ANA SAYFA

Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşagıdakilerden hangisi koruyucu besinler grubundandır?
  A) nişasta
  B)protein
  C)vitamin
  D)şeker
 2. Aşağıdaki besinlerden hangisinde yapıcılık ve onarıcılık özelliği vardır?
  A) çay-kahve
  B) şeker-tuz
  C)yumurta-et
  D)limon-portakal
 3. Karaciğer, vücudun hangi sistemi içerisine dahil edilir?
  A) sindirim
  B)boşaltım
  C)dolaşım
  D)solunum
 4. Aşağıdaki organlardan hangisi, kandaki artık maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan organlardan biri değildir?
  A) akciğer
  B)karaciğer
  C)böbrek
  D)deri
 5. Diş sağlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A)Mikroplar diş çatlaklarından kolayca içeri girer
  B)Diş çürüklerinden çoğalan mikroplar iç organlarımızda çeşitli hastalıklar yaparlar
  C)Diş çürükleri yaşama süresinin kısalmasına neden olur
  D)Çürümeye yeni başlayan dişler çekilmelidir
 6. Besinlerin parçalanıp ufalanarak kana karışacak hale gelmesine ................ denir."cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?
  A) boşaltım
  B) beslenme
  C) sindirim
  D) besin
 7. Besinlerin kana geçişi sindirim sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?
  A) yemek borusu
  B)ağız
  C)mide
  D)ince bağırsak
 8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Sindirim borusunun ilk organı ağızdır
  B)Besinler karaciğerde depolanarak bulamaç haline gelir
  C)yemek borusunun uzunluğu 7-8 m kadardır
  D)Yutak mide ile bağırsaklar arasındaki bölümdür
 9. Çocuklarda 6-12 yaşları arasında dökülerek yenilenen dişlere ............ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?
  A)süt dişleri
  B)büyük azı dişleri
  C)küçük azı dişleri
  D)kesici dişler
 10. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?
  A) karaciğer
  B) mide
  C) kalp
  D) bağırsaklar
 11. Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
  A) bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak
  B) yemeklerimizi acele etmeden yemek
  C) genellikle aynı çeşit besinlerle beslenmek
  D) yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmek
 12. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin İlk ve son bölümüdür?
  A) mide - kalın bağırsak
  B)yutak - gırtlak
  C)ağız - anüs
  D)yutak - anüs
 13. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için besinlere ihtiyaçları vardır, Biz de büyümek, gelişmek ve gerekli enerjiyi sağlamak için besleniriz, Bir insanın dengeli beslenmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
  A) yalnızca bitkisel besinlerle beslenmeli
  B) yalnızca hayvansal besinlerle beslenmeli
  C) her çeşit besinden yeteri kadar yemeli
  D) sevdiği yiyeceklerden daha fazla yiyerek beslenmeli
 14. Çok soğuk gecelerde havadaki su buharın sıvı hale gelmeden donarak, bitkiler, taşlar ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluşturmasına ne denir?
  A) Çiy
  B) Dolu
  C) Sulu sepken
  D) Kırağı
 15. sı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Isı alan katı maddelerin sıcaklığı değişir.
  B) Isıtılan maddeler genlesir
  C) Isı maddelerde hal değişikliğine yol açar.
  D) Isı olan bütün katı maddeler gaz hale geçerler.
 16. Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisi birimi değildir?
  A) Joule
  B) Kalori
  C) Kilogram
  D) Kilokalori
 17. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
  A) Elektirik tellerinin yazın daha gevşek durması.
  B) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.
  C) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
  D) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması
 18. Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir?
  A) Genişleme
  B) Büzülme
  C) Erime
  D) Donma
 19. Kolanya dökülen insan yüzünün bir süre sonra serinlemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A)yoğunlaşma
  B)buharlaşma
  C)erime
  D)donma
 20. I. Hal değişimi sonucu maddenin yapısı değişir
  II. Isınan yada soğuyan maddelerde hal değişimi görülebilir
  III. Hal değişimi fiziksel bir değişimdir
  Yukarıda verilen ifadelerde hangileri doğrudur?
  A) l-lll
  B) ll-lll
  C) Yalnız I
  D) l-ll-lll