ANA SAYFA

ÜNİTE 1: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
A. BESİNLER VE DENGELİ BESLENME
Canlılar Neden Beslenir?
Besin İçerikleri ve Görevleri
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağlar
Vitaminler
Su
Mineraller
Dengeli ve Sağlıklı Beslenme
Besin ve Teknoloji
Taze Besin, Sağlıklı Yaşam
B. BESİNLERİN SİNDİRİMİ
Besinlerin Taşınması
Sindirimde Görevli Yapılar ve Organlar
Sindirim Nasıl Gerçekleşir?
Dişlerimiz ve Görevleri
Diş Sağlığı ve Bakımı
Dişlerimizi Nasıl Fırçalamalıyız?
C. BOŞALTIM
Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar
Zararlı Maddelerin Boşaltımı
Böbreklerimizin Sağlığı
Ç. SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER
Sigara ve Alkolün Zararları
Sigaranın Kullanıcıya Verdiği Zararlar
Sigaranın Topluma Verdiği Zararlar
Alkolün Etkileri
Sağlıklı Yaşam

 

1 / 20
 1. Besinlerin kana karışımı aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir?
  A) mide
  B) kalın bağırsak
  C) ince bağırsak
  D) yemek borusu
   SEÇ
 2. “Mide, bir ucu ile…………………… bir ucu ile de …………………….bağlıdır.” Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) ince bağırsak – yutak
  B) yemek borusu – kalın bağırsak
  C) yutak – kalın bağırsak
  D) yemek borusu – ince bağırsak
   SEÇ
 3. “Sindirim,…………………başlar;……………………… da biter.”
  Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) ağız – ince bağırsak
  B) ağız – kalın bağırsak
  C) mide – ince bağırsak
  D) ağız – anüs
   SEÇ
 4. I.Besinler kana midede geçer.
  II. Sindirim olayı midede başlar.
  III. Besinler en küçük parçalara midede ayrılır.
  Sindirim ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III B)I – III
  C) hepsi
  D) hiç biri
   SEÇ
 5. Mide asidinin, yemek borusuna geri kaçması ile oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ülser
  B) reflü
  C) ishal
  D) kanser
   SEÇ
 6. “Beren oyun hamurları ile diş maketi yaptı. Yaparken sarı hamurdan 4, beyaz hamurdan 8,mavi hamurdan 16 tane kullandı.”
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Mavi hamurdan azı dişler yapmıştır.
  B) Sarı hamurdan azı dişleri yapmıştır.
  C) Beren yetişkin bir insandır.
  D) Beyaz hamurdan köpek dişleri yapmıştır.
   SEÇ
 7. Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kalın bağırsak sindirim sisteminin bir organıdır.
  B)Besinlerin kana karışımı ince bağırsakta olur.
  C) Ülser, reflü sindirim sistemi ile ilgili hastalıklardır.
  D) Sindirim işlemi midede başlar.
   SEÇ
 8. Diş sağlığımızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Diş çürüğü direk olarak kalbimize zarar verebilir.
  B) Dişlerimizi günde 3 defa en az iki dakika fırçalamalıyız.
  C) Şekerli yiyecekler dişlerimizin güçlenmesine sebep olur.
  D) Kalsiyum, süt ve süt ürünleri diş sağlığı için son derece önemlidir.
   SEÇ
 9. I.İçinde çok güçlü asit vardır.
  II. Bir ucu ile yutağa bağlıdır.
  III. Ülser, bu organda görülen bir hastalıktır.
  Mide ile ilgili, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A)Yalnız I
  B)Yalnız III
  C)I –III
  D)I – II – III
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organlardan değildir?
  A)deri
  B)akciğer
  C)böbrek
  D)kalın bağırsak
   SEÇ
 11. Böbrek sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bol bol su içilmesi gerekir.
  B) Soğuktan, özellikle ayaklarımızı üşütmekten kaçınmamız gerekir.
  C) Aşırı tuzlu yiyecekler böbreklerimize zarar verir.
  D) Spor yapmak böbrekleri zarar verir.
   SEÇ
 12. Böbrekleri çalışmayan bir kişinin, kanının temizlenmesi için bağlandığı makineye ne isim verilir?
  A) Diyaliz makinesi
  B) Efor makinesi
  C) Solunum cihazı
  D)MR cihazı
   SEÇ
 13. Boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Boşaltım sistemi kanın temizlenmesini sağlar.
  B) Boşaltım sisteminin en önemli organı böbrektir.
  C) Deri, boşaltıma yardımcı olan bir organdır.
  D) Kalın bağırsak, boşaltım sisteminin bir organıdır.
   SEÇ
 14. Vücudumuzun uzun süre susuz kalmasından en çok etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) böbrek
  B) beyin
  C) mide
  D) kalp
   SEÇ
 15. “Böbreklerde kalan atık maddeler A ile B’ye taşınır. Oradan C ile dışarı atılır.”
  Yukarıdaki ifadelere göre; A, B, C aşağıdakilerden hangisidir? A B C
  A) İ. borusu İ. kesesi İ. kanalı
  B) İ. kanalı İ. kesesi İ. borusu
  C) İ. kesesi İ. borusu İ. kanalı
  D) İ. kanalı İ. borusu İ. kesesi
   SEÇ
 16. Yediğimiz besinlerin sindirilmesinde suyun ve vitaminlerin emildiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ince bağırsak
  B) kalın bağırsak
  C) mide
  D) böbrek
   SEÇ
 17. “……………………… böbreklere zarar verir.” Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşa -ğıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olmaz?
  A) idrarımızı aşırı bekletmek
  B) ayaklarımızı üşütmek
  C) uzun süre susuz kalmak
  D) bol miktarda su içmek
   SEÇ
 18. Yediğimiz besinler en son olarak aşağıdakilerin hangisinde kana geçer?
  A) mide
  B) karaciğer
  C) böbrekler
  D) ince bağırsak
   SEÇ
 19. Böbrek sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız?
  A) Çok tuzlu yiyecekler yemeliyiz.
  B) Bol su içmeliyiz.
  C) Çok yemek yemeliyiz.
  D) Her öğünde bol kola içmeliyiz.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki organlarımızdan hangisi vücudumuzda iki tanedir?
  A) ince bağırsak
  B) kalın bağırsak
  C) böbrek
  D) karaciğer
   SEÇ