ANA SAYFA

Besinlerin Sindirimi Konu Testi

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

   Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.
   Yediğimiz besinlerin sindirim olayı sonunda yararlı hale gelerek, kana karışır.
   Besin içerikleri mideden bütün vücuda dağılır.
   Sindirimde görevli organlar ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktır.
 2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

   ağız – yutak- mide- bağırsak
   ağız- mide – yutak- bağırsak
   ağız- yutak –bağırsak- mide
   ağız – bağırsak- mide- yutak
 3. Aşağıda ağızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   Sindirim ağızda başlar.
   Dil, diş ve tükürük bezleri sindirime yardımcı olur.
   Besinleri dil ve dişler ile küçük parçalara ayırır.
   Tükürük bezleri besinleri ıslatır ve sindirimini sağlar.
 4. “Besinlerin yutulmasını sağlar, nefes alma ve konuşmada da görevlidir. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Sindirim gerçekleşmez.” Yukarıda tanımlanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Yutak
   Dil
   Tükürük
   Diş
 5. “Besinlerin mideye iletilmesini sağlar. 25 cm uzunluğundadır. Kaslı ve esnek yapısı vardır. Sindirim gerçekleşmez.” Yukarıda tanımlanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Ağız
   Yutak
   Yemek borusu
   İnce bağırsak
 6. Aşağıda verilen mide ile ilgili anlatımlardan hangisi yanlıştır?

   Besinler midede toplanarak burada yaklaşık 1-4 saat kalır.
   Mide kasılıp gevşeyerek ve midenin ürettiği sıvılarla besinleri bulamaç haline getirir.
   Mide sıvısı besinlerle alınan mikropların öldürülmesini de sağlar.
   Çorba kıvamına gelen besinler kan yoluyla vücuda  gönderilir.
 7. “Yaklaşık 8 metre uzunluktadır. Besinler salgılar ile daha küçük parçalara ayrılır. Parçalanan ve yararlı hale gelen besinler emilerek kana geçer. Sindirim burada tamamlanır. ” Yukarıda tanımlanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Yemek borusu
   Kalın bağırsak
   İnce bağırsak
   Mide
 8. “Fazlalık olan su, vitamin ve mineraller burada emilerek kana geçer. Sindirilmeyen besinler anüsten dışarı atılır.” Yukarıda tanımlanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Kalın bağırsak
   İnce bağırsak
   Mide
   Yutak
 9. Aşağıdakilerden hangisi sindirimle görevli organlardan birisi değildir?

   Mide
   Böbrekler
   Pankreas
   Karaciğer
 10. Yediğimiz besinlerin yararlı kısımları aşağıdakilerin hangisi tarafından vücudumuzun organlarına taşınır?

   mide
   ince bağırsak
   damar
   kan