ANA SAYFA

Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşagıdakilerden hangisi koruyucu be¬sinler grubundandır?
  A) nişasta
  B)protein
  C)vitamin
  D)şeker
   SEÇ
 2. Aşağıdaki besinlerden hangisinde yapı¬cılık ve onarıcılık özelliği vardır?
  A) çay-kahve
  B) şeker-tuz
  C)yumurta-et
  D)limon-portakal
   SEÇ
 3. Karaciğer, vücudun hangi sistemi içerisi¬ne dahil edilir?
  A) sindirim
  B)boşaltım
  C)dolaşım
  D)solunum
   SEÇ
 4. Aşağıdaki organlardan hangisi, kandaki artık maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan organlardan biri değildir?
  A) akciğer
  B)karaciğer
  C)böbrek
  D)deri
   SEÇ
 5. Diş sağlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A)Mikroplar diş çatlaklarından kolayca içeri girer
  B)Diş çürüklerinden çoğalan mikroplar iç organlarımızda çeşitli hastalıklar yaparlar
  C)Diş çürükleri yaşama süresinin kısal¬masına neden olur
  D)Çürümeye yeni başlayan dişler çekil¬melidir
   SEÇ
 6. Besinlerin parçalanıp ufalanarak kana karışacak hale gelmesine ................ denir."cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?
  A) boşaltım
  B) beslenme
  C) sindirim
  D) besin
   SEÇ
 7. Besinlerin kana geçişi sindirim sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?
  A) yemek borusu
  B)ağız
  C)mide
  D)ince bağırsak
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Sindirim borusunun ilk organı ağızdır
  B)Besinler karaciğerde depolanarak bulamaç haline gelir
  C)yemek borusunun uzunluğu 7-8 m kadardır
  D)Yutak mide ile bağırsaklar arasındaki bölümdür
   SEÇ
 9. Çocuklarda 6-12 yaşları arasında dökülerek yenilenen dişlere ............ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?
  A)süt dişleri
  B)büyük azı dişleri
  C)küçük azı dişleri
  D)kesici dişler
   SEÇ
 10. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?
  A) karaciğer
  B) mide
  C) kalp
  D) bağırsaklar
   SEÇ
 11. Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıda¬kilerden hangisini yapmak yanlış olur?
  A) bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak
  B) yemeklerimizi acele etmeden yemek
  C) genellikle aynı çeşit besinlerle beslen¬mek
  D) yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmek
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi¬nin İlk ve son bölümüdür?
  A) mide - kalın bağırsak
  B)yutak - gırtlak
  C)ağız - anüs
  D)yutak - anüs
   SEÇ
 13. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdü¬rebilmeleri için besinlere ihtiyaçları var¬dır, Biz de büyümek, gelişmek ve gerekli enerjiyi sağlamak için besleniriz, Bir insanın dengeli beslenmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
  A) yalnızca bitkisel besinlerle beslenmeli
  B) yalnızca hayvansal besinlerle beslen¬meli
  C) her çeşit besinden yeteri kadar ye¬meli
  D) sevdiği yiyeceklerden daha fazla yi¬yerek beslenmeli
   SEÇ
 14. Çok soğuk gecelerde havadaki su buharın sıvı hale gelmeden donarak, bitkiler, taşlar ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluştur¬masına ne denir?
  A) Çiy
  B) Dolu
  C) Sulu sepken
  D) Kırağı
   SEÇ
 15. sı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Isı alan katı maddelerin sıcaklığı değişir.
  B) Isıtılan maddeler genlesir
  C) Isı maddelerde hal değişikliğine yol açar.
  D) Isı olan bütün katı maddeler gaz hale geçerler.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisi birimi değildir?
  A) Joule
  B) Kalori
  C) Kilogram
  D) Kilokalori
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
  A) Elektirik tellerinin yazın daha gevşek dur¬ması.
  B) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.
  C) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
  D) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması
   SEÇ
 18. Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir?
  A) Genişleme
  B) Büzülme
  C) Erime
  D) Donma
   SEÇ
 19. Kolanya dökülen insan yüzünün bir süre sonra serinlemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A)yoğunlaşma
  B)buharlaşma
  C)erime
  D)donma
   SEÇ
 20. I. Hal değişimi sonucu maddenin yapısı değişir
  II. Isınan yada soğuyan maddelerde hal değişimi görülebilir
  III. Hal değişimi fiziksel bir değişimdir
  Yukarıda verilen ifadelerde hangileri doğrudur?
  A) l-lll
  B) ll-lll
  C) Yalnız I
  D) l-ll-lll
   SEÇ