ANA SAYFA

ÜNİTE 1: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
A. BESİNLER VE DENGELİ BESLENME
 Canlılar Neden Beslenir?
 Besin İçerikleri ve Görevleri
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağlar
Vitaminler
Su
Mineraller
 Dengeli ve Sağlıklı Beslenme
 Besin ve Teknoloji
Taze Besin, Sağlıklı Yaşam
B. BESİNLERİN SİNDİRİMİ
 Besinlerin Taşınması
Sindirimde Görevli Yapılar ve Organlar
Sindirim Nasıl Gerçekleşir?
 Dişlerimiz ve Görevleri
 Diş Sağlığı ve Bakımı
Dişlerimizi Nasıl Fırçalamalıyız?
C. BOŞALTIM
 Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar
Zararlı Maddelerin Boşaltımı
Böbreklerimizin Sağlığı
Ç. SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER
Sigara ve Alkolün Zararları
Sigaranın Kullanıcıya Verdiği Zararlar
Sigaranın Topluma Verdiği Zararlar
Alkolün Etkileri
Sağlıklı Yaşam

1 / 20
 1. İnsanda boşaltım sisteminin temel görevi hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Hücrelere besin ve oksijen taşımak
  B) Sindirim artıklarının dışarı atılmasını sağlamak
  C) Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırmak.
  D) Vücudun su dengesini sağlamak.
   SEÇ
 2. Besinlerin sindirimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Besinlerin küçük parçalara ayrılması sindirimle gerçekleşir.
  B) Sindirilen besinler vücudumuzun diğer yerlerine kan ile taşınır.
  C) Besinler ince bağırsaktan kana geçer.
  D) Sindirimde görevli tek organ midedir.
   SEÇ
 3. Sindirimde midenin rolü nedir?
  A) Besinleri küçük parçalara ayırmak.
  B) Besinleri dışkı olarak dışarı atmak.
  C) Besinleri bulamaç haline getirmek.
  D) Sindirilmemiş besinlerin fazla suyunu emmek.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli bir organ değildir?
  A) Kalın bağırsak
  B) Karaciğer
  C) Mide
  D) Yutak
   SEÇ
 5. Vücudumuzdaki zehirli atıkların dışarıya atılmasına ne ad verilir?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Boşaltım
  D) Solunum
   SEÇ
 6. Sindirimde görevli organlardan ince bağırsağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besinleri dışkı olarak dışarı atmak.
  B) Besinlerin kana geçmesini sağlamak.
  C) Besinlerin fazla suyunun emilmesini sağlamak.
  D) Besinleri bulamaç haline getirmek.
   SEÇ
 7. Ağızdan alınan besinler hangi yolu takip ederek mideye gider?
  A) yemek borusu – yutak – mide
  B) yemek borusu – ince bağırsak – mide
  C) kalın bağırsak – yemek borusu – mide
  D) yutak – yemek borusu – mide
   SEÇ
 8. Besinlerin sindiriminde dişlerimiz hangi görevi üstlenir?
  A) Besinlerin mideye taşınmasını sağlamak
  B) Besinlerin parçalanmasını ve öğütülmesini sağlamak
  C) Besinlerin kana geçmesini sağlamak
  D) Besinleri bulamaç haline getirmek
   SEÇ
 9. Lokmayı kesip parçalara ayıran dişlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) küçük azı dişi
  B) büyük azı dişi
  C) köpek dişi
  D) süt dişi
   SEÇ
 10. Diş sağlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız.
  B) Belirli sürelerle diş doktoruna gidip kontrol ettirmeliyiz.
  C) Şekerleme ve çikolata gibi şekerli gıdaları bol bol tüketmeliyiz.
  D) Süt ve süt ürünlerini bolca tüketmeliyiz.
   SEÇ
 11. Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına ne ad verilir?
  A) sindirim
  B) boşaltım
  C) dolaşım
  D) solunum
   SEÇ
 12. Evlerimizde biriken çöpleri nasıl dışarı atıyorsak vücudumuz da zararlı artıkları dışarı atar. Bu zararlı atıkların dışarı atılması olayına ne ad verilir?
  A) sindirim
  B) boşaltım
  C) dolaşım
  D) solunum
   SEÇ
 13. Boşaltımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vücudumuzun dengesini sağlamak
  B) Vücudumuzun beslenmesini sağlamak
  C) Vücudumuz için zararlı maddeleri dışarı atmak.
  D) Vücudumuzun su ihtiyacını sağlamak.
   SEÇ
 14. Zararlı alışkanlık olamayan hangisidir?
  A) Sigara içmek
  B) Alkol kullanmak
  C) Spor yapmak
  D) Uyuşturucu kullanmak
   SEÇ
 15. Proteinler için hangisi doğru değildir?
  A) Vücudumuzda yapım ve onarım amacıyla kullanılırlar.
  B) Kemik ve kaslarımızın güçlenmesinde rol oynarlar.
  C) Tırnaklarımızın uzamasında rol oynarlar.
  D) Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunurlar.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz?
  A) Günde iki paket sigara içerek
  B) Sokakta sigara içerek
  C) Sigara içenlerin yanında bulunarak
  D) Sigara içmeyen arkadaşlarımızı da özendirerek
   SEÇ
 17. Sigara ve alkolün zararları konusunda bizleri bilgilendiren ve yol gösteren kurumun adı nedir?
  A) Kızılay
  B) Yeşilay
  C) TBMM
  D) Valilik
   SEÇ
 18. Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir fakat bir organımız alkolden daha çok etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) karaciğer
  B) akciğer
  C) mide
  D) kalp
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından birisi değildir?
  A) Alkol beyni, kasları ve damarları olumsuz etkiler.
  B) Alkol kullandığımız zaman kendimizi mutlu hissederiz.
  C) Reflekslerin yavaşlamasına neden olur?
  D) Davranışlarımızı ve duygularımızı kontrol etmekte zorlanırız.
   SEÇ
 20. Alkol, insanların çevresine ve diğer insanlara da zarar vermelerine neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan biri değildir?
  A) Alkollü insanların sokak ortasında kavga etmesi
  B) En çok trafik kazasının alkol yüzünden olması
  C) Bir babanın alkol alınca çocuklarını dövmesi
  D) Alkol kullanan insanın hastalığa yakalanması
   SEÇ