ANA SAYFA

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı
3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
Okuma Metni: Peygamberimiz ve Yetim Çocuk

1 / 20
 1. “Hz. Hatice Mekke’nin soylu bir hanım efendisiydi. Üstün ahlakından dolayı kendisine ………. lakabı verilmiştir. ” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
  A) Zehra
  B) Kübra
  C) Tahire
  D) Hafsa
   SEÇ
 2. Peygamberimizin bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?
  A) Fatıma
  B) Kasım
  C) İbrahim
  D) Abdullah
   SEÇ
 3. Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?
  A) Cömert olmak
  B) Lüks yaşamak
  C) israftan kaçınmak
  D) çocukların dediğini yapmak
   SEÇ
 4. “Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.” Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadisişerif aşağıdakilerden hangisidir?
  A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan evdir.
  B) Güzel söz de bir sadakadır.
  C) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
  D) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir
   SEÇ
 5. “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.”
  Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz?
  A) Komşularına yardım eden kişi
  B) Komşularına güler yüz gösteren kişi
  C) Komşularıyla muhatap olmayan kişi
  D) Komşularını ziyaret eden kişi
   SEÇ
 6. Mert: Nuray Hz. Muhammed ile Hz Hatice’nin çocuklarının isimlerini sayabilir misin?
  Nuray: Elbette sayarım. Abdullah, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, ? , Kasım.
  Yukarıdaki konuşmada Nuray’ın unuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amine
  B) Fatıma
  C) İbrahim
  D) Ali
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in özelliklerinden değildir?
  A) Aile bireyleri arasında ayrım yapmaması
  B) Aile bireylerine danışarak iş yapması
  C) El sanatlarına önem vermesi
  D) Küçüklerini sevip koruması
   SEÇ
 8. “ Yiyiniz içiniz ama ………… etmeyiniz. Bilin ki Allah ………. edenleri sevmez.” Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
  A) Acele
  B) İsraf
  C) Bencillik
  D) Cimrilik
   SEÇ
 9. Aşağıdaki dualardan hangisi Hz. Muhammed’e bağlılığımızı belirtmek amacıyla okuduğumuz bir duadır?
  A) Sübhaneke
  B) İhlas
  C) Salavat
  D) Ayetel Kürsi
   SEÇ
 10. “ Allah’ım! İbrahim Peygambere ve yakınlarına merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e, ailesine ve yakınlarına da rahmet et. Şüphe yok ki şanı yüce ve övülmeye layık olan sensin.” Yukarıda anlamı verilen dua hangisidir?
  A) Allahümme Salli
  B) Fatiha Suresi
  C) Kevser Suresi
  D) Fil suresi
   SEÇ
 11. “Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak güzel bir örnek vardır.”(Ahzab suresi, 21. ayet.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Peygamberimizi örnek almamız gerekir.
  B) Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir.
  C) Peygamberimizi örnek alırsak Allah tarafından seviliriz.
  D) Hz. Muhammed bir peygamber olduğundan onun gibi davranamayız.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ailesinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Komşularıyla iyi geçinmeleri
  B) İsraftan kaçınmaları
  C) Cömert olmaları
  D) Yetimlere duyarsız kalmaları
   SEÇ
 13. Hz.Muhammed’in kendisinden en güzel elbisesini isteyen kişiye onu hediye etmesi, onun hangi ahlaki özelliğini vurgulamaktadır?
  A) Cömert olması
  B) Cesaretli olması
  C) Hoşgörülü olması
  D) Affedici olması
   SEÇ
 14. Bizler Hz. Muhammed’i örnek aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?
  A) İsraftan kaçınmalıyız.
  B) Arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz.
  C) Aklımıza bir şey geldiğinde onu hemen yapmalıyız.
  D) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
   SEÇ