet)

  C) “... Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır...” (Taha suresi, 25-26. ayetler)

  D) “... Hamd alemlerin Rabb’i rahman, rahim, hesap ve ceza gününün mâliki Allah’a aittir.” (Fatiha suresi, 2-4. ayetler)
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi “niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap oluşturmaz?
  A) Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek için
  B) Çevremizdeki insanların beğenisini kazanmak için
  C) Allah’a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için
  D) Allah’ın rızasını kazanmak için
   SEÇ
 8. Cami ve mescitlerde imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere ne denir?
  A) Mihrap
  B) Minber
  C) Vaaz kürsüsü
  D) Şadırvan
   SEÇ
 9. İnsanın Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne denir?
  A) Dua
  B) Farz
  C) Salih amel
  D) Tevekkül
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in erkek çocuklarından biri değildir?
  A) Kasım
  B) Abdullah
  C) İbrahim
  D) Zeyd
   SEÇ
 11. Hz. Hatice, Peygamberimizle evlenmeden önce ona ticari işlerini yürütmesi için bir teklifte bulunmuştu. Peygamber Efendimiz de bu teklifi kabul etmiş, böylece Hz. Hatice ile evliliğe giden bir tanışıklık başlamıştı. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’e önce ticaret sonra da evlilik teklifinde bulunmasının nedenlerinden biridir?
  A) Peygamberimizin güvenilir ve dürüst biri olarak tanınıyor olması
  B) Hz. Muhammed’in ticaretle meşgul olan zengin bir kişi olması
  C) Hz. Muhammed’in soylu ve zengin bir aileye mensup olması
  D) Hz. Muhammed’in peygamber olması
   SEÇ
 12. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ismi yazıldığında, söylendiğinde ve duyulduğunda saygı ifadesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) (r. a.) = Radiyallahu anh
  B) (k. s.) = Kuddise sırruh
  C) (c. c.) = Celle celalüh
  D) (s. a. v.) = Sallallahu aleyhi ve sellem
   SEÇ
 13. Aşağıdaki surelerin hangisinde Kâbe’nin yıkılma teşebbüsü anlatılmaktadır?
  A) Yusuf suresi
  B) Kureyş suresi
  C) Fil suresi
  D) Lokman suresi
   SEÇ
 14. I- Peygamber olarak gönderildiği toplum, güneşe, aya, yıldızlara ve kendi elleriyle yaptıkları putlara tanrı diye tapıyordu. II- Toplumu Allah’ın bir olduğu gerçeğine iman etmeye davet edince, dönemin kralı Nemrut tarafından ateşe atılarak öldürülmek istendi. Ancak ateş onu yakmadı.
  Yukarıda anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Yusuf
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İsa
   SEÇ
 15. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin yıl dönümü hangi kandil adı ile bilinmektedir?
  A) Kadir
  B) Mevlit
  C) Mi’raç
  D) Berat
   SEÇ
 16. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece ülkemizde hangi kandil gecesi olarak kutlanır?
  A) Mi’raç
  B) Mevlit
  C) Kadir
  D) Regaib
   SEÇ
 17. “Bülbülü altın kafese koymuşlar. ‘Ah vatanım!’ demiş.”
  Bu sözde vurgulanmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özgürlük
  B) Ana-baba sevgisi
  C) Yaşama arzusu
  D) Birlik ve beraberlik
   SEÇ
 18. Aynı topraklar üzerinde hayat süren, birbirine ortak değerlerle bağlı insan topluluğu olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vatan
  B) Millet
  C) Özgürlük
  D) Kültür
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi millet olma özelliği kazandıran değerlerden biri değildir?
  A) İnanç
  B) Kültür
  C) Vatan
  D) Ekonomi
   SEÇ
 20. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır?
  A) Bağımsız olması
  B) Aynı millete ait olması
  C) Ortak dilin konuşulması
  D) Aynı din mensuplarına ait olması
   SEÇ