ANA SAYFA

2. ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
3. Başlıca İbadetler
4. Camiyi Tanıyalım
5. Dua
5.1. Dua İbadetin Özüdür
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri
6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki temel ibadetlerden biri değildir?
  A) Namaz
  B) Kurban
  C) Zekât
  D) Hac
   SEÇ
 2. İslam dinindeki ibadet kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İbadet yalnızca Allah’a yapılır.
  B) Namaz, Oruç, Hac ve Zekât temel ibadetlerdir.
  C) Bir ibadet başka bir ibadet ile değiştirilemez.
  D) Çalışmak da bir ibadettir. Bir insan çalışıyorsa namaz kılmasına gerek yoktur.
   SEÇ
 3. Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah’ın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir?
  A) Farz
  B) Vâcip
  C) Sünnet
  D) Sevap
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından emredilen farz ibadetlerden biri değildir?
  A) Beş vakit namaz
  B) Ramazan ayında tutulan oruç
  C) Bayramda kurban kesmek
  D) Şartları tutan birinin ömründe bir kez Hacca gitmesi
   SEÇ
 5. Farz ve Vacip ibadetlerin dışında peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve bize yapmamızı önerdiği iş ve davranışlara ne denir?
  A) Helal
  B) Sünnet
  C) Farz
  D) Vâcip
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış nedenlerinden biri olamaz?
  A) Yüce Allah emrettiği için ibadet edilir.
  B) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet edilir.
  C) Allah’ın bize verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek için ibadet edilir.
  D) İnsanların görüp beğenmesi için ibadet edilir.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?
  A) Akıllı olmak
  B) Müslüman bir ülkede yaşamak
  C) Ergenlik çağına girmek
  D) Müslüman olmak
   SEÇ
 8. I. Ramazan ayında tutulur.
  II. Yeme-içme gibi isteklerden uzak durmaktır.
  III. Bu ibadeti yerine getirmek için sağlıklı olmak gerekmektedir.
  Yukarıda anlatılan ibadet İslam dinindeki başlıca ibadetlerden hangisidir?
  A) Namaz
  B) Hac
  C) Oruç
  D) Zekât
   SEÇ
 9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi camilerde yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
  A) Namaz kılınırken komiklikler yapmak, gülüşmek
  B) Başkaları namaz kılarken sessizce Kur’ân-ı Kerim okumak
  C) Namazdayken elinde olmaksızın hapşırmak
  D) İlahi söylemek
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?
  A) Minare
  B) Hilali gözetleme kulesi
  C) Minber
  D) Avlu
   SEÇ
 11. İmamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerin adı nedir?
  A) Minber
  B) Mihrap
  C) Kürsü
  D) Minare
   SEÇ
 12. İnsanın Allah rızasını gözeterek yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
  A) Namaz
  B) Dua
  C) Tövbe
  D) Salih amel
   SEÇ
 13. Aşağıdaki ibadetlerden hangisinde zaman şartı aranmaz? .
  A) Hac
  B) Dua
  C) Namaz
  D) Zekât
   SEÇ
 14. “Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılan her iş, ibadettir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ibadetler arasında yer almaz?
  A) İnsanlara güler yüzlü olmak
  B) Doğru ve dürüst bir şekilde çalışmak
  C) Arkadaşını haksız yere kırmak
  D) Kuran okunurken sessizce dinlemek
   SEÇ
 15. İbadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek sayılamaz?
  A) Oruç tutarak yiyeceklerden tasarruf sağlarız.
  B) Zekât vermekle birbirimizle dayanışma sağlarız.
  C) Namaz bizi kötülüklerden uzaklaştırır.
  D) Cuma namazı, birlik-beraberlik duygumuzu geliştirir.
   SEÇ
 16. Kelime-i tevhit’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah”tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun elçisidir.
  B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  C) Allah birdir.
  D) Allah’ın her şeye gücü yeter.
   SEÇ
 17. Dua ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dua, Allah’a yönelmektir.
  B) Dua, Allah’tan istek ve dilekte bulunmaktır.
  C) Dua, Allah’a yalvarmak ve yakarmaktır.
  D) Dua, Allah’ın bir isteği kabul etmesidir.
   SEÇ
 18. Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dua etmenin belirli bir yeri ve zamanı yoktur.
  B) Dualarımızı sadece kendimiz için ederiz.
  C) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır.
  D) Yalnızca Allah’a dua edilir.
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından değildir?
  A) Ağzı yıkamak
  B) Burnu yıkamak
  C) Tüm bedeni yıkamak
  D) Yüzü yıkamak
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi vacip bir ibadettir?
  A) Kurban kesmek
  B) Namaz kılmak
  C) Oruç tutmak
  D) Selam vermek
   SEÇ