ANA SAYFA

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline gelen cisim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lastik
  B) Tahta masa
  C) Cam bardak
  D) Tencere
   SEÇ
 2. Bir taş parçası şekildeki dinamometrenin çengeline takılmıştır. Buna göre, taşın dinamometredeki ölçülen ağırlığı kaç N’dur?
  A) 3
  B) 3,5
  C) 4
  D) 4,5
   SEÇ
 3. Bir kaynaktan çıkan ışık ile ilgili; I- Her yönde yayılır. II- Doğrular boyunca yayılır. III- Her maddeden geçer. ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. Maddelerin ışığı geçirgenliklerine göre sınıflandırılması aşağıdaki tabloda yapılmak isteniyor.

  Buna göre, numaralardan hangilerine işaret konulmalıdır?
  A) 2, 6 ve 9
  B) 2, 6 ve 8
  C) 1, 6 ve 8
  D) 1, 5 ve 9
   SEÇ
 5. Ses aşağıdakilerin hangisinde yayılamaz?
  A) Katılarda
  B) Sıvılarda
  C) Gazlarda
  D) Boşlukta
   SEÇ
 6. Sembolü şeklinde olan elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ampul
  B) Anahtar
  C) Bağlantı Kablosu
  D) Pil
   SEÇ
 7. Pil, ampul ve kablo kullanılarak I. elektrik devresi kuruluyor.
  Daha sonra sadece pil sayısı arttırılarak II. devre kuruluyor.

  Buna göre II. devredeki ampul parlaklığı I. devredekine göre nasıl değişir?
  A) Artar
  B) Değişmez
  C) Azalır
  D) Önce azalır, sonra artar.
   SEÇ
 8. Ekonomik değeri olan kayaçlar maden olarak adlandırılır. ● krom ● bor ● civa ● granit Buna göre, yukarıdakilerin hangileri madendir?
  A) krom - civa - granit
  B) krom - bor - civa
  C) krom - bor - granit
  D) krom - bor - civa – granit
   SEÇ
 9. I- Peribacaları II- Boğaz köprüsü III- Damlataş Mağarası Yukarıdakilerden hangileri doğal anıttır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 10. Erime ve donma olayları birbirinin tersidir. Aşağıdaki olayların hangisinde buna benzer bir ilişki vardır?
  A) Erime - Yoğuşma
  B) Süblimleşme - Donma
  C) Buharlaşma - Yoğuşma
  D) Kaynama - Kırağılaşma
   SEÇ
 11. Saf bir sıvının sıcaklığının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

  Grafik, sıvının hangi özelliği ile ilgili bilgi verir?
  A) Donma Noktası
  B) Kaynama noktası
  C) Genleşme miktarı
  D) Buharlaşma Miktarı
   SEÇ
 12. Sıcaklıkla ilgili bilgiler şemada verilmiştir.

  Hangi numaralı kutucukta verilen bilgi yanlıştır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 13. Bir kap sıvıyla tamamen doldurulup güneşe bırakılıyor. Bir süre sonra bir miktar sıvının kabın dışına taştığı gözlemleniyor. Buna göre, sıvıda gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genleşme
  B) Kaynama
  C) Büzülme
  D) Yoğuşma
   SEÇ
 14. ● besini, kâğıda sürüldüğünde şeffaf bir leke bıraktı. ▲ besini, kâğıda sürüldüğünde kâğıt hemen ıslandı. Bu bilgilere göre ● ve ▲ ile belirtilen besinler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? ● ▲
  A) Ceviz içi Domates
  B) Elma Fındık içi
  C) Ekmek Et
  D) Patates Ekmek
   SEÇ
 15. Şekilde sindirimde görevli organlarımızdan biri “?” ile gösterilmiştir. Bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besinlerin salgılarla bulamaç haline getirilmesi
  B) Sindirilen besinlerin kana geçirilmesi
  C) Besin posalarının vücuttan atılması
  D) Besinlerin ıslatılıp yumuşatılması
   SEÇ
 16. Şekilde 30 yaşındaki bir insanın dişleri verilmiştir. Bu şekilde I ve II ile gösterilen dişlerin görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
  A) Her ikisi de besinlerin koparılmasını sağlar.
  B) Her ikisi de besinlerin öğütülmesini sağlar.
  C) I, besinlerin koparılmasında; II, besinlerin öğütülmesinde etkilidir.
  D) I, besinlerin öğütülmesinde; II, besinlerin koparılmasında etkilidir.
   SEÇ
 17. Aşağıda bir şema verilmiştir. Bu şemada “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Atık maddeleri solunum yoluyla vücuttan uzaklaştıran organlar
  B) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar
  C) Boşaltımı sağlayan yapı ve organlar
  D) Solunumda görevli yapı ve organlar
   SEÇ
 18. Ali yukarıda verilen şekilleri sınıfta anlatacağı konusu için kullanacaktır. Buna göre Ali’nin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Köklerinde besin depo eden bitkiler
  B) Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin kök gelişimi
  C) Çiçekli bitkilerin yaşadığı ortamlar
  D) Bitkilerde farklı kök yapıları
   SEÇ
 19. Tabloda bazı canlılar numaralandırılarak verilmiştir: • Doğurarak çoğalma • Yavrularını sütle besleme özelliklerine sahip olan canlılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) 1, 5, 6
  B) 3, 4, 7
  C) 4, 6, 8
  D) 5, 8, 9
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir?
  A) Canlı atıklarının çürüyüp toprağa karışmasında etkili olma
  B) Açıkta bırakılan besinlerin küflenmesine yol açma
  C) Canlılarda bazı hastalıklara neden olma
  D) Kendi besinini üretme
   SEÇ