ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıda verilenlerden hangisietrafına ışık yayar?
  A) Masa
  B) Koltuk
  C) Tablo
  D) Kandil
   SEÇ
 2. Günümüzde taşıtlar üretilirken, sürtünme kuvveti, hava ve su direncini aza indirmeye çalışılmaktadır. Böylece taşıtlar hem hızlanacak hem de az yakıt kullanacaktır. Ancak bazı araçların yapımında ise tersi bir durum söz konusudur. Bu araçlarda da sürtünmeyi arttırıcı önlemler alınmaktadır.
  Aşağıdaki araçların hangisinde sürtünmeyi arttırıcı çalışmalar yapılmıştır?
  A) Otomobil
  B) Uçak
  C) Gemi
  D) Paraşüt
   SEÇ
 3. Jetler kısa pistlerde iniş yaparken paraşütlerini açar.
  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uçağın pist ile sürtünmesini artırmak.
  B) Uçağın hava ile temasını azaltmak.
  C) Daha büyük hava direnci oluşturmak.
  D) Uçağın hareket yönünü değiştirmek.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik verilmiş bir örnektir?
  A) Ahmet, kaymaması için arabasının lastiğine zincir takıyor.
  B) Yazlık ayakkabısı karda kayan Aylin, kar çizmesini giyiyor.
  C) Pelin, bisikletin tekerleğinin dönmesini engellemek için frene basıyor.
  D) Mehmet, zor açılıp kapanan bir kapıyı yağlıyor.
   SEÇ
 5. Batuhan, sokak lambasınınaydınlattığı sokakta oluşan gölgesinin bir tane olduğunu görüyor. Buna göre Batuhan'ın gölgesayısının 3 olması içinsokağa kaç lamba daha konulmalıdır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
  A) Kaynama sıcaklığı
  B) Erime sıcaklığı
  C) Buharlaşma sıcaklığı
  D) Donma sıcaklığı
   SEÇ
 7. Suyun içine atılan bir parça buz için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Buz erir.
  B) Suyun ısısı azalır.
  C) Katı maddenin hacminin azaldığı gözlenir.
  D) Buz ortama ısı verir.
   SEÇ
 8. Termometreler, sıvıların …………………………. özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır?
  A) erime
  B) genleşme
  C) kaynama
  D) donma
   SEÇ
 9. Kolonya neden serinlik hissi verir?
  A) Alkol içerdiği için
  B) Serin olduğu için
  C) Hızlı buharlaştığı için
  D) Biz öyle hissederiz.
   SEÇ
 10. Kışın balkona astığımız çamaşırların bir süre sonra kuruması neyi gösterir?
  A) Çamaşırların yalnızca açık havada kuruduğunu
  B) Güneş ışınlarının suyu çektiğini
  C) Buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleştiğini
  D) Su buharının yok olma özelliği olduğunu
   SEÇ
 11. I. Elektrik tellerinin kışın gergin olup yazın sarkması.
  II. Cıvalı termometrede sıcaklık arttıkça civanın yükselmesi.
  III. Kışın aralarında boşluk olan rayların yazın birbirine değmesi.
  Yukarıdaki olaylardan hangileri ısınan maddelerin genleştiğini kanıtlar?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 12. “Anneniz sıkışan konserve kapağını açmak için kavanozu içinde sıcak su bulunan bir cam kâseye koyuyor. Bir süre beklettikten sonra kavanozun kapağını kolayca açıyor.” Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) genleşme
  B) kaynama
  C) buharlaşma
  D) erime
   SEÇ
 13. Balinalar ve yunuslar çıkardıklarısesler sayesinde birbirleriyleiletişim kurarlar.Yukarıda verilen örnek aşağıdakilerdenhangisini kanıtlar?
  A) Ses boşlukta yayılır.
  B) Ses sıvı maddelerde yayılır.
  C) Ses doğrusal yolla yayılır.
  D) Ses katı maddelerde yayılır
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırmak için uygulanır?
  A) Arabaya motor yağı kullanmak
  B) Uçakların burunlarını sivri yapmak.
  C) Eğimli yolları tırtıklı yapmak.
  D) Kapı menteşelerini yağlamak.
   SEÇ
 15. Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur?
  A)Dünya-Güneş-Ay
  B)Ay-Dünya-Güneş C )Güneş-Ay-Dünya
  D)Güneş-Dünya-Ay
   SEÇ
 16. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla birbirinden ayrılabilir ?
  A ) demir tozu – nikel tozu
  B ) tahta talaşı – toz şeker
  C ) Kum – çakıl
  D ) Demir tozu - toz şeker
   SEÇ
 17. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması
  B) Güneş’in Dünya’nın etrafında dolanması
  C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
  D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir?
  A) çanak yaprak
  B) Erkek organ
  C) Kraliçe yaprak
  D) dişi organ
   SEÇ
 19. Bilim insanları tüm canlı çeşitleri üzerinde daha kolay ve verimli çalışabilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?
  A) Canlıları evcilleştirmişlerdir.
  B) Canlıları sınıflandırmışlardır.
  C) Canlılarla iletişim kurmuşlardır.
  D) Canlılar üzerinde deney yapmışlardır.
   SEÇ
 20. Bitkiler …………………ve ………………….. olarak iki gruba ayrılırlar.’ifadesinde boş bırakılan kısımlara hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir?
  A) köklü – köksüz
  B)yapraklı – yapraksız
  C)gövdeli – kabuklu
  D) çiçekli – çiçeksiz
   SEÇ