ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Sürtünme kuvvetini azaltma yada arttırma ile ilgili cümleler aşağıda verilmiştir.
  I- Uçaktan atlayan sporcunun paraşüt açması
  II- Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi
  III- Kapı menteşelerinin yağlanması
  Buna göre, hangi cümledeki eylemin gerçekleşmesi durumunda sürtünme kuvveti azalır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 2. Aşağıda, temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlerin etkisiyle oluşan olaylar verilmiştir.
  I- Yazı yazarken kaleme uygulanan kuvvet
  II- Odunu balta ile keserken baltaya uygulanan kuvvet
  III- Havadaki topun yere düşmesini sağlayan kuvvet
  Buna göre, bu kuvvetlerden hangileri temas gerektiren kuvvettir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 3. Özdeş ampul ve pillerden oluşan elektrik devreleri şekildeki gibidir.

  Her bir devredeki ampuller ışık verdiğine göre, K, L ve M ampullerinin parlaklık sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) K=L=M
  B) K2L2M
  C) L2M2K
  D) M2L2K
   SEÇ
  1. SEÇ
 4. Ay’ın belirli günlerinde dolunay, yeniay, ilk dördün ve son dördün şeklinde görünmesi;
  I- Ay’ın kendi etrafında dönmesi
  II- Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
  III- Ay’ın Güneş etrafında dönmesi
  durumlarından hangileri ile açıklanır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
   SEÇ
 5. Gölge boyunun Güneş’in konumuna göre, sütun grafiği şekildeki gibidir.

  Buna göre, Güneş’in konumu olarak ifade edilen K, L ve M’nin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  K L M
  A) Sabah Öğle Akşam
  B) Sabah Akşam Öğle
  C) Öğle Sabah Akşam
  D) Akşam Sabah Öğle
   SEÇ
 6. Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı süreye ne ad verilir?
  A) Bir ay
  B) Bir gün
  C) Bir hafta
  D) Bir yıl
   SEÇ
 7. Ay tutulması sırasında;
  I- Dünya’nın gölgesi ay üzerine düşer
  II- Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer
  III- Dünya, Güneş ile Ay arasına girer.
  ifadelerinden hangileri gerçekleşir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi suyun doğada bulunma biçimlerinden biri değildir?
  A) Sis
  B) Kar
  C) Dolu
  D) Duman
   SEÇ
 9. Sıcaklıkları belli olan suların bulunduğu kaplar şekildeki gibi iç içe konuluyor.

  Kaplardaki ısının akış yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Küçük kaptan büyük kaba doğrudur.
  B) Büyük kaptan küçük kaba doğrudur.
  C) Her iki kaptan birbirine doğrudur.
  D) Isı akışı gerçekleşmez.
   SEÇ
 10. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesi olayına ne denir?
  A) Kaynama
  B) Erime
  C) Donma
  D) Yoğuşma
   SEÇ
 11. Saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir:

  Grafiğe göre, katı madde kaçıncı dakikada erimeye başlamıştır?
  A) 2.
  B) 4.
  C) 6.
  D) 8.
   SEÇ
 12. Suyun yoğunluğu 1 g/mL’dir. Kütlesi 20 g, hacmi 10 mL olan katı bir madde suya bırakıldığında sudaki konumu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
   SEÇ
 13. Yukarıda bir besin listesi verilmiştir. Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı, yetişkin bir insanın, öğle yemeğinde bu listeden kaç numaralı besinleri seçmesi uygun olur?
  A) 1, 3, 10
  B) 2, 8, 10
  C) 3, 4, 5
  D) 6, 7, 9
   SEÇ
 14. Bazı besinler geçmiş zamanlarda olmayıp teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde üretilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu besinlerden biridir?
   SEÇ
 15. İnsandaki sindirim olayında, besin posası içinde kalan su, vitamin ve mineraller aşağıdaki organların hangisinden emilir?
  A) Kalın bağırsak
  B) İnce bağırsak
  C) Yutak
  D) Mide
   SEÇ
 16. İnsandaki boşaltım olayında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) İdrarın vücuttan atılması
  B) Kandaki zararlı gazların ayrılması
  C) Kandaki zararlı maddelerin süzülmesi
  D) İdrarın böbrekten idrar kesesine gitmesi
   SEÇ
 17. I- Fotosentez yapma
  II- Solunum yapma
  III- Tohumla üreme
  Hem eğrelti otu hem de mısır bitkisinde yukarıda verilen olaylardan hangileri görülür?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
  1. SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisindeki canlılar, besin zinciri oluşturacak şekilde sıralanmıştır?
  A) Kelebek $ Kurbağa $ Ot $ Aslan
  B) Karınca $ Ot $ Aslan $ Kertenkele
  C) Ot $ Kelebek $ Yılan $ Kartal
  D) Ot $ Yılan $ Karınca $ Kurt__
   SEÇ