ANA SAYFA

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

1 / 20
 1. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad verilir?
  1. Hikaye
  2. Öykü
  3. Kıssa
  4. Fıkra
 2. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hz. Yusuf
  2. Hz. İbrahim
  3. Hz. İsmail
  4. Hz. Davud
 3. Hz. Eyüp peygamber en çok hangi yönüyle bilinmektedir?
  1. Cömertlikle
  2. Cimriliğiyle
  3. Yardımseverliğiyle
  4. Sabrıyla
 4. Tahtadan yapılmış heykellerin tanrı olamayacağını anlayan ve gerçek yaratıcının kim olduğunu araştıran, yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak Allah’ı bulan peygamber kimdir?
  1. Hz.İbrahim
  2. Hz.Yakup
  3. Hz. Lokman
  4. Hz.Lut
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da anlatılan kıssa çeşitlerinden biri değildir?
  1. Bazı peygamberlerin hayatlarından ibret verici kesitler
  2. Bilgi ve erdem sahibi bazı kimselerin yaşamlarından kesitler
  3. İlk halifelerin yaşamlarından ilginç olaylar
  4. Geçmiş toplumların yaşadığı ibret dolu olaylar
 6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının amaçlarından biri değildir?
  1. Okuyanlara hoşça vakit geçirtmek
  2. Ders alınmasını sağlamak
  3. Yanlışların tekrar edilmemesini sağlamak
  4. Peygamberlerin verdikleri mücadeleleri anlatmak
 7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberlerden biri değildir?
  1. Hz İbrahim
  2. Hz.Eyüp
  3. Hz. Yusuf
  4. Hz. Ali
 8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un başına gelenlerden biri değildir?
  1. Zindana atılması
  2. Ateşe atılması
  3. Mısır’da vezirlik görevine getirilmesi
  4. İftiraya uğraması
 9. “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…” Kur’an’da, oğluna verdiği bu öğütlerle bilinen bilge insan kimdir?
  1. Hz. İdris
  2. Hz. Hûd
  3. Hz. Elyesa
  4. Hz. Lokman
 10. Nemrud’la mücadele eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hz. Yusuf
  2. Hz. İbrahim
  3. Hz. Lokman
  4. Hz. Eyüp
 11. Allah’ın Kabe’yi yıkmaya gelen orduyu kuşlarla nasıl yok ettiğini anlatan sure hangisidir?
  1. Fatiha
  2. İhlas
  3. Nas
  4. Fil
 12. Tufan olayı ve gemisiyle bilinen peygamber kimdir?
  1. Hz. İsa
  2. Hz. Nuh
  3. Hz. Salih
  4. Hz. İshak
 13. Kâbe’yi oğluyla birlikte inşa eden peygamber kimdir?
  1. Hz. İsmail
  2. Hz. Musa
  3. Hz. Şit
  4. Hz. İbrahim
 14. Firavun’a karşı mücadele eden, İsrail halkını Mısır’dan çıkaran “asa”sıyla ünlü peygamber kimdir?
  1. Hz. Musa
  2. Hz. Yakup
  3. Hz. Süleyman
  4. Hz. Zekeriya
 15. Zenginlik ve güç sahibi olmakla birlikte Allah’a kulluğunu ve şükrünü unutmayan, hayvanların dilini bilmekle ünlü hükümdar peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hz. Elyesa
  2. Hz. Süleyman
  3. Hz. Zülkifl
  4. Hz. Şit