ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. I. Kalecinin topu durdurmak için uyguladığı kuvvet.
  II. Yelkenlinin hareketi için rüzgarın etkilediği kuvvet.
  III.Dalda duran elmanın yere düşmesini sağlayan kuvvet.
  Buna göre, I, II ve III olaylardan hangileri, temas gerektirmeyen kuvvet sayesinde olur?
  1. Yalnız I
  2. Yalnız III
  3. I ve II
  4. I, II ve III
 2. Şekildeki mıknatıs ortasından bölünerek iki mıknatıs hâline getiriliyor.

  Buna göre, mıknatısların kutupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
 3. Elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarının sembolleri tabloda verilmiştir. Buna göre, hangi devre elemanlarının sembolle gösterimi doğru verilmiştir?
  1. Ampul
  2. Anahtar ve ampul
  3. Ampul ve pil
  4. Anahtar, ampul ve pil
 4. Şekildeki elektrik devresinde iki ampul kullanılarak ampullerin parlaklığına bakılıyor. Pil Daha sonra ampullerin birisi çıkarılarak diğer ampulün parlaklık durumu gözleniyor. Buna göre, ampulün parlaklığı ilk duruma göre nasıl değişir?
  1. Değişmez
  2. Azalır
  3. Artar
  4. Işık vermez
 5. Güneş, Ay ve Dünya’yı büyüklük olarak modellemek isteyen Ahmet, şekildeki basketbol topu, leblebi ve pirinç tanesini kullanmak istiyor. Basketbol topu Leblebi Pirinç tanesi Buna göre, Ahmet’in yaptığı modelleme aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Güneş Ay Dünya
  1. Basketbol topu Pirinç tanesi Leblebi
  2. Basketbol topu Leblebi Pirinç tanesi
  3. Leblebi Pirinç tanesi Basketbol topu
  4. Leblebi Basketbol topu Pirinç tanesi
 6. Gece ve gündüzün oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
  1. Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
  2. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
  3. Güneş’in kendi ekseni etrafında dönmesi
  4. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
 7. Işık kaynakları doğal ve yapay olarak sınıflandırılır.
  I- Güneş
  II- Yıldızlar
  III- El feneri
  Buna göre, yukarıdaki ışık kaynaklarından hangileri doğal ışık kaynağıdır?
  1. Yalnız I
  2. I ve II
  3. II ve III
  4. I, II ve III
 8. Mehmet, çalar saati havası boşaltılmış cam fanusun içine koyarak çıkan sesi dinlemeye çalışıyor. Fakat çıkan sesi duymuyor. Mehmet’in yapmış olduğu bu etkinlik aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olur?
  1. Her ses duyulur mu?
  2. Ses katılarda yayılır mı?
  3. Ses her yöne yayılır mı?
  4. Ses boşlukta yayılır mı
 9. Şekildeki deneyde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Buharlaşma
  2. Yoğuşma
  3. Donma
  4. Erime
 10. Şekildeki kaplar arasında ısı akışı, küçük kaptan büyük kaba doğrudur. Buna göre, büyük kaptaki suyun sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. 100
  2. 80
  3. 60
  4. 10
 11. “Farklı katı maddelere, aynı miktarda ısı verildiğinde bu maddelerin genleşme miktarları farklı olur.” Verilen bilgide genleşme, maddelerin hangi özelliğine bağlıdır?
  1. Uzunluğuna
  2. Kütlesine
  3. Cinsine
  4. Hacmine
 12. • Belli bir sıcaklıkta olur.
  • Sıvının her yerinde gerçekleşir.
  Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kaynama
  2. Buharlaşma
  3. Donma
  4. Erime
 13. Saf bir X sıvısının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir:

  Buna göre, X sıvısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Sıvının başlangıç sıcaklığı 0cC’tur.
  2. Sıvının kaynama sıcaklığı 80cC’tur.
  3. 2. dakikadan itibaren sıvı soğumaktadır.
  4. Sıvı 4. dakikada kaynamaya başlamıştır.
 14. Kâğıt üzerine yağ damladığında kâğıtta şeffaflaşma olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen besinleri kağıda sürdüğümüzde şeffaflaşma gözleriz?
  1. Elma, domates
  2. Ceviz, fındık
  3. Üzüm, kiraz
  4. Nohut, pirinç
 15. Şekilde Ahmet Bey’in bakkaldan aldığı yoğurt paketi verilmiştir. Bu paket üzerindeki bilgilerden hangisi, besinin tazeliği hakkında bilgi verebilir?
  1. Net miktarı
  2. Üretildiği yer
  3. Son kullanma tarihi
  4. İçinde bulunan maddeler
 16. Diş fırçalama tekniği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Dişlerin çiğneme yüzeyinde, fırça ileri geri hareket ettirilir.
  2. Fırçalama işleminde, ön dişlerden arka dişlere doğru bir sıra takip edilir.
  3. Dişlerin iç yüzeyinde, fırça eğik tutularak diş etinden dişlere doğru hareket ettirilir.
  4. Fırça, dişlerin dış yüzeyine sert darbeler halinde uygulanır.
 17. Cemal Bey hasta olunca hastaneye gidiyor. Muayene yapan doktora rahatsızlığını anlatıyor. Doktor : Rahatsızlığın böbreklerinle ilgili. Böbrek sağlığını korumak için, ................................... . Aşağıdakilerden hangisi doktorun önerileri arasında yer almaz?
  1. idrarını vücudunda uzun süre tutmalısın
  2. vücut temizliğine dikkat etmelisin
  3. günde en az iki litre su içmelisin
  4. kendini soğuktan korumalısın
 18. Şekildeki çiçekte bazı kısımlar numaralandırılmıştır. Bu kısımlardan hangisinin özelliği aşağıda doğru verilmiştir?
  1. I Çiçek tozunu oluşturur.
  2. II Çiçeği çevreleyip korur.
  3. III Tohumun oluştuğu kısımdır.
  4. IV Renk ve kokusuyla böcekleri uzaklaştırır.
 19. Marketten aldığımız süt kutuları üzerinde “Pastörize edilmiştir.” yazısı bulunur. Aşağıdakilerden hangisi pastörize işlemini ifade eder?
  1. Poşete konulan besinin havasının alınarak paketlenmesidir.
  2. Besinin uygulanan bir yöntemle mikroplardan arındırılmasıdır.
  3. Besine çeşitli meyvelerin karıştırılmasıdır.
  4. Besine kimyasal madde katılmasıdır.
 20. Şekilde doğal bir yaşam alanı verilmiştir. Şekle göre bu yaşam alanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Bitkilerin tamamı kalın ve sert gövdelidir.
  2. Hayvanların tamamı bitkilerle beslenir.
  3. Suda yaşayan canlıların sayısı, karadaki canlılardan fazladır.
  4. Omurgalı hayvanların sayısı, omurgasız hayvanlardan fazladır.