ANA SAYFA

4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
Okuma Metni: Ateşte Gül Bahçesi

1 / 20
 1. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad verilir?
  A) Hikaye
  B) Öykü
  C) Kıssa
  D) Fıkra
   SEÇ
 2. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Yusuf
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. İsmail
  D) Hz. Davud
   SEÇ
 3. Hz. Eyüp peygamber en çok hangi yönüyle bilinmektedir?
  A) Cömertlikle
  B) Cimriliğiyle
  C) Yardımseverliğiyle
  D) Sabrıyla
   SEÇ
 4. Tahtadan yapılmış heykellerin tanrı olamayacağını anlayan ve gerçek yaratıcının kim olduğunu araştıran, yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak Allah’ı bulan peygamber kimdir?
  A) Hz.İbrahim
  B) Hz.Yakup
  C) Hz. Lokman
  D) Hz.Lut
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da anlatılan kıssa çeşitlerinden biri değildir?
  A) Bazı peygamberlerin hayatlarından ibret verici kesitler
  B) Bilgi ve erdem sahibi bazı kimselerin yaşamlarından kesitler
  C) İlk halifelerin yaşamlarından ilginç olaylar
  D) Geçmiş toplumların yaşadığı ibret dolu olaylar
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının amaçlarından biri değildir?
  A) Okuyanlara hoşça vakit geçirtmek
  B) Ders alınmasını sağlamak
  C) Yanlışların tekrar edilmemesini sağlamak
  D) Peygamberlerin verdikleri mücadeleleri anlatmak
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberlerden biri değildir?
  A) Hz İbrahim
  B) Hz.Eyüp
  C) Hz. Yusuf
  D) Hz. Ali
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un başına gelenlerden biri değildir?
  A) Zindana atılması
  B) Ateşe atılması
  C) Mısır’da vezirlik görevine getirilmesi
  D) İftiraya uğraması
   SEÇ
 9. “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…” Kur’an’da, oğluna verdiği bu öğütlerle bilinen bilge insan kimdir?
  A) Hz. İdris
  B) Hz. Hûd
  C) Hz. Elyesa
  D) Hz. Lokman
   SEÇ
 10. Nemrud’la mücadele eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Yusuf
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Lokman
  D) Hz. Eyüp
   SEÇ
 11. Allah’ın Kabe’yi yıkmaya gelen orduyu kuşlarla nasıl yok ettiğini anlatan sure hangisidir?
  A) Fatiha
  B) İhlas
  C) Nas
  D) Fil
   SEÇ
 12. Tufan olayı ve gemisiyle bilinen peygamber kimdir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Nuh
  C) Hz. Salih
  D) Hz. İshak
   SEÇ
 13. Kâbe’yi oğluyla birlikte inşa eden peygamber kimdir?
  A) Hz. İsmail
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Şit
  D) Hz. İbrahim
   SEÇ
 14. Firavun’a karşı mücadele eden, İsrail halkını Mısır’dan çıkaran “asa”sıyla ünlü peygamber kimdir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. Yakup
  C) Hz. Süleyman
  D) Hz. Zekeriya
   SEÇ
 15. Zenginlik ve güç sahibi olmakla birlikte Allah’a kulluğunu ve şükrünü unutmayan, hayvanların dilini bilmekle ünlü hükümdar peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Elyesa
  B) Hz. Süleyman
  C) Hz. Zülkifl
  D) Hz. Şit
   SEÇ