ANA SAYFA

besinlerin sindirimi ve boşaltımı,
besinlerin sindirimi ile ilgili sorular,
besinlerin sindirim süresi,
karbonhidratların sindirimi,
yağların sindirimi,
boşaltımda görevli yapı ve organlar,
boşaltım sistemi,
besinler ve dengeli beslenme,

1 / 20
 1. Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her alanına dağılması gerekir. Besin maddelerinin vücut tarafından kullanılabilmesi için en küçük parçalara ayrılmasına ne denir?
  A) Besin
  B) Boşaltım
  C) Sindirim
  D) Dolaşım
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarımızdan birisi değildir?
  A) Ağız
  B) İnce bağırsak
  C) Mide
  D) Karaciğer
   SEÇ
 3. “Kesici diş¬ler ağzımızın ön tarafında bulunur. Besinleri ısırarak, kesip koparmamızı sağlar. Alt ve üst çenede dörder tane olup ağzımızda toplam sekiz tane bulunmaktadır.” Paragrafta anlatılan diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kesici Dişler
  B) Köpek Dişleri
  C) Azı Dişleri
  D) Yirmilik Diş.
   SEÇ
 4. “Üzeri düz ve geniş olan dişlerimizdir. Besinleri ezerek besinlerin küçülmesini ve öğütülmesini sağlar. Alt ve üst çenede sekizer tane olup ağzımızda toplam on altı tane bulunmaktadır.”Paragrafta anlatılan diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kesici Dişler
  B) Köpek Dişleri
  C) Azı Dişleri
  D) Yirmilik Diş.
   SEÇ
 5. “Sağ ve sol olmak üzere iki yanında yer alır. Uçları sivri yapıdadır, besinleri koparıp parçalamamızı sağlar. Alt ve üst çenede ikişer tane olup ağzımızda toplam dört tane bulunmaktadır.”Paragrafta anlatılan diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kesici Dişler
  B) Köpek Dişleri
  C) Azı Dişleri
  D) Yirmilik Diş.
   SEÇ
 6. “Alt ve üst çenede ikişer tane olup ağzımızda toplam dört tane ulunmaktadır. İlerleyen yaşlarda çıkan bu dişler besinlerin öğütülmesini sağlar.”Paragrafta anlatılan diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kesici Dişler
  B) Köpek Dişleri
  C) Azı Dişleri
  D) Yirmilik Diş
   SEÇ
 7. “Ağız ve burun boşluğunun arka kısmı ile yemek borusunun birleştiği kısımdır. Vücudumuzda nefes alma, konuşma ve yutma görevlerini yerine getirir. Çiğnenen ve tükürükle yumuşatılan besinlerin yemek borusuna geçtiği bir yapıdır. Dilimiz ağzımızdaki besinleri içeri iter. Bu bölüm yutkunma yoluyla besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Bu bölüm sindirim olayı gerçekleşmez.” Paragrafta anlatılan sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dil
  B) Yutak
  C) Gırtlak
  D) Yemek borusu
   SEÇ
 8. Kasılma ve gevşeme hareketi yaparak besinlerin iletilmesini sağlayan sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dil
  B) Yutak
  C) Gırtlak
  D) Yemek borusu
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerin hangisinde sindirim olayı gerçekleşir?
  A) Ağız
  B) Diş
  C) Yemek borusu
  D) Yutak
   SEÇ
 10. “Besinlerin sindiriminden sorumlu önemli organlarımızdan biridir. Besinler bir süre depolanır ve salgılanan sıvılar ile küçük parçalara ayrılır. Kasılıp gevşeme hareketi yaparak parçalanmış besinleri karıştırır, bulamaç hâline getirir ve sindirir. Sindirilen besinler ince bağırsağa iletilir. Salgıladığı sıvılar aynı zamanda besinlerde bulunan mikropların ölmesini sağlar. ” Paragrafta anlatılan sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağız
  B) Mide
  C) Bağırsak
  D) Yemek borusu
   SEÇ
 11. “Sindirim olayının önemli bölümlerinden biridir. Sindirim kanalında mideden sonra gelen ve yaklaşık olarak 8 metre uzunluğunda kıvrımlı bir yapıdır. Karın boşluğunu doldurur. İçindeki salgılar sayesinde besinler ufak parçalara ayrılır ve içerisindeki yararlı maddeler emilerek kana karışır. ” Paragrafta anlatılan sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pankreas
  B) İnci bağırsak
  C) Kalın bağırsak
  D) Yemek borusu
   SEÇ
 12. “Besinlerde kalan fazla su burada emilir ve geri kalan posa anüs yolu ile dışarı atılır. Besin atıkları içerisindeki su ve minerallerin emilerek kana geçtiği son yerdir.” Paragrafta anlatılan sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pankreas
  B) İnci bağırsak
  C) Kalın bağırsak
  D) Kör bağırsak
   SEÇ
 13. Besin içeriklerinin taşınmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnce bağırsak
  B) Sindirim sistemi
  C) Kan
  D) Damar
   SEÇ
 14. Diş sağılığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A) Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze tüketmeliyiz.
  B) Asidik içecekleri tüketmemeliyiz.
  C) Çok sıcak ve çok soğuk yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıyız.
  D) Kürdan gibi sivri cisimlerle dişlerimizi sık sık temizlemeliyiz.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin sindiriminin nedeni değildir?
  A) Besinlerin küçük parçalara ayrılması
  B) Besin maddelerinin küçülerek kana geçmesi
  C) Yaşamsal faaliyetlerimiz için besinlerin yararlı ve kullanılabilir hâle gelmesi
  D) Besinlerin yararlı olmayan sıvı kısımlarının ayrılması
   SEÇ