ANA SAYFA

6. ÜNİTE: VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

1 / 20
 1. “Ben vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Bunu davranışlarımla da gösteriyorum.”
  Bunları söyleyen Ayşe, aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa söylediğine aykırı davranmış olur?
  1. Çalışıp vatanın kalkınması için uğraşırsa
  2. Ailesiyle, arkadaşlarıyla iyi geçinirse
  3. Ödevlerine çalışıp, başarılı olursa
  4. Sorumluluklarını yerine getirmezse
 2. “Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”
  M. Akif ERSOY
  Yukarıdaki şiirde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Vatanın varlığının devamı onu korumamıza bağlıdır.
  2. Birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız.
  3. Vatanımızı korumalı ve sevmeliyiz.
  4. Görevlerimizi yerine getirmeliyiz.
 3. I- Yurdumuzun dıştan gelen saldırılara karşı korunmasında hazırlıklı olması için yapılır.
  II- Bir milletin varlığını devam ettirmesi için gereklidir.
  III- Bir vatan borcu olup, kutsal bir vazife olarak görülmüştür.
  Yukarıda verilen maddeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  1. Askerlik
  2. Şehitlik
  3. Gazilik
  4. Polis
 4. I- Çünkü bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür.
  II- Bu ülkeyi sevmek bayrağı sevmektir.
  III- Öyleyse onun göklerde her zaman dalgalanmasına özen göstermeliyiz.
  IV- O bizlere geçmişimizi, tarihimizi, bu vatan uğruna verilen mücadeleleri hatırlatır.
  Yukarıda karışık olarak verilen cümleler, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  1. I-III-II-IV
  2. II-III-I-IV
  3. II-I-III-IV
  4. II-I-IV-III
 5. Bütün insanların güven içinde yaşaması dünyada barışın yaygınlaşmasına bağlıdır. Ülkemizde sağlayacağımız barış, dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Öyleyse …………….…… Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam akışı bozulmaz?
  1. Vatan çalışkan insanların omuzları üzerinde yükselir, temel ilkemizdir.
  2. Vatan sıhhat gibidir, kıymeti kaybedilince anlaşılır, temel ilkemizdir.
  3. Yurtta barış, dünyada barış, temel ilkemizdir.
  4. Vatan sevgisi kutsaldır.
 6. Mehmet Bey, oğlu Gökhan’a:
  —Toplumlara, millet olma özelliği kazandıran önemli değerler vardır. Bu değerler toplumun fertlerini birbirine bağlar. Sence bu değerler neler olabilir, diye sorar.
  Gökhan: —Bayrak, İstiklal Marşı, kimlik belgemiz, vatan, şeklinde cevap verir.
  Yukarıda Gökhan’ın verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır?
  1. Bayrak
  2. İstiklal Marşı
  3. Kimlik belgemiz
  4. Vatan
 7. Millet olma özelliği için hangisi gerekmez?
  1. Ortak kültür
  2. Ortak tarih
  3. Bilim
  4. Aynı dil
 8. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımız için söylenemez?
  1. Bayrağa saygı milletin onuruna saygıdır.
  2. Rengini şehitlerin kanından almıştır.
  3. Ay yıldızlı bayrağımız Göktürkler’den bu yana milletimizin sembolüdür.
  4. Bayrağımıza saygı göstermeliyiz.
 9. Aşağıdakilerden hangisi vatan sevgisiyle doğrudan ilgili değildir?
  1. Kamuya ait malları özenli kullanmak
  2. Temiz olmak.
  3. Çalışkan ve üretken olmak
  4. Ormanları korumak
 10. Farklı inançta olanlara karşı gösterilen tutumlardan hangisi yanlıştır?
  1. Onlara iyilik yapmalı, hoşgörülü olmalıyız.
  2. Yeri geldiğinde kendi inançlarımızı onlara açıklamalıyız.
  3. Onların inançlarını alay konusu yapmamalıyız.
  4. Ülkemizde yabancıları barındırmamalıyız.
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir milletin kutsal değerlerinden değildir?
  1. Ata Sporu
  2. Millî marş
  3. Din
  4. Bayrak
 12. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevlerinden biri değildir?
  1. Temel eğitim görmek
  2. Seçimlere katılmak
  3. Devlet işinde çalışmak
  4. Kanunlara saygılı olmak